Har du problem med din anslutning till Internet eller nätverket? HP visar hur du löser de vanligaste anslutningsproblemen - däribland långsam anslutningshastighet och frånkoppling.
Markera problemet som du har när du vill börja felsöka:
HP ger anvisningar för felsökning av problem med ett befintligt hemnätverk. Följ stegen i det här avsnittet för att diagnostisera och lösa problem när du ansluter till Internet genom en nätverksanslutning.
Har du problem med att ansluta till ditt kabelbundna eller trådlösa hemnätverk? Använd det här avsnittet för att söka efter en lösning.
Det här avsnittet beskriver hur du diagnostiserar och löser problem med långsamma eller förlorade nätverksanslutningar.
Få support efter produktmodell
Sök efter lösningar, hämtningar och annan supportinformation för din produktmodell.
Kom i kontakt med andra
Connect with others
Du är inte ensam. Nå ut till andra kunder och HP-experter på supportforumen och få de svar du behöver. (På engelska)