Det går inte att ansluta till ett hemnätverk

På den här webbplatsen finns anvisningar för att diagnostisera och lösa problem med att ansluta till ett befintligt hemnätverk i Windows 7.

Symptom:

Network IconIkon för trådlöst nätverk – statusen visar ingen anslutning

Nätverkskartan visar inget nätverk eller ingen Internet-anslutning

Network_Status

Om datorn har varit ansluten till hemnätverket förut, men det inte går att ansluta till nätverket nu, följer du de här stegen för att försöka att rätta till problemet.

OBS! I dessa steg förutsätts du ha konfigurerat ett nätverk. För information om hur du konfigurerar ett nätverk går du till Installera ett grundläggande hemnätverk.

Testa anslutningen efter varje steg. Fortsätt till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 1: Om du har trådlösa anslutningar kontrollerar du att datorn är ansluten till rätt nätverk

Om ett trådlöst nätverk upptäcks av datorn och den har varit ansluten till det tidigare, görs ett försök att återupprätta anslutningen. Det kanske inte är det nätverket du vill ansluta till.

Klicka på nätverksanslutningsikonenNetwork Connection Icon i meddelandefältet och se om några trådlösa nätverk är anslutna.

Om datorn har anslutits till ett felaktigt nätverk klickar du på namnet på nätverket och sedan på Koppla från. Klicka på namnet på det korrekta nätverket och sedan på Anslut.

När datorn är ansluten till det korrekta nätverket kontrollerar du att du har de korrekta säkerhetsinställningarna och lösenordet för att få åtkomst till nätverket. Du kan kontrollera anslutningsinställningarna i Nätverks- och delningscenter.

Steg 2: Kontrollera kabelanslutningarna och återställ modemet och routern

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera kabelanslutningarna, utföra en maskinvaruåterställning och ansluta datorn direkt till modemet.

 1. Stäng av datorn.

 2. Ta ut alla kablar ur datorn, utom nätsladden och kablarna till mus, tangentbord och bildskärm. Notera varje plats för kabelanslutning.

 3. Stäng av strömmen till routern, kabelmodemet eller router/modemet och vänta tills lysdioderna på enheten slocknar.

 4. Koppla bort alla kablar från modemet och routern.

 5. Leta efter böjda eller skadade stift på kablarnas kontakter, i datorns kontakter och kontakterna på routern eller modemet. Leta efter kraftiga böjningar eller hack i kablarna. Reparera eller byt ut skadade kablar.

 6. Återanslut alla kablar till modemet och routern, bortsett från strömsladdarna.

 7. Anslut en nätverkskabel (RJ45) från datorn till baksidan på kabel-/DSL-modemet eller routern. Undvik att dra kablar intill högtalare och rulla inte ihop långa kablar. Använd om möjligt en kabel som är 2 m eller kortare. Kontrollera att du ansluter rätt kabel från routern till datorn (se  bilden nedan).

OBS! Om du använder trådlöst kan det konfigureras senare när du har bekräftat att datorn kan ansluta till Internet med en direkt nätverkskabelanslutning.

Kablar som ansluts från ett DSL- eller kabelmodem till datorn 

Cables  

1 - RJ45 Ethernet-nätverkskabel - Cat5/Cat6. Använd den här typen av kabel när du ansluter routern/modemet till datorns nätverksport.

2 - RJ11 telefonsladd. Anslut inte den här kabeln till datorn.

3 - Specialtelefonsladd med 6 ledare. Använd inte den här typen av kabel.

4 - USB-kabel. Många routrar/modem kan ansluta via USB. Använd RJ45-nätverkskabeln innan USB-kabeln används. Anslut INTE både en USB-kabel och en nätverkskabel, anslut bara en av dem.

 1. Anslut strömmen till modemet och routern igen och slå på dem. 

 2. Vänta tills enhetens lampor kommer till ett normalt blinkningsmönster eller slutar blinka. Detta bör ta 10 till 30 sekunder. Om lamporna blinkar på ett konstigt sätt eller om flera lampor är släckta, kan detta indikera problem med Internettjänsten. Se bredbandsenhetens bruksanvisning om lampornas betydelse och kontakta din Internetleverantör om det finns ett problem.

 3. Starta datorn när lamporna på bredbandsenheten är i ett normalt blinkningsmönster eller är tända. 

 4. Vänta tills Windows har slutfört startrutinen och skrivbordet visas innan du ansluter till Internet. Gå till www.hp.com. Gå vidare till nästa steg om problemet med anslutningen kvarstår.

