Hjälp och support för utskrift med Symbian-enhet (t.ex. en Nokia-telefon)

HP erbjuder olika mobila utskriftsalternativ för Symbian-enheter (t.ex. Nokia).

Om det uppstår problem när du skickar utskriftsjobb från en Symbian-enhet via e-post till en ePrint-förberedd skrivare väljer du ePrint nedan för anvisningar om hur problemet kan åtgärdas.

Om det uppstår problem när du skickar utskriftsjobb från din Symbian-enhet till en HP-skrivare i det lokala nätverket väljer du HP ePrint Home & Biz nedan för anvisningar om hur problemet kan åtgärdas.

Klicka på plustecknet (topic site plus sign) bredvid din utskriftsmetod för anvisningar om hur problemet kan åtgärdas:

ePrintePrint

När du har registrerat HP-skrivaren på ePrintCenter och försöker skriva ut från din mobila Symbian-enhet (t.ex. Nokia) med ePrint-e-postadressen skrivs inte utskriftsjobbet ut.

ePrint-ikon

eprint_icon

VIKTIGT! ePrint-jobb kanske inte skrivs ut omedelbart. Om det är något problem med skrivaren sparas utskriftsjobbet på ePrint-servern i 24 timmar. Servern kontrollerar regelbundet skrivarens status och skickar utskriftsjobbet när problemet har lösts. Om problemet inte är löst efter 24 timmar tar servern bort utskriftsjobbet.

Följande lista innehåller möjliga orsaker och lösningar till det här problemet.

OBS!: Några av dessa lösningar kräver hantering av skrivaren. Om du inte befinner dig vid skrivaren måste du få hjälp av någon som har åtkomst till den.

ePrint har avaktiverats på skrivaren.ePrint har avaktiverats på skrivaren.

Kontrollera att ePrint-funktionen är på. Aktivera ePrint-funktionen på skrivarens kontrollpanel och skicka sedan utskriften igen.

Det går inte att skicka ePrint-jobb via e-post från HP-appen ePrint Home & Biz Det går inte att skicka ePrint-jobb via e-post från HP-appen ePrint Home & Biz

Om du installerat appen HP ePrint Home & Biz på din mobila enhet, kan du skicka utskriftsjobb via e-post till ePrint-förberedda HP-skrivare som du äger eller har åtkomst till.

Följ de här stegen för att registrera din mobila enhet på ePrintCenter så att funktionen för att skicka ePrint-jobb via e-post aktiveras.

OBS!: Du måste även registrera dig på ePrintCenter-webbplatsen om du vill skriva ut webbsidor och Microsoft Office Word-, Excel- eller PowerPoint-filer från appen HP ePrint Home & Biz.

 1. Tryck på HP ePrint Home & Biz på den mobila enheten och sedan på Registrering.

 2. Ange din e-postadress och tryck på Skicka. Du får sedan ett e-postmeddelande från HP ePrintCenter med en PIN-kod.

 3. När du har fått PIN-koden trycker du på HP ePrint Home & Biz för att öppna appen igen, anger e-postadressen och trycker på eller väljer Skicka.

 4. Om du vill registrera ytterligare en e-postadress trycker du på eller väljer Inställningar och sedan på Registrera ytterligare en e-postadress.

Det är problem med ePrint-tjänstenDet är problem med ePrint-tjänsten

Orsak: ePrint-jobbet kunde inte skrivas ut på grund av ett tillfälligt problem med ePrint-tjänsten.

Lösning: Skicka utskriftsjobbet igen senare.

En felaktig e-postadress användes för ePrintEn felaktig e-postadress användes för ePrint

Se till att du använder rätt ePrint-e-postadress när du skickar utskriftsjobbet. Om du behöver söka efter ePrint-e-postadressen går du till ePrintCenter, klickar på Hjälp och sedan på Hur tar jag reda på skrivarens e-postadress? under rubriken HP ePrint.

Den ePrint-förberedda skrivarens inbyggda programvara kan behöva uppdateras.Den ePrint-förberedda skrivarens inbyggda programvara kan behöva uppdateras.

