Felsökning vid installation av USB-skrivare

Välj ditt operativsystem nedan för att få anpassad felsökningsvägledning.

Windows XPWindows XP

VIKTIGT! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.

Lösning ett: Rensa datorn och installera om HP-programvaran

Ofta hjälper det att rensa bort några filer, starta om datorn och sedan försöka installera HP-programvaran igen. Gör så här.

Steg ett: Rensa datorn och kör verktyget Diskrensning

 1. Se till att du slutför installationsprogrammet genom att klicka på Fortsätt på installationsskärmarna (om du inte ser några installationsskärmar från HP är det klart).

 2. Koppla bort USB-kabeln från produkten.

 3. Starta om datorn.

 4. Så här kör du verktyget Diskrensning:

  1. Klicka på Start (XP_Start_icn), Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och sedan på Diskrensning.

  2. Verktyget Diskrensning analyserar hårddisken, och en rapport med en lista med alternativ visas på datorn. Klicka på lämpliga kryssrutor för att ta bort oönskade filer från datorn och klicka sedan på OK.

  3. Klicka på Ja på bekräftelseskärmen som visas på datorn.

Steg två: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats

 1. Dra ut USB-kabeln ur både enheten och datorn (om den redan är ansluten).

 2. Starta produkten.

 3. Högerklicka på den här länken: Hämta program och drivrutiner och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Ange produktnumret och klicka sedan på Nästa. Du måste kanske klicka på modellen i en lista med liknande produkter.

 5. Klicka på Hämta program och drivrutiner.

 6. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på plustecknet (EC_PlusSign_icn) vid Drivrutin och sedan på den drivrutin som du vill hämta.

 8. Läs igenom systemkraven och de extra instruktionerna. Du kan också klicka på Visa anvisningar (HPCC_QuestionMark_icn) om du vill ha fullständiga hämtningsinstruktioner.

 9. Välj det här alternativet om du vill installera programvaran vid ett senare tillfälle.

 10. Klicka på Spara och leta upp den plats på datorn där filen ska sparas.

 11. Klicka på Spara. Programmet hämtas till datorn.

Tips! Anteckna var du sparar filen om du tänker installera den vid ett senare tillfälle.

Metod två: Använd programskivan

Följ dessa steg för att installera programmet med produktens cd-skiva.

 1. Sätt cd-skivan till skrivaren i datorns cd-enhet och vänta tills installationsprogrammet startas. Om installationsprogrammet inte startar automatiskt klickar du på Start, (XP_Start_icn) Den här datorn och dubbelklickar på CD-enheten.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

VIKTIGT! Under installationen tillfrågas du kanske om du vill söka på nätet efter de senaste uppdateringarna för produkten. För bästa möjliga resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och hämta uppdateringar.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.  

Lösning två: Inaktivera autostart-program och installera om HP-programvaran

Om det inte gick att installera HP-produkten kanske du tillfälligt måste inaktivera program som startar automatiskt. I Windows kan många program och processer aktiveras direkt efter start. Sådana program kan förhindra att HP-programvaran installeras.

Dessa anvisningar beskriver hur du tillfälligt inaktiverar sådana program och processer när HP-produkten installeras och hur de aktiveras igen när du är klar.

Steg ett: Inaktivera program som startar automatiskt

 1. Klicka på Start (XP_Start_icn) och sedan på Kör.

 2. Skriv msconfig i dialogrutan Kör och klicka på OK. Dialogrutan Verktyg för systemkonfiguration öppnas

  • Om Normal start är valt ska du följa stegen nedan:

   1. Välj Selektiv start och avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

   2. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   3. Klicka på Avmarkera alla.

  • Om Selektiv start är valt ska du följa stegen nedan:

   1. Klicka på fliken Autostart.

   2. Gör en lista över objekten som är markerade. Du behöver informationen när du ska återställa autostart-objekten på datorn senare.

   3. Klicka på fliken Allmänt.

   4. Avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

   5. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   6. Gör en lista över objekten som är markerade. Du behöver informationen när du ska återställa autostart-objekten på datorn senare.

