Kan inte ansluta till Internet

På den här webbplatsen finns anvisningar för att diagnostisera och lösa problem när du ansluter till Internet genom ett befintligt hemnätverk i Windows 7.

Symptom på problemet:

Network_con_iconIkon för trådlöst nätverk — Statusen är ansluten till ett nätverk, men inte till Internet


Nätverkskartan visar ingen Internet-anslutning:

Network & Sharing Center


Webbsidor visar felmeddelanden

Internet Explorer kan inte visa webbsidan.

Arbeta offline: Det finns ingen tillgänglig Internetanslutning.

Inte ansluten: Du är för tillfället inte ansluten till något nätverk.

Om datorn kan ansluta till ett nätverk men inte till Internet, utför du följande steg. Testa om det finns Internet-anslutning efter varje steg. Fortsätt till nästa steg om problemet kvarstår.

OBS! I dessa steg förutsätts att du tidigare konfigurerat ett nätverk och har en befintlig Internet-leverantör. För information om hur du konfigurerar ett nätverk går du till Installera ett grundläggande hemnätverk 

Steg 1: Om du har en trådlös anslutning kontrollerar du att datorn är ansluten till rätt nätverk

Om ett trådlöst nätverk upptäcks av datorn och den har varit ansluten till det tidigare, görs ett försök att återupprätta anslutningen. Det kanske inte är det nätverket du vill ansluta till.

Så här fastställer du vilket nätverk datorn är ansluten till och väljer önskat nätverk:

Klicka på nätverksanslutningsikonen Network Connection Icon i meddelandefältet och se om några trådlösa nätverk är anslutna.

Om datorn har anslutits till ett felaktigt nätverk klickar du på namnet på nätverket och sedan på Koppla från. Klicka på namnet på det korrekta nätverket och sedan på Anslut.

När datorn är ansluten till det korrekta nätverket kontrollerar du om det finns Internet-åtkomst.

Steg 2: Försök använda Internet Explorer utan tilläggsprogram

Avgör vilka externa program eller tilläggsprogram som orsakar problem. Öppna Internet Explorer utan tilläggsprogram för att testa:

 1. Klicka på Start (Start) och skriv in lägg till i området Sök bland program och filer och klicka sedan på Internet Explorer (inga tillägg).

Startmeny som visar länken Internet Explorer (inga tillägg)

IE_Start_Menu

 1. Internet Explorer visar en sida som talar om att ”Internet Explorer körs för tillfället utan tillägg.” 

 2. Skriv www.hp.com i adressfältet högst upp i webbläsarens fönster. Tryck sedan på Retur.

 3. Välj något av följande alternativ beroende på vad som visas i Internet Explorer-fönstret:

Alternativ 1

Om Internet Explorer öppnas och visar en webbsida är datorn ansluten till Internet och det är troligt att ett eller flera tilläggsprogram orsakar ett problem. För att rätta till detta problem kan du behöva söka efter och ta bort spionprogram och avinstallera nyligen installerade annonsprogram eller tilläggsprogram till webbläsaren.

Alternativ 2

Om Internet Explorer inte kan visa en webbsida eller om datorn försöker ringa upp en anslutning, fortsätter du följa anvisningarna i det här dokumentet.

Steg 3: Återställ Internet-inställningarna

Förbered Windows för felsökning och lösning av de flesta problem som är förknippade med webbsurfning genom att återställa inställningarna för Internet enligt nedan:

 1. Stäng öppna Internet Explorer-fönster.

 2. Klicka på Start (Start), Kontrollpanelen och sedan på Nätverk och Internet.

Nätverk och Internet

 Network_and_Internet

 1. Klicka på Internetalternativ.

Fönstret Internetegenskaper öppnas.

 1. Klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på Återställ.

Knappen Återställ på fliken Avancerat i fönstret Internetegenskaper

Reset_IE_Advanced_tab 

Fönstret "Återställ inställningar för Internet Explorer" öppnas.

