Installera ett grundläggande hemnätverk

De flesta konfigurerar ett hemnätverk för att dela mappar, filer och en Internet-anslutning över alla datorer i hemmet. Det här dokumentet ger stegvisa anvisningar för hur du ansluter flera datorer i ett kabelanslutet eller trådlöst hemnätverk.


Ett nätverk är egentligen en grupp av enheter som delar en anslutning. Den här anslutningen kan utgöras av en enda kabel som ansluter två datorer eller en mer sammansatt lösning där en trådlös signal tillåter många enheter att kommunicera samtidigt. Att dela en anslutning gör att enheterna kan dela information, till exempel personliga filer och Internet-anslutningen.


Den vanligaste hemnätverksinstallationen omfattar ett modem från en Internetleverantör, en router, nätverkskablar och datorer eller andra nätverksaktiverade enheter (till exempel skrivare eller spelkonsoler).


Använd stegen i det här avsnittet för att konfigurera ett grundläggande hemnätverk som använder operativsystemet Windows 7.

Steg 1: Innan du börjar...Steg 1: Innan du börjar...

Bekräfta att du har följande maskinvara:

 • Ett nätverkskort (NIC) eller en inbyggd nätverksport på moderkortet på varje dator i nätverket. HP- och Compaq-datorer är nätverksklara. Bekräfta att datorn har en RJ-45 nätverksport på baksidan.

OBS!: Ett trådlöst nätverkskort är nödvändigt bara om du installerar ett trådlöst nätverk.

RJ-45-uttagets utseende

RJ45

 • Ett kabel- eller DSL-modem för att ge Internet-anslutning.

 • En nätverksrouter (eller hubb). En separat nätverksrouter behöver kanske inte användas om ditt hem redan är utrustat med RJ-45-uttag i väggarna eller om ditt DSL- eller kabelmodem har RJ-45-uttag (vissa modeller). Rådgör med en nätverksspecialist (på närmaste databutik) om du behöver en nätverksrouter för att vara säker på att den uppfyller dina behov.

Router eller modem/routerkombination

Router or modem

OBS!  En korsad kabel används för att ansluta två datorer utan router. Den kan dock endast ansluta två datorer och går inte att utöka.

 • Nätverkskablar till varje dator.

Kablar som ansluts från ett DSL- eller kabelmodem till datorn 

Cables

1 - RJ-45 Ethernet-nätverkskabel – Cat5/Cat6. Använd den här typen av kabel när du ansluter routern/modemet till datorns nätverksport.

2 - RJ-11 telefonsladd. Anslut inte den här kabeln till datorn.

3 - Specialtelefonsladd med 6 ledare. Använd inte den här typen av kabel.

4 - USB-kabel. Många routrar/modem kan ansluta via en USB-kabel. Använd RJ-45-nätverkskabeln innan du använder en USB-kabel. Anslut inte både en USB-kabel och en nätverkskabel. Anslut bara en av dem.

Se till att du har gjort följande:

Koppla bort från Internet. Om du har ett XDSL- eller kabelmodem kopplar du bort det. Du kan konfigurera modemet så att det fungerar med routern och aktivera Internet-anslutningen när du har upprättat nätverket.

Stäng av brandväggsprogram. Brandväggsprogram kan störa nätverkskonfigurationen. Du kan aktivera brandväggen när nätverksinställningen är klar.

Steg 2: Anslut nätverkets maskinvara och kablarnaSteg 2: Anslut nätverkets maskinvara och kablarna

Gör följande för att konfigurera nätverksmaskinvaran:

 1. Konfigurera och slå på strömmen till nätverksroutern eller annan nätverksanslutningsenhet, till exempel ett kombinerat DSL-modem och trådlös router. (Följ de anvisningar som tillhandahålls av tillverkaren av nätverksenheten).

 2. Om tillämpligt, starta modemet och se till att det är anslutet till Internetleverantören. Anslut sedan modemet till routern.

 3. Anslut datorerna till routern (eller modem/routerkombinationen). Om en korsad kabel används, anslut kabeln till RJ-45-nätverksuttagen på båda datorerna.

Exempel på ett enkelt kabelanslutet nätverk

Wired network 

Exempel på ett trådlöst nätverk 

Wireless network 

 1. Anslut datorernas nätkablar och starta dem.

Tips om nätverksinställningar:

 • Internetleverantörens modem och datorerna ska ansluta till routern (antingen via kabel eller trådlöst). Routern är den enhet som ansluter alla enheter till ett ”nätverk”.
 • Många DSL-modem har en inbyggd router. Om du har ett sådant modem, behöver du inte ansluta en annan router såvida du inte vill förbättra signalen.
 • Gå till användardokumentationen som medföljde modemet och routern för specifika installationsinstruktioner.
Steg 3: Kör nätverksinstallationsguidenSteg 3: Kör nätverksinstallationsguiden

Använd nätverksinstallationsguiden i Windows 7 för att lägga till datorer och andra enheter i nätverket.

OBS! Om du använder steg som inbegriper Windows, logga in med det huvudsakliga administratörskontot. Det är normalt det första kontot som skapades när datorn startades för första gången.

 1. Klicka på Start (Start) och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Under Nätverk och Internet klickar du på Visa nätverksstatus och -åtgärder

Nätverk och Internet 

Network_and_Internet_homegroup

Nätverks- och delningscenter

Network and Sharing Center

 1. Klicka på Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk för att öppna guiden för routern eller anslutningspunkten.