   7. Klicka på Avmarkera alla.

 3. Klicka på Verkställ.

 4. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

 5. Fönstret Verktyg för systemkonfiguration öppnas när datorn har startats om. Markera kryssrutan Visa inte detta meddelande igen... och klicka på OK.

Steg två: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats.

 1. Dra ut USB-kabeln ur både enheten och datorn (om den redan är ansluten).

 2. Starta produkten.

 3. Högerklicka på den här länken: Hämta program och drivrutiner och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Ange produktnumret och klicka sedan på Nästa. Du måste kanske klicka på modellen i en lista med liknande produkter.

 5. Klicka på Hämta program och drivrutiner.

 6. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på plustecknet (EC_PlusSign_icn) vid Drivrutin och sedan på den drivrutin du vill hämta.

 8. Läs igenom systemkraven och de extra instruktionerna. Du kan också klicka på Visa anvisningar (HPCC_QuestionMark_icn) om du vill ha fullständiga hämtningsinstruktioner.

 9. Välj det här alternativet om du vill installera programvaran vid ett senare tillfälle.

 10. Klicka på Spara och leta upp den plats på datorn där filen ska sparas.

 11. Klicka på Spara. Programmet hämtas till datorn.

Tips! Anteckna var du sparar filen om du tänker installera den vid ett senare tillfälle.

Metod två: Använd programskivan

Följ dessa steg för att installera programmet med produktens cd-skiva.

 1. Sätt cd-skivan till skrivaren i datorns cd-enhet och vänta tills installationsprogrammet startas. Om installationsprogrammet inte startar automatiskt klickar du på Start, (XP_Start_icn) Den här datorn och dubbelklickar på CD-enheten.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

VIKTIGT! Under installationen tillfrågas du kanske om du vill söka på nätet efter de senaste uppdateringarna för produkten. För bästa möjliga resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och hämta uppdateringar.

Steg tre: Aktivera autostart-program

VIKTIGT! Följ dessa anvisningar för att aktivera autostart-programmen igen. Datorn kanske inte fungerar som väntat om du hoppar över detta steg.

 1. Klicka på Start (XP_Start_icn) och sedan på Kör.

 2. Skriv msconfig i dialogrutan Kör och klicka på OK. Dialogrutan Verktyg för systemkonfiguration öppnas

  • Välj Normal start om du följde instruktionerna för att inaktivera Normal start (eller om du vill återgå till det läget):

  • Om du vill anpassa vilka program som startas automatiskt ska du följa instruktionerna för Selektiv start:

   1. Klicka på fliken Autostart.

   2. Markera alla objekt som finns på din lista över objekt på Start-fliken.

   3. Klicka på fliken Tjänster.

   4. Markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   5. Markera alla objekt som finns på din lista över objekt på fliken Tjänster.

 3.  Klicka på Verkställ.

 4. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas.

 5. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår väljer du resultatet bland följande alternativ för mer information.

Installationen av HP-skrivaren lyckades, men skrivaren fungerar inte.Installationen av HP-skrivaren lyckades, men skrivaren fungerar inte.

Om skrivaren har installerats korrekt men inte fungerar som förväntat har vi en lösning för dig.

HP har konstruerat automatiska verktyg för att diagnostisera och åtgärda vanliga utskrifts-, nätverks- och skanningsproblem. Välj bland följande alternativ för att hämta och att köra verktyget för ditt skrivarproblem.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskrifts-, skannings- och anslutningsproblem: HP Print and Scan Doctor. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar Print and Scan Doctor när du behöver felsöka ett problem med din HP-skrivare.

Ladda ned HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP:s diagnostikverktyg för maskinvara. HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många maskinvaruproblem: HP Hardware Diagnostic Utility HP rekommenderar att du hämtar och installerar Hardware Diagnostic Utility när du behöver felsöka ett maskinvaruproblem.

Hämta diagnostikverktyget för maskinvara


Installationen av HP-skrivaren lyckades inte. Installationen av HP-skrivaren lyckades inte.

Om installationen av HP-skrivaren inte genomfördes korrekt, även efter att föregående steg utfördes, går du till HP:s kundtjänst för mer information.

Windows Vista Windows Vista

VIKTIGT! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.

