Felsökning vid installation av kabelansluten (Ethernet) nätverksskrivare

Välj ditt operativsystem nedan för att få anpassad felsökningsvägledning.

Windows XPWindows XP

Lösning ett: Starta om alla nätverksenheter, lägg till produkten i nätverket och installera om HP:s programvara

Följ stegen nedan för att återställa alla nätverksenheter, lägga till HP-produkten i nätverket och sedan installera om HP:s programvara.

Steg ett: Slutför installationsprogrammet och starta om alla nätverksenheter

Det hjälper ofta att starta om datorn och börja om från början igen. Gör så här.

 1. Se till att du slutför installationsprogrammet genom att klicka på Fortsätt på installationsskärmarna (om du inte ser några installationsskärmar från HP är det klart).

 2. Starta om datorn.

 3. Stäng av produkten och nätverksroutern och slå sedan på dem igen.

 4. Kontrollera att nätverksroutern är på och att den fungerar som den ska.

 5. Kontrollera att du kan öppna en webbsida på Internet via webbläsaren på din dator.

Steg två: Anslut Ethernet-kabeln och kontrollera att produkten är ansluten till nätverket genom att skriva ut en testrapport för nätverket

 1. Anslut Ethernet-kabeln till produkten och kontrollera att den andra änden är ansluten till en aktiv nätverksport.

  • Om produkten har ett teckenfönster på kontrollpanelen följer du de här stegen:

   1. På produktens kontrollpanel trycker du på Inställningar (Setup_icn).

   2. Tryck på nedpilen (DownArrow_icn) för att välja Nätverk och tryck på OK.

   3. Tryck på nedpilen (DownArrow_icn) och välj Nätverkstest eller Konfigurationssida för nätverket och tryck på OK.

   4. Lös de problem som finns identifierade i rapporten med hjälp av felsökningsstegen nedan.

 2. Om rapporten innehåller en giltig IP-adress för produkten, betyder det att produkten är ansluten till nätverket. Kontrollera kommunikationen genom att gå vidare till nästa steg i det här dokumentet.

 3. Om ingen giltig IP-adress visas för produkten (t.ex. 0.0.0.0 eller 169.254.xxx.xxx), betyder det att produkten inte är ansluten till nätverket. Följ nedanstående instruktioner:

  1. Kontrollera att Ethernet-kabeln är ansluten till en aktiv port.

  2. Prova en annan Ethernet-kabel.

  3. Skriv ut rapporten igen och granska resultaten.

  4. Gå vidare till nästa steg om en giltig IP-adress visas i rapporten.

Steg tre: Kontrollera kommunikationen mellan produkten och datorn

Kontrollera att datorn och produkten finns i samma nätverk och att de kan kommunicera.

 1. Kontrollera att du har tillgång till nätverket genom att öppna en webbsida på Internet i en webbläsare (t.ex. Internet Explorer).

 2. Skriv produktens IP-adress i webbläsarens adressfält och tryck på Retur. Skriv till exempel http://192.168.0.1. Produktens inbyggda hemsida visas.

 • Om du kan öppna produktens interna hemsida går du vidare till nästa steg och installera om HP:s programvara.

 • Om du inte kan öppna produktens interna hemsida, kontrollerar du att datorn och produkten finns i samma nätverk.

Steg fyra: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats.

 1. Dra ut USB-kabeln ur både enheten och datorn (om den redan är ansluten).

 2. Starta produkten.

 3. Högerklicka på den här länken: Hämta program och drivrutiner och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Ange produktnumret och klicka sedan på Nästa. Du måste kanske klicka på modellen i en lista med liknande produkter.

 5. Klicka på Hämta program och drivrutiner.

 6. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på plustecknet (EC_PlusSign_icn) vid Drivrutin och sedan på den drivrutin du vill hämta.

 8. Läs igenom systemkraven och de extra instruktionerna. Du kan också klicka på Visa anvisningar (HPCC_QuestionMark_icn) om du vill ha fullständiga hämtningsinstruktioner.

 9. Välj det här alternativet om du vill installera programvaran vid ett senare tillfälle.

 10. Klicka på Spara och leta upp den plats på datorn där filen ska sparas.

 11. Klicka på Spara. Programmet hämtas till datorn.

Tips! Anteckna var du sparar filen om du tänker installera den vid ett senare tillfälle.

