Hitta felsökningstips som våra supporttekniker anser är de mest effektiva för att åtgärda installationsfel.

Obs! Följande avsnitt gäller enbart Windows operativsystem.

Välj anslutningstyp bland följande alternativ.
Ett problem med en lokalt installerad, USB-ansluten, skrivare kan utforskas med flera verktyg och processer som är tillgängliga på din dator. Felsökningsprocessen och tillgängliga verktyg varierar mellan olika operativsystem.
Om du använder skrivaren med en kabelansluten (Ethernet) nätverksanslutning finns det flera, både lokala och nätverksbaserade, verktyg som kan hjälpa dig felsöka problem som uppstår. Felsökningsprocessen och tillgängliga verktyg varierar mellan olika operativsystem.
Om du använder skrivaren tillsammans med en trådlös nätverksanslutning finns det flera, både lokala och nätverksbaserade verktyg som kan hjälpa dig att felsöka problem som uppstår. Felsökningsprocessen och tillgängliga verktyg varierar något mellan olika operativsystem.
Få support efter produktmodell
Sök efter lösningar, hämtningar och annan supportinformation för din produktmodell.
Kom i kontakt med andra
Connect with others
Du är inte ensam. Nå ut till andra kunder och HP-experter på supportforumen och få de svar du behöver. (På engelska)