Lösning ett: Rensa datorn och installera om HP-programvaran

Ofta hjälper det att installera Windows Update, starta om datorn och sedan försöka installera HP-programvaran igen. Gör så här.

Steg ett: Rensa datorn och kör Windows Update

 1. Se till att du slutför installationsprogrammet genom att klicka på Fortsätt på installationsskärmarna (om du inte ser några installationsskärmar från HP är det klart).

 2. Koppla bort USB-kabeln från produkten.

 3. Starta om datorn.

 4. Kör Windows Update:

  1. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn) och sedan på Kontrollpanelen.

  2.  I området Säkerhet ska du klicka på Sök efter uppdateringar.

  3. På skärmen Windows Update klickar du på Sök efter uppdateringar.

  4. Välj alla uppdateringar eller åtminstone alla viktiga uppdateringar.

 5. Starta om datorn. (Du kanske uppmanas att göra det.)

Steg två: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats.

 1. Dra ut USB-kabeln ur både enheten och datorn (om den redan är ansluten).

 2. Starta produkten.

 3. Högerklicka på den här länken: Hämta program och drivrutiner och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Ange produktnumret och klicka sedan på Nästa. Du måste kanske klicka på modellen i en lista med liknande produkter.

 5. Klicka på Hämta program och drivrutiner.

 6. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på plustecknet (EC_PlusSign_icn) vid Drivrutin och sedan på den drivrutin du vill hämta.

 8. Läs igenom systemkraven och de extra instruktionerna. Du kan också klicka på Visa anvisningar (HPCC_QuestionMark_icn) om du vill ha fullständiga hämtningsinstruktioner.
 9. Välj det här alternativet om du vill installera programvaran vid ett senare tillfälle.

 10. Klicka på Spara och leta upp den plats på datorn där filen ska sparas.

 11. Klicka på Spara. Programmet hämtas till datorn.

Tips! Anteckna var du sparar filen om du tänker installera den vid ett senare tillfälle.

Metod två: Använd programskivan

Följ dessa steg för att installera programmet med produktens cd-skiva.

 1. Lägg i cd-skivan i cd-enheten och stäng enheten. Om cd:n redan ligger i cd-enheten öppnar du cd-enheten och stänger den igen. Installationsprogrammet startar automatiskt.
  Om installationsguiden inte öppnas automatiskt klickar du på Windows-ikonen (Windows_icn), Dator och dubbelklickar sedan på CD-enheten.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

VIKTIGT! Under installationen får du kanske frågan om du vill söka på nätet efter de senaste uppdateringarna för produkten. För bästa möjliga resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och hämta uppdateringar.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.  

Lösning två: Inaktivera autostart-program och installera om HP-programvaran

Om det inte gick att installera HP-produkten kanske du tillfälligt måste inaktivera program som startar automatiskt. I Windows kan många program och processer aktiveras direkt efter start. Sådana program kan förhindra att HP-programvaran installeras.

Dessa anvisningar beskriver hur du tillfälligt inaktiverar sådana program och processer när HP-produkten installeras och hur de aktiveras igen när du är klar.

Steg ett: Inaktivera program som startar automatiskt

 1. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i rutan Starta sökning och tryck på Retur. Fönstret MSconfig öppnas. Om fönstret Kontroll av användarkonto öppnas och meddelandet Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta visas klickar du på Fortsätt för att stänga fönstret.

  • Om Normal start är valt ska du följa stegen nedan:

   1. Välj Selektiv start och avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

   2. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   3. Klicka på Avmarkera alla.

  • Om Selektiv start är valt ska du följa stegen nedan:

   1. Klicka på fliken Autostart.

   2. Gör en lista över objekten som är markerade. Du behöver informationen när du ska återställa autostart-objekten på datorn senare.

   3. Klicka på fliken Allmänt.

   4. Avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

   5. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   6. Gör en lista över objekten som är markerade. Du behöver informationen när du ska återställa autostart-objekten på datorn senare.

   7. Klicka på Avmarkera alla.

 3. Klicka på Verkställ.

 4. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

 5. Fönstret Verktyg för systemkonfiguration öppnas när datorn har startats om. Markera kryssrutan Visa inte detta meddelande igen... och klicka på OK.

Steg två: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats.