Skrivarens inbyggda programvara kan behöva uppdateras för att ePrint ska kunna aktiveras. Följ stegen nedan för att uppdatera skrivarens inbyggda programvara.

Metod ett: Hämta uppdateringar för den inbyggda programvaran via skrivarens kontrollpanel.

Från skrivarens kontrollpanel kontrollerar du om det finns tillgängliga produktuppdateringar, och installerar i så fall.

Fortsätt till nästa metod om HP-produkten inte har funktioner för att kontrollera om det finns uppdateringar från kontrollpanelen.

Metod två: Sök efter uppdaterad inbyggd programvara på HP:s webbplats

 1. Från skrivarens kontrollpanel skriver du ut en Statusrapport för skrivare eller en Kvalitetsrapport för skrivare och letar sedan reda på den inbyggda programvarans versionsnummer eller datum i rapporten.

 2. Gå till HP:s kundtjänst och skriv in produktnumret i fönstret.

 3. Klicka på Nästa. Du kan behöva klicka på modellen i en lista med liknande produkter.

 4. Klicka på Hämta program och drivrutiner.

 5. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.

 1. Klicka på plustecknet bredvid Inbyggd programvara för att visa den senaste versionen av inbyggd programvara för din produkt.

OBS!: Om Inbyggd programvara inte finns med i listan är skrivaren helt uppdaterad. Ingen åtgärd krävs.

 1. Jämför versionsnumret för den inbyggda programvaran i rapporten som du skrivit ut med versionen på HP:s webbplats.

 • Om versionen i rapporten om skrivarstatus är den samma som versionen på HP:s webbplats är produktens inbyggda programvara uppdaterad. Ingen åtgärd krävs.

 • Om versionen i rapporten om skrivarstatus inte är den samma som versionen på HP:s webbplats fortsätter du till nästa steg för att hämta och installera den inbyggda programvaran.

 1. Klicka på Mer info, granska hämtningsalternativ och -information och klicka sedan på Hämta.

 2. Bläddra till den mapp där du sparade den hämtade filen för inbyggd programvara och dubbelklicka sedan på den för att starta verktyget för hämtning av HP:s inbyggda programvara. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen. 

 

ePrint-skrivaren är offline eller så har ett fel uppstått.ePrint-skrivaren är offline eller så har ett fel uppstått.

Orsak: Det kan vara problem med maskinvaran eller nätverksanslutningen.

Lösning: Kontrollera om det finns några blinkande lampor eller felmeddelanden på skrivarens kontrollpanel och följ sedan uppmaningarna på kontrollpanelen för att lösa problemet.

Om det inte finns några uppmaningar på kontrollpanelen kan du gå till HP:s kundtjänst, skriva in produktnumret i sökfältet och bläddra efter hjälpdokument om problemet.

Den ePrint-förberedda skrivaren är inte ansluten till internet.Den ePrint-förberedda skrivaren är inte ansluten till internet.
Se till att skrivaren är ansluten till internet. Om du har anslutningsproblem går du till Skrivaren bevarar inte den trådlösa anslutningen för fler felsökningssteg.
E-postbilagorna kan inte skrivas ut med ePrint.E-postbilagorna kan inte skrivas ut med ePrint.

Kontrollera att den bild- eller dokumenttyp du försöker skriva ut är kompatibel med ePrint.

Dokumenttyper som kan användas med ePrint:

 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

 • Microsoft PowerPoint

 • .pdf

 • .txt

 • HTML

Bild- och fototyper som kan användas med ePrint:

OBS!: Bilder måste ha en upplösning på minst 100 dpi. Annars misslyckas utskriftsjobbet. Du kan öppna bildegenskaperna och kontrollera upplösningen innan du skickar utskriftsjobbet.