 1. Läs informationen på skärmen, markera rutan Ta bort personliga inställningar och klicka på Återställ.

Återställ inställningarna för Internet Explorer

Reset IE settings

 1. Klicka på Stäng när Windows har återställt inställningarna för Internet Explorer.

 2. Försök ansluta till Internet och gå sedan till www.hp.com . Fortsätt till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 4: Kontrollera kabelanslutningarna och återställ modemet och routern

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera kabelanslutningarna, utföra en maskinvaruåterställning och ansluta datorn direkt till modemet.

 1. Stäng av datorn.

 2. Ta ut alla kablar ur datorn, utom nätkabeln och kablarna till mus, tangentbord och bildskärm. Notera var kablarna var anslutna.

 3. Stäng av strömmen till routern, kabelmodemet eller router/modemet och vänta tills lysdioderna på enheten slocknar.

 4. Koppla bort alla kablar från modemet och routern.

 5. Leta efter böjda eller skadade stift på kablarnas kontakter, samt i datorns kontakter och kontakterna på routern eller kabelmodemet. Leta efter kraftiga böjningar eller hack i kablarna. Reparera eller byt ut skadade kablar.

 6. Återanslut alla kablar till modemet och routern, bortsett från strömsladdarna.

 7. Anslut en nätverkskabel (RJ-45) från datorn till baksidan på kabel-/DSL-modemet eller routern. Undvik att dra kablar intill högtalare och rulla inte ihop överflödig kabel. Om möjligt, använd en kabel som är 1,83 meter (6 fot) lång eller kortare. Kontrollera att du ansluter rätt kabel från routern till datorn (se bilden nedan). 

OBS! Om du använder en trådlös anslutning kan den konfigureras senare när du har bekräftat att datorn kan ansluta till Internet med en direkt nätverkskabelanslutning.

Kablar som ansluts från ett DSL- eller kabelmodem till datorn

Cables

1 - RJ45 Ethernet-nätverkskabel - Cat5/Cat6. Använd den här typen av kabel när du ansluter routern/modemet till datorns nätverksport.

2 - RJ11 telefonsladd. Anslut inte den här kabeln till datorn.

3 - Specialtelefonsladd med 6 ledare. Använd inte den här typen av kabel.

4 - USB-kabel. Många routrar/modem kan ansluta via USB. Använd RJ45-nätverkskabeln innan USB-kabeln används. Anslut INTE både en USB-kabel och en nätverkskabel, anslut bara en av dem.

 1. Anslut strömmen till modemet och routern igen och slå på dem.

 2. Vänta tills enhetens lampor kommer till ett normalt blinkningsmönster eller slutar blinka. Detta bör ta 10 till 30 sekunder. Om lamporna blinkar på ett konstigt sätt eller om flera lampor är släckta, kan detta indikera problem med Internettjänsten. Se bredbandsenhetens bruksanvisning om lampornas betydelse och kontakta din Internetleverantör om det finns ett problem.

 3. Starta datorn när lamporna på bredbandsenheten är i ett normalt blinkningsmönster eller är tända.

 4. Vänta tills Windows har slutfört startrutinen och skrivbordet visas innan du ansluter till Internet. Gå till www.hp.com. Om anslutningsproblemet kvarstår provar du med följande tips och fortsätter sedan till Kan inte ansluta till ett hemnätverk.

Andra saker att försöka:

 • Kontrollera brandväggsinställningarna och försäkra dig om att webbläsaren tillåts få åtkomst till nätverket.

 • Anslut en annan dator till nätverket för att kontrollera om problemet är specifikt för en viss dator.

 • Kontakta Internetleverantören eller modemtillverkaren och be om extra felsökningstips.

 • Återställ routern till dess ursprungliga inställningar. Läs specifika instruktioner i användarhandboken för routern.

 • Använd  Microsofts systemåterställningsfunktion för att återställa datorinställningar som kan orsaka problem.

 
Få support efter produktmodell
Sök efter lösningar, hämtningar och annan supportinformation för din produktmodell.
Kom i kontakt med andra
Connect with others
Du är inte ensam. Nå ut till andra kunder och HP-experter på supportforumen och få de svar du behöver. (På engelska)