 1. Dra ut USB-kabeln ur både enheten och datorn (om den redan är ansluten).

 2. Starta produkten.

 3. Högerklicka på den här länken: Hämta program och drivrutiner och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Ange produktnumret och klicka sedan på Nästa. Du måste kanske klicka på modellen i en lista med liknande produkter.

 5. Klicka på Hämta program och drivrutiner.

 6. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på plustecknet (EC_PlusSign_icn) vid Drivrutin och sedan på den drivrutin du vill hämta.

 8. Läs igenom systemkraven och de extra instruktionerna. Du kan också klicka på Visa anvisningar (HPCC_QuestionMark_icn) om du vill ha fullständiga hämtningsinstruktioner.

 9. Välj det här alternativet om du vill installera programvaran vid ett senare tillfälle.

 10. Klicka på Spara och leta upp den plats på datorn där filen ska sparas.

 11. Klicka på Spara. Programmet hämtas till datorn.

Tips! Anteckna var du sparar filen om du tänker installera den vid ett senare tillfälle.

Metod två: Använd programskivan

Följ dessa steg för att installera programmet med produktens cd-skiva.

 1. Lägg i cd-skivan i cd-enheten och stäng enheten. Om cd:n redan ligger i cd-enheten öppnar du cd-enheten och stänger den igen. Installationsprogrammet startar automatiskt.
  Om installationsguiden inte öppnas automatiskt klickar du på Windows-ikonen (Windows_icn), Dator och dubbelklickar sedan på CD-enheten.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

VIKTIGT! Under installationen får du kanske frågan om du vill söka på nätet efter de senaste uppdateringarna för produkten. För bästa möjliga resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och hämta uppdateringar.

Steg tre: Aktivera autostart-program

VIKTIGT! Följ dessa anvisningar för att aktivera autostart-programmen igen. Datorn kanske inte fungerar som väntat om du hoppar över detta steg.

 1. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i rutan Starta sökning och tryck på Retur. Fönstret MSConfig öppnas.

  • Välj Normal start om du följde instruktionerna för att inaktivera Normal start (eller om du vill återgå till det läget):

  • Om du vill anpassa vilka program som startas automatiskt ska du följa instruktionerna för Selektiv start:

   1. Klicka på fliken Autostart.

   2. Markera alla objekt som finns på din lista över objekt på Start-fliken.

   3. Klicka på fliken Tjänster.

   4. Markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   5. Markera alla objekt som finns på din lista över objekt på fliken Tjänster.

 3.  Klicka på Verkställ.

 4. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas.

 5. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår väljer du resultatet bland följande alternativ för mer information.

Installationen av HP-skrivaren lyckades, men skrivaren fungerar inte.Installationen av HP-skrivaren lyckades, men skrivaren fungerar inte.

Om skrivaren har installerats korrekt men inte fungerar som förväntat har vi en lösning för dig.

HP har konstruerat automatiska verktyg för att diagnostisera och åtgärda vanliga utskrifts-, nätverks- och skanningsproblem. Välj bland följande alternativ för att hämta och att köra verktyget för ditt skrivarproblem.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskrifts-, skannings- och anslutningsproblem: HP Print and Scan Doctor. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar Print and Scan Doctor när du behöver felsöka ett problem med din HP-skrivare.

Ladda ned HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP:s diagnostikverktyg för maskinvara. HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många maskinvaruproblem: HP Hardware Diagnostic Utility HP rekommenderar att du hämtar och installerar Hardware Diagnostic Utility när du behöver felsöka ett maskinvaruproblem.

Hämta diagnostikverktyget för maskinvara


Installationen av HP-skrivaren lyckades inte. Installationen av HP-skrivaren lyckades inte.

Om installationen av HP-skrivaren inte genomfördes korrekt, även efter att föregående steg utfördes, går du till HP:s kundtjänst för mer information.

Windows 7Windows 7

Windows 7-användare: Prova HP:s kostnadsfria diagnosverktyg för att försöka hitta den bästa drivrutinen!

PIW_small_Icon HP Printer Install Wizard för Windows 7  (<1MB)

VIKTIGT! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.