Metod två: Använd programskivan

Följ dessa steg för att installera programmet med produktens cd-skiva.

 1. Sätt produktskivan i datorns cd-enhet och vänta tills installationsprogrammet startas (det kan ta några sekunder).
  Om installationsprogrammet inte startar automatiskt klickar du på Start (XP_Start_icn), Den här datorn och dubbelklickar sedan på CD-enheten.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

VIKTIGT! Under installationen får du kanske frågan om du vill söka på nätet efter de senaste uppdateringarna för produkten. För bästa möjliga resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och hämta uppdateringar.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.  

Lösning två: Inaktivera tjänster som startar automatiskt, inaktivera brandväggen och installera om HP:s programvara

Om du inte kunde installera HP-produkten kanske du tillfälligt måste inaktivera tjänster som startas automatiskt och/eller brandväggen. I Windows kan många program och processer aktiveras direkt efter start. Sådana program och brandväggen kan hindra dig från att installera HP-programvaran. Dessa anvisningar beskriver hur du inaktiverar sådana program och processer när HP:s programvara installeras.

Steg ett: Inaktivera program som startar automatiskt

 1. Klicka på Start (XP_Start_icn) och sedan på Kör.

 2. Skriv msconfig i dialogrutan Kör och klicka på OK. Dialogrutan Verktyg för systemkonfiguration öppnas

  • Om Normal start är valt ska du följa stegen nedan:

   1. Välj Selektiv start och avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

   2. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   3. Klicka på Avmarkera alla.

  • Om Selektiv start är valt ska du följa stegen nedan:

   1. Klicka på fliken Autostart.

   2. Gör en lista över objekten som är markerade. Du behöver informationen när du ska återställa autostart-objekten på datorn senare.

   3. Klicka på fliken Allmänt.

   4. Avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

   5. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   6. Gör en lista över objekten som är markerade. Du behöver informationen när du ska återställa autostart-objekten på datorn senare.

   7. Klicka på Avmarkera alla.

 3. Klicka på Verkställ.

 4. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

 5. Fönstret Verktyg för systemkonfiguration öppnas när datorn har startats om. Markera kryssrutan Visa inte detta meddelande igen... och klicka på OK.

Steg två: Inaktivera eller konfigurera datorns brandvägg

Följ stegen nedan när du ska inaktivera brandväggen eller konfigurera brandväggen att tillåta anslutning till HP-produkten.

Alternativ ett: Inaktivera brandväggen tillfälligt

 1. Koppla bort Ethernet-kabeln från routern, modemet eller gatewayen. OBS! Fråga systemadministratören om du är osäker på om routern, modemet eller gatewayen är avsedd för nätverksenheten.

 2. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start (XP_Start_icn) och sedan på Kontrollpanelen. Kontrollpanelen öppnas i ett nytt fönster.

 3. Dubbelklicka på Säkerhetscenter (XP Security Center_icn). Windows Säkerhetscenter öppnas i ett nytt fönster.

 4. Klicka på Windows-brandväggen (Windows_Firewall_icn). Dialogrutan Inställningar för Windows-brandväggen öppnas.

 5. Från fliken Allmänt väljer du Från (rekommenderas inte) (XP Firewall Off_icn) och sedan OK.

Alternativ två: Konfigurera brandväggen för att tillåta anslutning till HP-produkten

 1. Om du vill ta reda på vilken brandvägg som har installerats på datorn letar du efter brandväggsikonen i meddelandefältet i det nedre högra hörnet på skärmen. Anteckna namnet på brandväggen.

 2.  XP_Systems_Tray

 3. När du har identifierat vilken brandvägg som är installerad på datorn kontaktar du tillverkaren av brandväggen och ber om specifika instruktioner för hur du konfigurerar inställningarna. Återvänd sedan till det här dokumentet för att fortsätta felsökningen.

 4. Om du inte hittade specifika steg för din brandvägg fortsätter du till nästa steg.

 5. Klicka på Start (XP_Start_icn) och sedan på Kör. Skriv C:\Program\HP\Digital Imaging\Bin i rutan Öppna och klicka på OK. Papperskorgen öppnas.

 6. Skriv upp eller kopiera sökvägen till programmen nedan. Filsökvägarna ser ut ungefär som i det här exemplet: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Om HP-programvaran som är installerad på datorn har version 10.0 eller senare, letar du reda på filen hpiscnapp.exe.

