Förstå hur HP-skrivare fungerar

HP-skrivare är, på en mycket grundläggande nivå, apparater eller enheter som tar emot och utför utskriftsrelaterade kommandon. Med hjälp av programvaror och drivrutiner bearbetar och utför skrivaren dina kommandon. Fortsätt läsa för att lära dig hur drivrutiner fungerar tillsammans med HP-skrivaren.

UnderstandingHPPrinters_JPEG

Vad är en skrivardrivrutin?Vad är en skrivardrivrutin?

Föreställ dig att en drivrutin är chef för och tolk åt skrivaren.

När du ber skrivaren skriva ut något, skickar du ett kommando till den. Drivrutinen samarbetar med en tolk och tolkar kommandot till ett språk som skrivaren förstår och talar om för skrivaren vad den ska göra med kommandot, hanterar andra uppgifter som skrivaren kan hålla på med och instruerar skrivaren att utföra kommandot. Drivrutinerna styr enheten och kommunicerar med andra maskinvaruenheter som du har installerat på datorn.

What-are-drivers_JPEG

I mer komplexa termer är drivrutiner små program som hjälper till att styra enheter som är anslutna till datorn. Med hjälp av drivrutiner kan operativsystemet och andra program kommunicera med olika maskinvaruenheter, styrenheter och annan kringutrustning.

Varför behöver jag en skrivardrivrutin? Varför behöver jag en skrivardrivrutin?

Din HP-skrivare vet inte vad den ska göra om inte en drivrutin hanterar den. Utan en drivrutin som tolkar, hanterar och utför dina kommandon kan en skrivare inte göra någonting. Den behöver vägledning.

Dessutom hjälper drivrutinerna datorerna att identifiera och köra installerad maskinvara (skrivare). Utan drivrutiner kan datorer inte skilja på ett ljudkort och ett modem. De flesta datorenheter och kringutrustningar behöver drivrutiner för att fungera, vilket betyder att datortillbehör, som skrivare, också behöver drivrutiner för att fungera.

Att välja och installera rätt drivrutiner för skrivaren är ofta en viktig del vid konfiguration av ett datorsystem.

Vad krävs för en skrivardrivrutin? Vad krävs för en skrivardrivrutin?

Det beror på. Skrivardrivrutiner är specifika pga. flera faktorer, däribland (men inte begränsat till):

  • Den specifika skrivarmodellen. Många skrivare har varianter inom ett visst område (serie). HP Photosmart 4200 har t.ex. elva olika modeller i sin serie. Var och en av modellerna kräver en egen variant av skrivardrivrutinen.

  • Datorns operativsystem. Även för samma skrivare är skrivardrivrutinerna olika för Windows XP, Windows Vista och Windows 7. Naturligtvis kräver också Macintosh operativsystem en annan skrivardrivrutin.

  • De funktioner som anslutningstypen stöder. Sättet som skrivaren är ansluten på bidrar också till de olika varianterna av skrivardrivrutiner. Skrivare som är anslutna med en USB-anslutning kräver andra funktioner än skrivare som är anslutna till ett trådbundet (Ethernet) eller trådlöst nätverk.

  • Skrivarens funktioner. Funktioner som automatisk duplex (utskrift på båda sidorna av papperet), många pappersfack, faxning, skanning och kopiering har alla sina egna delar i skrivardrivrutinen. Varje unik funktion kräver en uppsättning instruktioner som är specifika för skrivaren.

  • Skrivarens kommandospråk. Skrivare och datorer meddelar sig med varandra genom att använda kommandospråk. Dessa språk är unika och en orsak till att det behövs unika skrivardrivrutiner.

  • Utskriftsmekanismen. Många skrivare har olika bläckpatroner, munstycken och skrivhuvuden, vilka tillsammans utgör utskriftsmekanismen. Detta kräver också en unik skrivardrivrutin.

Så för modeller som liknar andra modeller, är det kanske inte så tidskrävande att skapa en drivrutin. Men om en skrivare har en ny mekanism eller andra nya funktioner, kan det ta över ett år att skapa en ny drivrutin. Sedan måste alla skrivardrivrutiner testas individuellt, vilken är den del av processen som är mest tidskrävande och arbetsintensiv.

Var får jag tag i HP-skrivardrivrutiner? Var får jag tag i HP-skrivardrivrutiner?

På några platser:

  • Cd-skivor med programvara. HP levererar cd-skivor tillsammans med skrivarna och vi rekommenderar starkt att du behåller dem för eventuell framtida användning.

  • Hämtad programvara. Du kan alltid hitta de senaste drivrutinerna på HP:s webbplats. Snabblänk: Hämta programvara och drivrutiner

  • InOS-drivrutiner. I nyare operativsystem, t.ex. Windows 7, finns det inbyggda grundläggande drivrutiner.

Ska jag använda cd-skivan, hämtning eller använda inOS-rivrutinen?Ska jag använda cd-skivan, hämtning eller använda inOS-rivrutinen?
CDHämtainOS

För nya produkter:

Cd-installation är snabb och enkel.

Om du inte har tillgång till cd-skivan kan du hämta den programvara du behöver.

Drivrutiner som är inkluderade i operativsystemet (inOS) går snabbt och lätt att installera.

För äldre produkter:

Installation från cd-skiva fungerar kanske inte om du installerar produkten på en dator som körs med ett senare operativsystem som lanserades EFTER det att HP-produkten kom ut på marknaden.

Det gäller t.ex. Windows 7 som lanserades 2009. Om HP tillverkade produkten tidigare än så är det inte säkert att cd-skivan som medföljde produkten fungerar på datorer med Windows 7.

För äldre produkter är det bäst att hämta programvaran. Ävenom det tar lite längre tid än att använda cd-skivan kan du undvika installationsproblem genom att hämta den senaste versionen av programvaran.

Hämtning rekommenderas om datorn körs med ett operativsystem som lanserades senare än HP-produkten.

inOS-drivrutinen innehåller kanske inte alla funktioner du vill använda. Inte hellerdessa drivrutiner är kanske tillgängliga för alla operativsystem eller produkter.

Om programvaran:

Programvaran på cd-skivan är den version som fanns tillgänglig när produkten släpptes på marknaden.

Programvaran som hämtas från HP:s webbplats är den senaste versionen av programvaran för produkten. HP uppdaterar ofta programvara och drivrutiner EFTER det att produkten och cd-skivan har lanserats.

Med den grundläggande drivrutinen fungerar inte produktens knappar, och en del av de avancerade produktfunktionerna är inte tillgängliga.

 
Få support efter produktmodell
Sök efter lösningar, hämtningar och annan supportinformation för din produktmodell.
Kom i kontakt med andra
Connect with others
Du är inte ensam. Nå ut till andra kunder och HP-experter på supportforumen och få de svar du behöver. (På engelska)