Lösning ett: Rensa datorn, kör Windows Update och installera om HP-programvaran

Ofta hjälper det att installera Windows Update, starta om datorn och sedan försöka installera HP-programvaran igen. Gör så här.

Steg ett: Rensa datorn och kör Windows Update

 1. Se till att du slutför installationsprogrammet genom att klicka på Fortsätt på installationsskärmarna (om du inte ser några installationsskärmar från HP är det klart).

 2. Koppla bort USB-kabeln från produkten.

 3. Starta om datorn.

 4. Kör Windows Update:

  1. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn) och skriv Windows Update i rutan Sök efter program och filer.

  2. I området Säkerhet ska du klicka på Sök efter uppdateringar.

  3. På skärmen Windows Update klickar du på Sök efter uppdateringar.

  4. Välj alla uppdateringar eller åtminstone alla viktiga uppdateringar.

 5. Starta om datorn. (Du kanske uppmanas att göra det.)

Steg två: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats

 1. Dra ut USB-kabeln ur både enheten och datorn (om den redan är ansluten).

 2. Starta produkten.

 3. Högerklicka på den här länken: Hämta program och drivrutiner och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Ange produktnumret och klicka sedan på Nästa. Du måste kanske klicka på modellen i en lista med liknande produkter.

 5. Klicka på Hämta program och drivrutiner.

 6. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på plustecknet (EC_PlusSign_icn) vid Drivrutin och sedan på den drivrutin du vill hämta.

 8. Läs igenom systemkraven och de extra instruktionerna. Du kan också klicka på Visa anvisningar (HPCC_QuestionMark_icn) om du vill ha fullständiga hämtningsinstruktioner.

 9. Välj det här alternativet om du vill installera programvaran vid ett senare tillfälle.

 10. Klicka på Spara och leta upp den plats på datorn där filen ska sparas.

 11. Klicka på Spara. Programmet hämtas till datorn.

Tips! Anteckna var du sparar filen om du tänker installera den vid ett senare tillfälle.

Metod två: Använd programskivan

Följ dessa steg för att installera programmet med produktens cd-skiva.

 1. Lägg i cd-skivan i cd-enheten och stäng enheten. Om cd:n redan ligger i cd-enheten öppnar du cd-enheten och stänger den igen. Installationsprogrammet startar automatiskt.
  Om installationsguiden inte öppnas automatiskt klickar du på Windows-ikonen (Windows_icn), Dator och dubbelklickar sedan på CD-enheten.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

VIKTIGT! Under installationen får du kanske frågan om du vill söka på nätet efter de senaste uppdateringarna för produkten. För bästa möjliga resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och hämta uppdateringar.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.  

Lösning två: Inaktivera autostart-program och installera om HP-programvaran

Om det inte gick att installera HP-produkten kanske du tillfälligt måste inaktivera program som startar automatiskt. I Windows kan många program och processer aktiveras direkt efter start. Sådana program kan förhindra att HP-programvaran installeras.

Dessa anvisningar beskriver hur du tillfälligt inaktiverar sådana program och processer när HP-produkten installeras och hur de aktiveras igen när du är klar.

Steg ett: Inaktivera program som startar automatiskt

 1. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i rutan Sök efter program och filer och tryck sedan på Retur. Fönstret MSconfig öppnas. Om fönstret Kontroll av användarkonto öppnas och meddelandet Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta visas klickar du på Fortsätt för att stänga fönstret.

  • Om Normal start är valt ska du följa stegen nedan:

   1. Välj Selektiv start och avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

   2. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   3. Klicka på Avmarkera alla.

  • Om Selektiv start är valt ska du följa stegen nedan:

   1. Klicka på fliken Autostart.

   2. Gör en lista över objekten som är markerade. Du behöver informationen när du ska återställa autostart-objekten på datorn senare.

   3. Klicka på fliken Allmänt.

   4. Avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

   5. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   6. Gör en lista över objekten som är markerade. Du behöver informationen när du ska återställa autostart-objekten på datorn senare.

   7. Klicka på Avmarkera alla.

 3. Klicka på Verkställ.

 4. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

 5. Fönstret Verktyg för systemkonfiguration öppnas när datorn har startats om. Markera kryssrutan Visa inte detta meddelande igen... och klicka på OK.