  • Om HP-programvaran som är installerad på datorn har version 9.0 eller tidigare, letar du reda på filen hpqscnvw.exe.

 7. Öppna katalogen C:\windows\system32 och leta sedan upp och anteckna eller kopiera sökvägen för alla följande program:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. Öppna brandväggsprogrammet och kontrollera sedan att alla dessa program står med i listan över tillförlitliga eller tillåtna program. Om något av programmen inte finns med i listan över tillförlitliga eller tillåtna program, lägger du till dem i listan manuellt.
  OBS! Listans namn kan variera beroende på vilket brandväggsprogram du använder.

 9. Om brandväggsprogrammet har olika förtroendenivåer eller kräver särskild tillåtelse för att ett program ska få åtkomst till Internet, kontrollerar du att alla HP-program har fri åtkomst till Internet.

 10. Klicka på OK eller Spara för att spara ändringarna i listan över tillförlitliga eller tillåtna program.

 11. Följ dessa steg för att häva blockeringen av Internetportar genom att skapa regler i brandväggsprogrammet. OBS! Varje regel öppnar en port, så skapa en regel för varje port.

 12. HP-programmet använder följande portar. Namnet består av ett protokoll (antingen UDP eller TCP), ett nummer och en anslutningstyp (inkommande eller utgående). Datorns brandvägg använder de olika delarna av namnet för att skapa en regel som öppnar porten.

  • UDP 427 inbound

  • UDP 427 outbound

  • UDP 161 outbound

  • UDP 139 outbound

  • TCP 139 outbound

  • TCP 9220 outbound

  • TCP 9500 outbound

  • TCP 9290 outbound

   1. Öppna avsnittet för nätverk eller regler i brandväggsprogrammet.

   2. Skapa en ny regel med ett beskrivande namn. Till exempel unblock UDP 137 inbound för avblockering av den inkommande porten UDP 137.

    •  Om du ombeds välja regeltyp väljer du Alla IP-adresser.

    • Om du ombeds välja typ av IP-adress väljer du IPv4 och IPv6.

   3. När du har skapat en regel klickar du på OK eller Spara för att verkställa ändringarna

 13. Starta om datorn när du har inaktiverat eller konfigurerat brandväggen.

Steg tre: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats.

 1. Dra ut USB-kabeln ur både enheten och datorn (om den redan är ansluten).

 2. Starta produkten.

 3. Högerklicka på den här länken: Hämta program och drivrutiner och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Ange produktnumret och klicka sedan på Nästa. Du måste kanske klicka på modellen i en lista med liknande produkter.

 5. Klicka på Hämta program och drivrutiner.

 6. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på plustecknet (EC_PlusSign_icn) vid Drivrutin och sedan på den drivrutin du vill hämta.

 8. Läs igenom systemkraven och de extra instruktionerna. Du kan också klicka på Visa anvisningar (HPCC_QuestionMark_icn) om du vill ha fullständiga hämtningsinstruktioner.

 9. Välj det här alternativet om du vill installera programvaran vid ett senare tillfälle.

 10. Klicka på Spara och leta upp den plats på datorn där filen ska sparas.

 11. Klicka på Spara. Programmet hämtas till datorn.

Tips! Anteckna var du sparar filen om du tänker installera den vid ett senare tillfälle.

Metod två: Använd programskivan

Följ dessa steg för att installera programmet med produktens cd-skiva.

 1. Sätt produktskivan i datorns cd-enhet och vänta tills installationsprogrammet startas (det kan ta några sekunder).
  Om installationsprogrammet inte startar automatiskt klickar du på Start (XP_Start_icn), Den här datorn och dubbelklickar sedan på CD-enheten.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

VIKTIGT! Under installationen får du kanske frågan om du vill söka på nätet efter de senaste uppdateringarna för produkten. För bästa möjliga resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och hämta uppdateringar.

Steg fyra: Aktivera autostart-tjänsten

VIKTIGT! Följ dessa anvisningar för att aktivera autostart-programmen igen. Datorn kanske inte fungerar som väntat om du hoppar över detta steg.