 • .jpg

 • gif

 • .png

 • .tiff

 • .bmp

ePrint-jobb har fastnat i utskriftskönePrint-jobb har fastnat i utskriftskön

Det kan finnas utskriftsjobb som fastnat i ePrintCenter-utskriftskön. Så här rensar du utskriftskön:

 1. Gå till ePrintCenter och logga in på ditt konto.

 2. Klicka på fliken högst upp på sidan med produktens namn.

 3. I avsnittet Senaste utskrifter klickar du på Visa utskriftshistorik.

 4. Klicka på Avbryt bredvid det utskriftsjobb som du vill rensa från kön. Upprepa det här steget för eventuella andra utskriftsjobb i listan.

Det fanns flera mottagare av e-postmeddelandet till ePrint.Det fanns flera mottagare av e-postmeddelandet till ePrint.

Orsak: ePrint-tjänsten accepterar bara e-post som sänds till en enda mottagare. Det skyddar dig från oavsiktlig utskrift. 

Lösning: Försök skicka utskriftsjobbet igen – enbart till ePrint-e-postadressen.

Du är inte med i listan över tillåtna avsändare för ePrint.Du är inte med i listan över tillåtna avsändare för ePrint.

Orsak: Ägaren av den ePrint-förberedda skrivaren kan specificera vem som får skicka utskriftsjobb till skrivaren. Utskriftsjobbet avbryts om e-postadressen inte finns med på listan över tillåtna avsändare.

Lösning: Be skrivarens ägare lägga till din e-postadress i listan över tillåtna avsändare och skicka sedan utskriften igen via e-post.

ePrint-jobbet avbröts.ePrint-jobbet avbröts.

Orsak: Utskriftsjobbet kan ha avbrutits på skrivarens kontrollpanel eller från ePrintCenter-kontot.

Lösning: Försök skicka utskriftsjobbet igen när du har bekräftat att utskriftsjobbet har avbrutits.

Den ePrint-förberedda skrivaren är upptagen.Den ePrint-förberedda skrivaren är upptagen.

Om skrivaren är upptagen med andra jobb sparas ePrint-jobbet på ePrint-servern i 24 timmar. Servern kontrollerar regelbundet skrivarstatus och skickar utskriftsjobbet när skrivaren är tillgänglig. Om skrivaren inte blir tillgänglig efter 24 timmar tar servern bort utskriftsjobbet.

Spara papper och bläck genom att vänta tills utskriften skrivs ut i stället för att skicka om utskriften, vilket kanske resulterar i att utskriften skrivs ut två gånger.

Den ePrint-förberedda skrivaren är avstängd.Den ePrint-förberedda skrivaren är avstängd.

Skrivaren måste vara påslagen för att ta emot och skriva ut ePrint-jobb.

Bildkvaliteten är för låg för att använda ePrint.Bildkvaliteten är för låg för att använda ePrint.

Foton och bilder måste ha en horisontell och vertikal upplösning på minst 100 dpi (punkter per tum). Annars misslyckas ePrint-jobbet. Du kan öppna bildegenskaperna och kontrollera upplösningen innan du skickar utskriftsjobbet.

Den totala storleken på ePrint-e-postmeddelandet översteg den tillåtna gränsen.Den totala storleken på ePrint-e-postmeddelandet översteg den tillåtna gränsen.

Det finns en gräns på 5 MB för innehållet i varje e-postbrev. Det finns också en 5 MB-gräns för varje bilaga. E-postmeddelanden som överstiger dessa gränser skrivs inte ut.

OBS!: Du kan sända upp till tio bilagor per e-postmeddelande till ePrint.

Bilagan i e-postmeddelandet till ePrint innehåller ett makro eller ett virus.Bilagan i e-postmeddelandet till ePrint innehåller ett makro eller ett virus.

Orsak: Om en eller flera av e-postbilagorna innehåller ett makro eller ett virus avbryts utskriftsjobbet.

Lösning: Försök skanna bilagorna för att se om de innehåller virus och ta sedan bort eventuella makron innan du försöker skicka utskriftsjobbet igen.