 2. Välj anslutningsalternativet Konfigurera ett nytt nätverk och klicka på Nästa.

Välj ett anslutningsalternativ

New connection option

 1. Följ anvisningarna på skärmen för att installera nätverket.

Steg 4: Ansluta till ett nätverkSteg 4: Ansluta till ett nätverk

När du har avslutat nätverksinställningsguiden går du tillbaka till Nätverks- och delningscenter.

Nätverks- och delningscenter

Network and Sharing Center

 1. Klicka på Ansluta till ett nätverk.

 2. Välj nätverket och klicka på Anslut.

 3. Ange lösenfrasen (eller säkerhetsnyckeln) till det valda trådlösa nätverket.

Säkerhetsnyckel eller lösenfras

Security key 

 1. Klicka på OK. Datorn ansluts till nätverket.

 2. Välj en plats för nätverket. Vanligtvis är det Hemnätverk.

Ställ in nätverksplats

Set network location

 1. Om du har valt Hemnätverk väljer du de typer av filer som ska delas mellan Windows 7-datorerna i nätverket. Klicka på Nästa.

Dela med andra hemdatorer som kör Windows 7

Join a homegroup

 1. Kontrollera att det nya nätverket är anslutet i fönstret "Nätverks- och delningscenter".

Steg 5: Aktivera nätverksidentifiering och fildelningSteg 5: Aktivera nätverksidentifiering och fildelning
Aktivera nätverksidentifiering och fildelning på samtliga datorer som du vill ha tillgång till i nätverket.
 1. Klicka på Start (Start) och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Under Nätverk och Internet klickar du på Välj hemgrupp och delningsalternativ.

Nätverk och Internet

Network and Internet homegroup

 1. I fönstret Hemgruppsinställningar klickar du på Ändra avancerade inställningar för delning.

Hemgruppsinställningar

Homegroup settings

 1. Aktivera nätverksidentifiering samt fil- och skrivardelning. Gå igenom de övriga inställningarna och välj att antingen aktivera eller avaktivera dem.

Avancerade inställningar för delning

Advanced sharing settings

 1. Klicka på Spara ändringar

Steg 6: Dela enheter, mappar och filerSteg 6: Dela enheter, mappar och filer

Följ anvisningarna nedan för att dela privata mappar:

 1. Klicka på Start (Start) och klicka sedan på Dator.

 2. Gå till den mapp som du vill dela.

 3. Högerklicka på mappen och välj Dela med och välj sedan Hemgrupp (Läsa), Hemgrupp (Läsa/skriva) eller Specifika personer.

Dela med

 Share with

 1. Om du väljer Specifika personer öppnas fönstret Fildelning.

 2. Klicka på nedåtpilen, välj den användare du vill dela med och klicka sedan på Lägg till.

OBS!  Fönstret Kontroll av användarkonto kan öppnas. Du måste godkänna detta fönster för att göra de nödvändiga ändringarna.

Fönstret Fildelning

File sharing

 1. Klicka på en pil under Behörighetsnivå för att ange behörigheten för varje användargrupp.

 2. Klicka på Dela.

Steg 7: Testa nätverketSteg 7: Testa nätverket
Öppna Windows 7:s nätverksfönster och bläddra genom de delade mapparna på varje dator i nätverket. Om datorn kan läsa in och har tillgång till filer från en fjärransluten dator är den fjärranslutna datorn korrekt konfigurerad. Bläddra fram till samtliga tillgängliga datorer från var och en av datorerna i nätverket. Om problem uppstår går du igenom anvisningarna i det här dokumentet och kontrollerar att inställningarna stämmer.

Fönstret Nätverk

Network window

När du öppnar delade filer eller kataloger kan det hända att följande felmeddelande visas: 

Det går inte att komma åt datorn.

Cannot access PC

Detta fel kan ha någon av följande orsaker:

 • Både lösenordsskyddet och gästkontot är aktiverade.
 • Användarkontot har inte behörighet att öppna det delade materialet.

OBS!  Lägg märke till att alla delade mappar visas vid fildelning i Windows 7, inklusive sådana som du inte har tillräcklig behörighet för att få tillgång till.

Kontrollera följande för att lösa problemet:

 • Att användarkontot har behörighet att gå in på den aktuella datorn.
 • Att dator- och användarnamn är rättstavade.
 • Kontrollera att brandväggsprogram på de anslutna datorerna tillåter åtkomst.

När alla datorer i nätverket kan ansluta till alla andra datorer kan du gå vidare till nästa steg.

Steg 8: Aktivera Internetanslutning och brandväggarSteg 8: Aktivera Internetanslutning och brandväggar

När du har kontrollerat att hemnätverket kan användas för filöverföring ansluter du Internetuppkopplingen och aktiverar den för samtliga datorer som ska ha tillgång till Internet.

VARNING!0Kontrollera att alla datorer med tillgång till Internet har ett fullgott skydd mot säkerhetsrisker. Som ett miminikrav ska de enskilda datorernas Internetuppkoppling skyddas med en brandvägg. Vidare ska Windows uppgraderas med de senaste kritiska uppgraderingarna med hjälp av Windows Update. Om fientliga angrepp tar sig förbi en dator i nätverket kan denna skadliga aktivitet snabbt spridas i hela nätverket.

 
Få support efter produktmodell
Sök efter lösningar, hämtningar och annan supportinformation för din produktmodell.
Kom i kontakt med andra
Connect with others
Du är inte ensam. Nå ut till andra kunder och HP-experter på supportforumen och få de svar du behöver. (På engelska)