 1. Klicka på Start (XP_Start_icn) och sedan på Kör.

 2. Skriv msconfig i dialogrutan Kör och klicka på OK. Dialogrutan Verktyg för systemkonfiguration öppnas

  • Välj Normal start om du följde instruktionerna för att inaktivera Normal start (eller om du vill återgå till det läget):

  • Om du vill anpassa vilka program som startas automatiskt ska du följa instruktionerna för Selektiv start:

   1. Klicka på fliken Autostart.

   2. Markera alla objekt som finns på din lista över objekt på Start-fliken.

   3. Klicka på fliken Tjänster.

   4. Markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   5. Markera alla objekt som finns på din lista över objekt på fliken Tjänster.

 3. Klicka på Verkställ.

 4. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas.

 5. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

Steg fem: Aktivera brandväggsprogrammet

 1. Högerklicka på brandväggsikonen på aktivitetsfältet (området där datum och tid visas på datorn) och klicka på Start eller Aktivera. Om ett startalternativ saknas ska du öppna brandväggsprogrammet och välja det alternativ som startar eller aktiverar brandväggen. Brandväggsikonen kan ändras vilket visar att den är aktiverad.

 2. Om brandväggen var inaktiverad när produktprogrammen installerades kan den blockera HP-program eller portar som krävs för skanning. Om skärmar visas som begär åtkomst till nätverket när du skannar ska du klicka på Ja för att bevilja åtkomst.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Om problemet kvarstår väljer du resultatet bland följande alternativ för mer information.

Installationen av HP-skrivaren lyckades, men skrivaren fungerar inte.Installationen av HP-skrivaren lyckades, men skrivaren fungerar inte.

Om skrivaren har installerats korrekt men inte fungerar som förväntat har vi en lösning för dig. HP har konstruerat automatiska verktyg för att diagnostisera och åtgärda vanliga utskrifts-, nätverks- och skanningsproblem. Välj bland följande alternativ för att hämta och att köra verktyget för ditt skrivarproblem.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskrifts-, skannings- och anslutningsproblem: HP Print and Scan Doctor. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar Print and Scan Doctor när du behöver felsöka ett problem med din HP-skrivare.

Ladda ned HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP:s diagnostikverktyg för maskinvara. HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många maskinvaruproblem: HP Hardware Diagnostic Utility HP rekommenderar att du hämtar och installerar Hardware Diagnostic Utility när du behöver felsöka ett maskinvaruproblem.

Hämta diagnostikverktyget för maskinvara


Installationen av HP-skrivaren lyckades inte. Installationen av HP-skrivaren lyckades inte.

Om installationen av HP-skrivaren inte genomfördes korrekt, även efter att föregående steg utfördes, går du till HP:s kundtjänst för mer information.

Windows VistaWindows Vista

Lösning ett: Starta om alla nätverksenheter, lägg till produkten i nätverket och installera om HP:s programvara

Det hjälper ofta att starta om datorn och börja om från början igen. Gör så här.

Steg ett: Slutför installationsprogrammet och starta om alla nätverksenheter

 1. Se till att du slutför installationsprogrammet genom att klicka på Fortsätt på installationsskärmarna (om du inte ser några installationsskärmar från HP är det klart).

 2. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn) och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 3. I området Säkerhet ska du klicka på Sök efter uppdateringar.

 4. På skärmen Windows Update klickar du på Sök efter uppdateringar.

 5. Välj alla uppdateringar eller åtminstone alla viktiga uppdateringar.

 6. Starta om datorn när du ombeds göra det.

 7. Stäng av produkten och nätverksroutern och slå sedan på dem igen.

 8. Kontrollera att nätverksroutern är på och att den fungerar som den ska.

 9. Kontrollera att du kan öppna en webbsida på Internet via webbläsaren på din dator.

Steg två: Anslut Ethernet-kabeln och kontrollera att produkten är ansluten till nätverket genom att skriva ut en testrapport för nätverket

 1. Anslut Ethernet-kabeln till produkten och kontrollera att den andra änden är ansluten till en aktiv nätverksport.

  • Om produkten har ett teckenfönster på kontrollpanelen följer du de här stegen:

   1. På produktens kontrollpanel trycker du på Inställningar (Setup_icn).

   2. Tryck på nedpilen (DownArrow_icn) för att välja Nätverk och tryck på OK.

   3. Tryck på nedpilen (DownArrow_icn) och välj Nätverkstest eller Konfigurationssida för nätverket och tryck på OK.

   4. Lös de problem som finns identifierade i rapporten med hjälp av felsökningsstegen nedan.

 2. Om rapporten innehåller en giltig IP-adress för produkten, betyder det att produkten är ansluten till nätverket. Kontrollera kommunikationen genom att gå vidare till nästa steg i det här dokumentet.