E-postmeddelandet till ePrint hade fler än tio bilagor.E-postmeddelandet till ePrint hade fler än tio bilagor.
Du kan sända upp till tio bilagor per e-postmeddelande till ePrint. Skicka utskriftsjobbet igen med tio eller färre bilagor.
Appen ePrint Home & BizAppen ePrint Home & Biz

När du har hämtat och installerat appen HP ePrint Home & Biz på din Symbian-enhet (t.ex. Nokia) och försöker skriva ut från den mobila enheten skrivs utskriftsjobbet inte ut.

Ikon för HP ePrint Home & Biz

hp_eprint_icon

Med HP ePrint Home & Biz kan du skriva ut från din mobila enhet på följande sätt:

 • Alternativ ett: Om du registrerar din mobila enhet på ePrintCenter kan du skriva ut till ePrint-förberedda skrivare var som helst genom att skicka utskriftsjobb via e-post.

 • Alternativ två: Skriv ut direkt till en HP-skrivare med funktioner för mobila utskrifter som är ansluten till samma trådlösa nätverk som din mobila enhet.

VIKTIGT! Om du vill skriva ut med HP ePrint Home & Biz måste du ha en HP-skrivare som har stöd för detta. Gå till Skrivare som har stöd för mobila utskrifter för att se om skrivaren kan användas. 

Om det uppstår problem när du försöker skriva ut via e-post går du igenom felsökningsavsnittet för ePrint ovan.

Om det uppstår problem när du försöker skriva ut på en skrivare i samma trådlösa nätverk som din mobila enhet går du igenom följande lista över möjliga orsaker och lösningar.

Meddelandet "Ingen tillgänglig skrivare" visas på den mobila enheten.Meddelandet "Ingen tillgänglig skrivare" visas på den mobila enheten.

När du försöker skriva ut från din Symbian-enhet (t.ex. Nokia) till HP-produkten med HP ePrint Home & Biz visas felmeddelandet "Ingen tillgänglig skrivare" på den mobila enheten.

Följ stegen i den ordning de presenteras för att lösa problemet.

Lösning ett: Starta om routern, Symbian-enheten och skrivaren.

 1. Stäng av routern. Kontakta routertillverkaren för instruktioner om hur du stänger av routern.

VARNING! Återställ inte routern.

 1. Stäng av skrivaren och Symbian-enheten.

 2. Slå på routern. Vänta 30 sekunder tills konfigureringen är klar.

 3. Starta skrivaren. Vänta tills initieringen har slutförts.

 4. Se till att skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket. 

 • Om skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket fortsätter du till nästa steg.

 • Om skrivaren inte är ansluten till det trådlösa nätverket kan du försöka skriva ut en nätverkskonfigurationsrapport eller en testrapport för trådlöst nätverk och på så sätt kontrollera anslutningens status. Om det fortfarande inte går att ansluta till nätverket kan du gå till HP:s kundtjänst, skriva in produktnumret i sökfältet och bläddra efter hjälpdokument om problemet.

 1. Slå på den mobila enheten och anslut den till samma trådlösa nätverk som HP-produkten.

 2. Försök skriva ut.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning två: Se till att du använder den senaste HP ePrint Home & Biz-appen

Se till att du använder den senaste versionen av HP ePrint Home & Biz-appen. Installera eventuella uppdateringar för appen och försök sedan att skriva ut igen.

Ikon för HP ePrint Home & Biz

hp_eprint_icon

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår

Lösning tre: Avaktivera Bluetooth på Symbian-enheten

Bluetooth är en trådlös anslutning som kan störa utskrifter. Stäng av enhetens Bluetooth-anslutning och försök skriva ut igen. 

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning fyra: Kontrollera anslutningen

Gör så här för att kontrollera nätverksanslutningen för skrivaren och den mobila enheten.

Steg ett: Kontrollera skrivarens nätverksanslutning. 

 1. Från produktens kontrollpanel skriver du ut en nätverkskonfigurationsrapport eller en testrapport för trådlös nätverksanslutning. Se anvisningarna i användarhandboken om du är osäker på hur du ska skriva ut dessa rapporter.

 2. Kontrollera statusen för den trådlösa 802.11-anslutningen i rapporten. Statusen ska vara Ansluten och nätverksnamnet (SSID) ska vara namnet på det trådlösa nätverket. 

