Långsam eller förlorad nätverksanslutning

Det här dokumentet innehåller information om hur du diagnostiserar och felsöker nätverksanslutningsproblem. Slutför vart och ett av följande steg för att lösa problem med långsamma eller förlorade trådlösa nätverksanslutningar i Windows 7.

Testa om det finns Internet-anslutning efter varje steg. Fortsätt till nästa steg om problemet kvarstår.

OBS! I dessa steg förutsätts att du tidigare konfigurerat ett nätverk och har en befintlig Internet-leverantör. För information om hur du konfigurerar ett nätverk går du till Installera ett grundläggande hemnätverk.

Steg 1: Flytta datorn närmare routern

Routrar till trådlösa nätverk har begränsad räckvidd. Ju längre datorn är från routern, desto svagare blir signalen. Fasta föremål som väggar, metallmöbler och elutrustning kan störa signalen och minska räckvidden.

Prova därför att flytta datorn närmare routern och minimera störningar från andra elektriska apparater. Om anslutningen fungerar när datorn flyttas närmare routern kan du flytta datorn längre bort och se hur lång räckvidden är. Du kan öka den trådlösa nätverksrouterns räckvidd genom att köpa en annan antenn från routertillverkaren eller använda en signalförstärkare

Om testet misslyckas med datorn och routern i samma rum, fortsätter du till nästa steg. 

Steg 2: Köra Nätverksdiagnostik i Windows

Nätverks- och Internet-anslutningarna övervakas i Windows 7. Om ett fel identifieras visas ett meddelande som anslutning saknas eller begränsad anslutning och du ombeds godkänna felsökning av problemet. Om det här meddelandet visas låter du Windows 7 felsöka problemet och återställa anslutningen.

Om du vill köra diagnostikverktyget manuellt använder du ett av följande alternativ: 

Alternativ 1

Högerklicka på nätverksanslutningsikonen Network Iconi meddelandefältet och välj Felsök problem. Nätverksdiagnostik i Windows kontrollerar om det finns problem. 

Felsöka problem

Troubleshoot Problems


Alternativ 2

Klicka på Start Start och skriv sedan nätverk och delning i sökfältet. Klicka på Nätverks- och delningscenter i resultaten.

Öppna Nätverks- och delningscenter från Startmenyn

Control panel 3 


Alternativ 3

I Nätverks- och delningscenter klickar du på det gula utropstecknet Yellow exclamation mark eller det röda X:et Red X_icon i nätverksstatusområdet för att köra Nätverksdiagnostik i Windows.

Nätverksstatus

Network Status 

Steg 3: Använda nätverks- och Internet-felsökaren

I Nätverks- och delningscenter i Windows 7 finns också en nätverks- och Internet-felsökare som testar nätverket och, om det finns ett fel, reparerar programanslutningarna automatiskt. Så här använder du verktyget för att testa och reparera anslutningen:

 1. Från Nätverks- och delningscenter klickar du på Felsök problem.

Felsöka problem

Click Troubleshoot Problems

Felsökaren för nätverk och Internet öppnas.

Nätverks- och Internet-felsökaren

Troubleshooter opens

 1. Testa anslutningen till Internet genom att klicka på Internet-anslutningar.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att kontrollera om det finns problem.

 3. Om problemet har försvunnit är du klar.

Om problemet kvarstår går du tillbaka till nätverks- och Internet-felsökaren och klickar på Nätverkskort för att testa adaptern. Om felsökarna inte löser problemet, kan du försöka att göra följande för att tvinga enheten att återupprätta alla anslutningsvärden. 

Steg 4: Installera det trådlösa nätverket manuellt 

En vanlig orsak till undermåliga nätverksanslutningar är oavsiktlig anslutning till fel nätverk eller att nätverksinställningarna inte är synkroniserade mellan datorn, routern, modemet och Internetleverantören. Att koppla bort från nätverket och återupprätta en ny anslutning kan manuellt lösa dessa typer av problem.

Använd följande anvisningar för att koppla från ett trådlöst nätverk och därefter manuellt återupprätta en anslutning till önskat trådlöst nätverk.

 1. Högerklicka på nätverksanslutningsikonen Network Icon i meddelandefältet och välj sedan Öppna nätverks- och delningscenter.

Öppna Nätverks- och delningscenter

Open Network & Sharing

OBS! Om nätverksanslutningsikonen inte visas klickar du på Start (Start) och skriver nätverk och delning i sökfältet. Välj Nätverks- och delningscenter i resultaten.

Öppna Nätverks- och delningscenter från Startmenyn

Control panel 3

 1. I fönstret Nätverks- och delningscenter klickar du på Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk.

Skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk

Set up new connection

VARNING!0Klicka inte på Anslut till ett nätverk. Om problemet beror på ett felaktigt lösenord eller nyckelindex upprepas anslutningen med hjälp av den felaktiga informationen om du väljer det här alternativet.

 1. I fönstret Välj anslutningsalternativ väljer du Anslut manuellt till trådlöst nätverk och klickar sedan på Nästa.

Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt

Choose a connection 

 1. Ange den information som efterfrågas om det trådlösa nätverket och klicka på Nästa.

 • Nätverksnamn
 • Säkerhetstyp - Måste vara samma säkerhetsinställningar som för den trådlösa routern.
 • Krypteringstyp
 • Säkerhetsnyckel
 • Välj Starta denna anslutning automatiskt.
 • Välj Anslut även om nätverket inte skickar data.

Nätverksinformation

Network information 

OBS! Om det trådlösa nätverket redan finns, väljer du Anslut till ett befintligt nätverk när du uppmanas till det. Informationen som du precis har angett ersätter de tidigare värden som orsakade problemet. 

 1. Klicka på Stäng.

  Nätverket lades till

Successfully added

 1. Klicka på nätverksanslutningsikonen Network Icon i meddelandefältet, välj namnet på nätverket och klicka sedan på Anslut.

Steg 5: Anpassa prestandainställningarna i Windows 7 

Att visa live-TV eller video över en trådlös anslutning belastar processorn i hög grad. Med video kan vissa bildrutor hoppas över (försvinna) när andra programvaror är aktiva. Ju mer systemresurser som du kan göra tillgängliga när du använder nätverket, desto bättre anslutning får du. Stäng några onödiga programvaror som är öppna, t.ex. bakgrundsprogram och uppgifter, och försök återansluta till videokällan eller nätverket. 

Fler tips om hur du kan öka prestanda, förhindra oönskade programvaror från att öppnas med Windows och anpassa prestandainställningarna för Windows 7 finns i Förbättra systemprestanda i Windows 7 utan att installera mer minne.

 
Få support efter produktmodell
Sök efter lösningar, hämtningar och annan supportinformation för din produktmodell.
Kom i kontakt med andra
Connect with others
Du är inte ensam. Nå ut till andra kunder och HP-experter på supportforumen och få de svar du behöver. (På engelska)