 3. Om ingen giltig IP-adress visas för produkten (t.ex. 0.0.0.0 eller 169.254.xxx.xxx), betyder det att produkten inte är ansluten till nätverket. Följ nedanstående instruktioner:

  1. Kontrollera att Ethernet-kabeln är ansluten till en aktiv port.

  2. Prova en annan Ethernet-kabel.

  3. Skriv ut rapporten igen och granska resultaten.

  4. Gå vidare till nästa steg om en giltig IP-adress visas i rapporten.

Steg tre: Kontrollera kommunikationen mellan produkten och datorn

Kontrollera att datorn och produkten finns i samma nätverk och att de kan kommunicera.

 1. Kontrollera att du har tillgång till nätverket genom att öppna en webbsida på Internet i en webbläsare (t.ex. Internet Explorer).

 2. Skriv produktens IP-adress i webbläsarens adressfält och tryck på Retur. Skriv till exempel http://192.168.0.1. Produktens inbyggda hemsida visas.

 • Om du kan öppna produktens interna hemsida går du vidare till nästa steg och installera om HP:s programvara.

 • Om du inte kan öppna produktens interna hemsida, kontrollerar du att datorn och produkten finns i samma nätverk.

Steg fyra: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats.

 1. Dra ut USB-kabeln ur både enheten och datorn (om den redan är ansluten).

 2. Starta produkten.

 3. Högerklicka på den här länken: Hämta program och drivrutiner och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Ange produktnumret och klicka sedan på Nästa. Du måste kanske klicka på modellen i en lista med liknande produkter.

 5. Klicka på Hämta program och drivrutiner.

 6. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på plustecknet (EC_PlusSign_icn) vid Drivrutin och sedan på den drivrutin du vill hämta.

 8. Läs igenom systemkraven och de extra instruktionerna. Du kan också klicka på Visa anvisningar (HPCC_QuestionMark_icn) om du vill ha fullständiga hämtningsinstruktioner.

 9. Välj det här alternativet om du vill installera programvaran vid ett senare tillfälle.

 10. Klicka på Spara och leta upp den plats på datorn där filen ska sparas.

 11. Klicka på Spara. Programmet hämtas till datorn.

Tips! Anteckna var du sparar filen om du tänker installera den vid ett senare tillfälle.

Metod två: Använd programskivan

Följ dessa steg för att installera programmet med produktens cd-skiva.

 1. Lägg i cd-skivan i cd-enheten och stäng enheten. Om cd:n redan ligger i cd-enheten öppnar du cd-enheten och stänger den igen. Installationsprogrammet startar automatiskt.
  Om installationsguiden inte öppnas automatiskt klickar du på Windows-ikonen (Windows_icn), Dator och dubbelklickar sedan på CD-enheten.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

VIKTIGT! Under installationen får du kanske frågan om du vill söka på nätet efter de senaste uppdateringarna för produkten. För bästa möjliga resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och hämta uppdateringar.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.  

Lösning två: Inaktivera tjänster som startar automatiskt, inaktivera brandväggen och installera om HP:s programvara

Om du inte kunde installera HP-produkten kanske du tillfälligt måste inaktivera tjänster som startas automatiskt och/eller brandväggen. I Windows kan många program och processer aktiveras direkt efter start. Sådana program och brandväggen kan hindra dig från att installera HP-programvaran. Dessa anvisningar beskriver hur du inaktiverar sådana program och processer när HP:s programvara installeras.

Steg ett: Inaktivera program som startar automatiskt

 1. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i rutan Starta sökning och tryck på Retur. Fönstret MSconfig öppnas. Om fönstret Kontroll av användarkonto öppnas och meddelandet Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta visas klickar du på Fortsätt för att stänga fönstret.

  • Om Normal start är valt ska du följa stegen nedan:

   1. Välj Selektiv start och avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

   2. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   3. Klicka på Avmarkera alla.

  • Om Selektiv start är valt ska du följa stegen nedan:

   1. Klicka på fliken Autostart.

   2. Gör en lista över objekten som är markerade. Du behöver informationen när du ska återställa autostart-objekten på datorn senare.