 • Om HP-produkten är ansluten till rätt trådlöst nätverk fortsätter du till nästa steg. 

 • Om HP-produkten inte är ansluten till rätt trådlöst nätverk går du till HP:s kundtjänst, anger produktnumret i sökfältet och söker efter dokumentet med anvisningar om att ansluta produkten till ett trådlöst nätverk.

Steg två: Kontrollera att den mobila enheten är ansluten till samma nätverk som skrivaren och flytta sedan enheten så nära routern som möjligt. 

 1. Kontrollera att du är ansluten till samma trådlösa nätverk som skrivaren i den mobila enhetens anslutningsinställningar.

 2. Flytta den mobila enheten så nära routern som möjligt, men inte närmare än 1,8 m.

 3. Försök skriva ut.

 • Du kan avbryta felsökningen om problemet löstes med de här stegen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning fem: Starta om Symbian-enheten

Se anvisningarna i användarhandboken för att starta om enheten. Återgå sedan till appen HP ePrint Home & Biz och försök skriva ut.

 • Du kan avbryta felsökningen om problemet löstes med de här stegen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår

Lösning sex: Försök skriva ut från en annan enhet eller dator och återställ skrivaren.

Steg ett: Försök skriva ut från en annan enhet eller dator.

Försök skriva ut från en annan nätverksansluten enhet till HP-skrivaren. Exempel på nätverksanslutna enheter är din dator eller en annan mobil enhet.

Steg två: Återställ skrivaren

 1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.

 2. Dra ut strömkabeln från baksidan av produkten medan skrivaren är påslagen.

 3. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget.

 4. Anslut strömkabeln till vägguttaget.

 5. Anslut strömkabeln till produktens baksida igen.

 6. Tryck på strömbrytaren om skrivaren inte startas automatiskt.

 7. Försök skriva ut.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning sju: Installera om appen HP ePrint Home & Biz 

Vissa problem med mobila utskrifter kan åtgärdas genom att avinstallera och installera om appen ePrint Home & Biz.

Följ dessa steg för att avinstallera och sedan installera om appen på din mobila enhet.

 1. Tryck på HP ePrint Home & Biz och sedan på Ta bort i menyn Alternativ.

 2. Bläddra till Ovi Store på den mobila enheten.

 3. Leta reda på HP ePrint Home & Biz och tryck på Hämta.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår

Lösning åtta: Uppdatera routerns inbyggda programvara.

Kontrollera om det finns någon uppdatering för den inbyggda programvaran hos tillverkaren samt instruktioner för hur den ska installeras.

Åtgärdades inte problemet med de här lösningarna?

Om du har försökt alla de föregående lösningarna i tur och ordning utan att problemet löstes går du till HP:s kundtjänst, anger produktnumret i sökfältet och bläddrar efter ett hjälpdokument som beskriver problemet för din produkt.
 

Skrivaren har inte slagits på.Skrivaren har inte slagits på.
Se till att skrivaren är påslagen innan du skickar ett utskriftsjobb från den mobila enheten.
HP-skrivaren är offline eller så har ett fel uppstått.HP-skrivaren är offline eller så har ett fel uppstått.

Orsak: Det kan vara problem med maskinvaran eller nätverksanslutningen.

Lösning: Kontrollera om det finns några blinkande lampor eller felmeddelanden på skrivarens kontrollpanel och följ sedan uppmaningarna på kontrollpanelen för att lösa problemet.

Om det inte finns några uppmaningar på kontrollpanelen kan du gå till HP:s kundtjänst, skriva in produktnumret i sökfältet och bläddra efter hjälpdokument om problemet.

Skrivaren delas inte i det trådlösa nätverket.Skrivaren delas inte i det trådlösa nätverket.
Se till att skrivaren är ansluten till samma trådlösa nätverk som din mobila enhet innan du skickar utskriftsjobb.
Skrivaren bevarar inte den trådlösa anslutningen.Skrivaren bevarar inte den trådlösa anslutningen.
Se till att skrivaren är ansluten till det trådlösa nätverket. Om du har anslutningsproblem går du till Skrivaren bevarar inte den trådlösa anslutningen för fler felsökningssteg.
Det går inte att skicka utskriftsjobb via e-post till en ePrint-förberedd skrivare.Det går inte att skicka utskriftsjobb via e-post till en ePrint-förberedd skrivare.