Steg 3: Köra Nätverksdiagnostik i Windows

Nätverks- och Internet-anslutningarna övervakas i Windows 7. Om ett fel identifieras visas ett meddelande som anslutning saknas eller begränsad anslutning och du ombeds godkänna felsökning av problemet. Om det här meddelandet visas låter du Windows 7 felsöka problemet och återställa anslutningen.

Om du vill köra diagnostikverktyget manuellt använder du ett av följande alternativ: 

Alternativ 1

Högerklicka på nätverksanslutningsikonen Network Icon i meddelandefältet och välj  Felsök problem. Nätverksdiagnostik i Windows kontrollerar om det finns problem.

Felsöka problem

Troubleshoot Problems 

Alternativ 2

Klicka på Start Start och skriv sedan nätverk och delning i sökfältet. Klicka på Nätverks- och delningscenter i resultaten.

Öppna Nätverks- och delningscenter från Startmenyn

Control_panel_3

Alternativ 3

I Nätverks- och delningscenter klickar du på det gula utropstecknet Yellow exclamation mark eller det röda X:et Red X_icon i nätverksstatusområdet för att köra Nätverksdiagnostik i Windows.

Nätverksstatus

Network_Status 

 

Steg 4: Använda nätverks- och Internet-felsökaren

I Nätverks- och delningscenter i Windows 7 finns också en nätverks- och Internet-felsökare som testar nätverket och, om det finns ett fel, reparerar programanslutningarna automatiskt. Så här använder du verktyget för att testa och reparera anslutningen:

 1. Från Nätverks- och delningscenter klickar du på Felsök problem.

Felsöka problem

Network_and_sharing_center1

Felsökaren för nätverk och Internet öppnas.

Testverktyget för nätverk och Internet

Troubleshoot_problems1

 1. Testa anslutningen till Internet genom att klicka på Internet-anslutningar.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att kontrollera om det finns problem.

 3. Om problemet har försvunnit är du klar.

Om problemet kvarstår går du tillbaka till nätverks- och Internet-felsökaren och klickar på Nätverkskort för att testa adaptern.

Steg 5: Kontrollera att nätverkskorten är aktiverade i Enhetshanteraren 

 1. Klicka på Start (Start) och skriv sedan Enhetshanteraren i sökfältet. Klicka på Enhetshanteraren i resultaten.  

Öppna Enhetshanteraren från Startmenyn

Device_Manager  

 1. Dubbelklicka på Nätverkskort.

Enhetshanteraren - Nätverkskort

Network_Adaptors

 1. Kontrollera status för maskinvaran för det lokala nätverket (LAN).

 2. Om ikonen bredvid maskinvaran har en pil (Hardware arrow) är maskinvaran avaktiverad. Högerklicka på namnet på maskinvaran och klicka sedan på Aktivera.

 Aktivera maskinvaran för lokalt nätverk

Enable_LAN_hardware 

OBS! Om maskinvaran för nätverket inte visas klickar du på Åtgärd och sedan på Sök efter maskinvaruförändringar. Om maskinvaran fortfarande inte finns med startar du om datorn och återvänder sedan till Enhetshanteraren. Windows 7 upptäcker automatiskt maskinvara och installerar drivrutiner vid systemstart.

 1. När maskinvaran för nätverket har aktiverats, kontrollerar du om det finns en nätverksanslutning. Om du fortfarande inte kan ansluta, provar du följande tips samt stegen i Långsam eller förlorad nätverksanslutning. 

Andra saker att försöka:

 • Installera om den ursprungliga programvaran och drivrutinerna för datorns nätverkskort.

 • Kontrollera brandväggsinställningarna och försäkra dig om att webbläsaren tillåts få åtkomst till nätverket.

 • Anslut en annan dator till nätverket för att kontrollera om problemet är specifikt för en viss dator.

 • Kontrollera om det finns uppdateringar av inbyggd programvara eller drivrutiner för datorn, det lokala nätverket, modemet och/eller routern på respektive tillverkares webbplats.

 • Kontakta Internetleverantören eller modemtillverkaren och be om extra felsökningstips.

 • Återställ routern till dess ursprungliga inställningar. Läs specifika instruktioner i användarhandboken för routern.

 • Utföra systemåterställning i Microsoft Windows  för att återställa datorinställningar som kan orsaka problem.

 • Utför en systemåterställning. Gå till HP:s supportwebbplats för modellspecifik information.

 
Få support efter produktmodell
Sök efter lösningar, hämtningar och annan supportinformation för din produktmodell.
Kom i kontakt med andra
Connect with others
Du är inte ensam. Nå ut till andra kunder och HP-experter på supportforumen och få de svar du behöver. (På engelska)