   3. Klicka på fliken Allmänt.

   4. Avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

   5. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   6. Gör en lista över objekten som är markerade. Du behöver informationen när du ska återställa autostart-objekten på datorn senare.

   7. Klicka på Avmarkera alla.

 3. Klicka på Verkställ.

 4. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

 5. Fönstret Verktyg för systemkonfiguration öppnas när datorn har startats om. Markera kryssrutan Visa inte detta meddelande igen... och klicka på OK.

Steg två: Inaktivera eller konfigurera datorns brandvägg

Följ stegen nedan när du ska inaktivera brandväggen eller konfigurera brandväggen att tillåta anslutning till HP-produkten.

Alternativ ett: Inaktivera brandväggen tillfälligt

 1. Koppla bort Ethernet-kabeln från routern, modemet eller gatewayen. OBS! Fråga systemadministratören om du är osäker på om routern, modemet eller gatewayen är avsedd för nätverksenheten.

 2. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn) och sedan på Kontrollpanelen. Kontrollpanelen öppnas i ett nytt fönster.

 3. Dubbelklicka på Säkerhetscenter (XP Security Center_icn). Windows Säkerhetscenter öppnas i ett nytt fönster.

 4. Klicka på Windows-brandväggen (Windows_Firewall_icn). Dialogrutan Inställningar för Windows-brandväggen öppnas.

 5. Från fliken Allmänt väljer du Från (rekommenderas inte) (XP Firewall Off_icn) och sedan OK.

Alternativ två: Konfigurera brandväggen för att tillåta anslutning till HP-produkten

 1. Om du vill ta reda på vilken brandvägg som har installerats på datorn letar du efter brandväggsikonen i meddelandefältet i det nedre högra hörnet på skärmen. Anteckna namnet på brandväggen.

 2.  Vista_Systems_Tray

 3. När du har identifierat vilken brandvägg som är installerad på datorn kontaktar du tillverkaren av brandväggen och ber om specifika instruktioner för hur du konfigurerar inställningarna. Återvänd sedan till det här dokumentet för att fortsätta felsökningen.

 4. Om du inte hittade specifika steg för din brandvägg fortsätter du till nästa steg.

 5. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn) och skriv sedan C:\Program\HP\Digital Imaging\Bin i rutan Starta sökning och tryck på Retur.

 6. Skriv upp eller kopiera sökvägen till programmen nedan. Filsökvägarna ser ut ungefär som i det här exemplet: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Om HP-programvaran som är installerad på datorn har version 10.0 eller senare, letar du reda på filen hpiscnapp.exe.

  • Om HP-programvaran som är installerad på datorn har version 9.0 eller tidigare, letar du reda på filen hpqscnvw.exe.

 7. Öppna katalogen C:\windows\system32 och leta sedan upp och anteckna eller kopiera sökvägen för alla följande program:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. Öppna brandväggsprogrammet och kontrollera sedan att alla dessa program står med i listan över tillförlitliga eller tillåtna program. Om något av programmen inte finns med i listan över tillförlitliga eller tillåtna program, lägger du till dem i listan manuellt.
  OBS! Listans namn kan variera beroende på vilket brandväggsprogram du använder.

 9. Om brandväggsprogrammet har olika förtroendenivåer eller kräver särskild tillåtelse för att ett program ska få åtkomst till Internet, kontrollerar du att alla HP-program har fri åtkomst till Internet.

 10. Klicka på OK eller Spara för att spara ändringarna i listan över tillförlitliga eller tillåtna program.

 11. Följ dessa steg för att häva blockeringen av Internetportar genom att skapa regler i brandväggsprogrammet. OBS! Varje regel öppnar en port, så skapa en regel för varje port.

 12. HP-programmet använder följande portar. Namnet består av ett protokoll (antingen UDP eller TCP), ett nummer och en anslutningstyp (inkommande eller utgående). Datorns brandvägg använder de olika delarna av namnet för att skapa en regel som öppnar porten.

  • UDP 427 inbound

  • UDP 427 outbound

  • UDP 161 outbound

  • UDP 139 outbound

  • TCP 139 outbound

  • TCP 9220 outbound

  • TCP 9500 outbound

  • TCP 9290 outbound

   1. Öppna avsnittet för nätverk eller regler i brandväggsprogrammet.

   2. Skapa en ny regel med ett beskrivande namn. Till exempel unblock UDP 137 inbound för avblockering av den inkommande porten UDP 137.