Steg två: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats

 1. Dra ut USB-kabeln ur både enheten och datorn (om den redan är ansluten).

 2. Starta produkten.

 3. Högerklicka på den här länken: Hämta program och drivrutiner och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Ange produktnumret och klicka sedan på Nästa. Du måste kanske klicka på modellen i en lista med liknande produkter.

 5. Klicka på Hämta program och drivrutiner.

 6. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på plustecknet (EC_PlusSign_icn) vid Drivrutin och sedan på den drivrutin du vill hämta.

 8. Läs igenom systemkraven och de extra instruktionerna. Du kan också klicka på Visa anvisningar (HPCC_QuestionMark_icn) om du vill ha fullständiga hämtningsinstruktioner.

 9. Välj det här alternativet om du vill installera programvaran vid ett senare tillfälle.

 10. Klicka på Spara och leta upp den plats på datorn där filen ska sparas.

 11. Klicka på Spara. Programmet hämtas till datorn.

Tips! Anteckna var du sparar filen om du tänker installera den vid ett senare tillfälle.

Metod två: Använd programskivan

Följ dessa steg för att installera programmet med produktens cd-skiva.

 1. Lägg i cd-skivan i cd-enheten och stäng enheten. Om cd:n redan ligger i cd-enheten öppnar du cd-enheten och stänger den igen. Installationsprogrammet startar automatiskt.
  Om installationsguiden inte öppnas automatiskt klickar du på Windows-ikonen (Windows_icn), Dator och dubbelklickar sedan på CD-enheten.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

VIKTIGT! Under installationen får du kanske frågan om du vill söka på nätet efter de senaste uppdateringarna för produkten. För bästa möjliga resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och hämta uppdateringar.

Steg tre: Aktivera autostart-program

VIKTIGT! Följ dessa anvisningar för att aktivera autostart-programmen igen. Datorn kanske inte fungerar som väntat om du hoppar över detta steg.

 1. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i rutan Sök efter program och filer och tryck sedan på Retur. Fönstret MSConfig öppnas.

  • Välj Normal start om du följde instruktionerna för att inaktivera Normal start (eller om du vill återgå till det läget):

  • Om du vill anpassa vilka program som startas automatiskt ska du följa instruktionerna för Selektiv start:

   1. Klicka på fliken Autostart.

   2. Markera alla objekt som finns på din lista över objekt på Start-fliken.

   3. Klicka på fliken Tjänster.

   4. Markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   5. Markera alla objekt som finns på din lista över objekt på fliken Tjänster.

 3.  Klicka på Verkställ.

 4. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas.

 5. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår väljer du resultatet bland följande alternativ för mer information.

Installationen av HP-skrivaren lyckades, men skrivaren fungerar inte.Installationen av HP-skrivaren lyckades, men skrivaren fungerar inte.

Om skrivaren har installerats korrekt men inte fungerar som förväntat har vi en lösning för dig.

HP har konstruerat automatiska verktyg för att diagnostisera och åtgärda vanliga utskrifts-, nätverks- och skanningsproblem. Välj bland följande alternativ för att hämta och att köra verktyget för ditt skrivarproblem.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskrifts-, skannings- och anslutningsproblem: HP Print and Scan Doctor. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar Print and Scan Doctor när du behöver felsöka ett problem med din HP-skrivare.

Ladda ned HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP:s diagnostikverktyg för maskinvara. HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många maskinvaruproblem: HP Hardware Diagnostic Utility HP rekommenderar att du hämtar och installerar Hardware Diagnostic Utility när du behöver felsöka ett maskinvaruproblem.

Hämta diagnostikverktyget för maskinvara


Installationen av HP-skrivaren lyckades inte. Installationen av HP-skrivaren lyckades inte.

Om installationen av HP-skrivaren inte genomfördes korrekt, även efter att föregående steg utfördes, går du till HP:s kundtjänst för mer information.

 
Få support efter produktmodell
Sök efter lösningar, hämtningar och annan supportinformation för din produktmodell.
Kom i kontakt med andra
Connect with others
Du är inte ensam. Nå ut till andra kunder och HP-experter på supportforumen och få de svar du behöver. (På engelska)