Med HP ePrint Home & Biz kan du skicka utskriftsjobb via e-post till ePrint-förberedda HP-skrivare som du äger eller har åtkomst till.

Följ de här stegen för att registrera din mobila enhet på ePrintCenter så att funktionen för att skicka ePrint-jobb via e-post aktiveras.

OBS!: Du måste även registrera dig på ePrintCenter om du vill skriva ut webbsidor och Microsoft Office Word-, Excel- eller PowerPoint-filer från appen HP ePrint Home & Biz.

Så här registrerar du dig på ePrintCenter.

 1. Tryck på HP ePrint Home & Biz på den mobila enheten och sedan på Registrering.

 2. Ange din e-postadress och tryck på Skicka. Du får sedan ett e-postmeddelande från HP ePrintCenter med en PIN-kod.

 3. När du har fått PIN-koden trycker du på HP ePrint Home & Biz för att öppna appen igen, anger e-postadressen och trycker på eller väljer Skicka.

 4. Om du vill registrera ytterligare en e-postadress trycker du på eller väljer Inställningar och sedan på Registrera ytterligare en e-postadress.

Appen ePrint Home & Biz kanske behöver installeras om.Appen ePrint Home & Biz kanske behöver installeras om.

Vissa problem med mobila utskrifter kan åtgärdas genom att avinstallera och installera om appen ePrint Home & Biz.

Ikon för HP ePrint Home & Biz

hp_eprint_icon

Följ dessa steg för att avinstallera och sedan installera om appen på din mobila enhet.

 1. Tryck på HP ePrint Home & Biz och sedan på Ta bort i menyn Alternativ.

 2. Bläddra till Ovi Store på den mobila enheten.

 3. Leta reda på HP ePrint Home & Biz och tryck på Hämta.

Det går inte att skriva ut webbsidor eller Microsoft Office-filer med HP ePrint Home & BizDet går inte att skriva ut webbsidor eller Microsoft Office-filer med HP ePrint Home & Biz

Om du vill skriva ut webbsidor eller Microsoft Office Word-, Excel- eller PowerPoint-filer från en Symbian-enhet (t.ex. Nokia) måste du registrera den mobila enheten på ePrintCenter och skapa ett konto på ePrintCenters webbplats.

Steg ett: Registrera Symbian-enheten på ePrintCenter.

 1. Tryck på HP ePrint Home & Biz på den mobila enheten och sedan på Inställningar och Registrering.

 2. Ange din e-postadress och tryck på Skicka. Du får sedan ett e-postmeddelande från HP ePrintCenter med en PIN-kod.

 3. När du har fått PIN-koden trycker du på HP ePrint Home & Biz för att öppna appen igen, anger PIN-koden och trycker på OK.

Steg två: Skapa ett ePrintCenter-konto. 

Om du inte redan har aktiverat webbtjänsterna på den ePrint-förberedda skrivaren, och du inte har registrerat dig på ePrintCenters webbplats, går du till HP:s kundtjänst, anger produktnumret i sökfältet och söker efter Komma igång med ePrint för din produkt.

 
UPPTÄCK MER
HP ePrint Center

Se skrivarens status, lägg till och ta bort utskriftsappar och hantera ePrint-inställningar och jobbhistorik från valfri webbläsare, hemma eller när du reser.

Supported Printers for Cloud Printing
Visa en lista över HP-skrivare som kan användas med AirPrint, ePrint, HP ePrint-mobilappen med mera.
Få support efter produktmodell
Sök efter lösningar, hämtningar och annan supportinformation för din produktmodell.
Kom i kontakt med andra
Connect with others
Du är inte ensam. Nå ut till andra kunder och HP-experter på supportforumen och få de svar du behöver. (På engelska)