    •  Om du ombeds välja regeltyp väljer du Alla IP-adresser.

    • Om du ombeds välja typ av IP-adress väljer du IPv4 och IPv6.

   3. När du har skapat en regel klickar du på OK eller Spara för att verkställa ändringarna

 13. Starta om datorn när du har inaktiverat eller konfigurerat brandväggen.

Steg tre: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats.

 1. Dra ut USB-kabeln ur både enheten och datorn (om den redan är ansluten).

 2. Starta produkten.

 3. Högerklicka på den här länken: Hämta program och drivrutiner och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Ange produktnumret och klicka sedan på Nästa. Du måste kanske klicka på modellen i en lista med liknande produkter.

 5. Klicka på Hämta program och drivrutiner.

 6. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på plustecknet (EC_PlusSign_icn) vid Drivrutin och sedan på den drivrutin du vill hämta.

 8. Läs igenom systemkraven och de extra instruktionerna. Du kan också klicka på Visa anvisningar (HPCC_QuestionMark_icn) om du vill ha fullständiga hämtningsinstruktioner.

 9. Välj det här alternativet om du vill installera programvaran vid ett senare tillfälle.

 10. Klicka på Spara och leta upp den plats på datorn där filen ska sparas.

 11. Klicka på Spara. Programmet hämtas till datorn.

Tips! Anteckna var du sparar filen om du tänker installera den vid ett senare tillfälle.

Metod två: Använd programskivan

Följ dessa steg för att installera programmet med produktens cd-skiva.

 1. Lägg i cd-skivan i cd-enheten och stäng enheten. Om cd:n redan ligger i cd-enheten öppnar du cd-enheten och stänger den igen. Installationsprogrammet startar automatiskt.
  Om installationsguiden inte öppnas automatiskt klickar du på Windows-ikonen (Windows_icn), Dator och dubbelklickar sedan på CD-enheten.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

VIKTIGT! Under installationen får du kanske frågan om du vill söka på nätet efter de senaste uppdateringarna för produkten. För bästa möjliga resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och hämta uppdateringar.

Steg fyra: Aktivera autostart-program

VIKTIGT! Följ dessa anvisningar för att aktivera autostart-programmen igen. Datorn kanske inte fungerar som väntat om du hoppar över detta steg.

 1. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i rutan Starta sökning och tryck på Retur. Fönstret MSConfig öppnas.

  • Välj Normal start om du följde instruktionerna för att inaktivera Normal start (eller om du vill återgå till det läget):

  • Om du vill anpassa vilka program som startas automatiskt ska du följa instruktionerna för Selektiv start:

   1. Klicka på fliken Autostart.

   2. Markera alla objekt som finns på din lista över objekt på Start-fliken.

   3. Klicka på fliken Tjänster.

   4. Markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   5. Markera alla objekt som finns på din lista över objekt på fliken Tjänster.

 3.  Klicka på Verkställ.

 4. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas.

 5. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

Steg fem: Aktivera brandväggsprogrammet

 1. Högerklicka på brandväggsikonen på aktivitetsfältet (området där datum och tid visas på datorn) och klicka på Start eller Aktivera. Om ett startalternativ saknas ska du öppna brandväggsprogrammet och välja det alternativ som startar eller aktiverar brandväggen. Brandväggsikonen kan ändras vilket visar att den är aktiverad.

 2. Om brandväggen var inaktiverad när produktprogrammen installerades kan den blockera HP-program eller portar som krävs för skanning. Om skärmar visas som begär åtkomst till nätverket när du skannar ska du klicka på Ja för att bevilja åtkomst.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår väljer du resultatet bland följande alternativ för mer information.

Installationen av HP-skrivaren lyckades, men skrivaren fungerar inte.Installationen av HP-skrivaren lyckades, men skrivaren fungerar inte.

Om skrivaren har installerats korrekt men inte fungerar som förväntat har vi en lösning för dig. HP har konstruerat automatiska verktyg för att diagnostisera och åtgärda vanliga utskrifts-, nätverks- och skanningsproblem. Välj bland följande alternativ för att hämta och att köra verktyget för ditt skrivarproblem.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskrifts-, skannings- och anslutningsproblem: HP Print and Scan Doctor. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar Print and Scan Doctor när du behöver felsöka ett problem med din HP-skrivare.

Ladda ned HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP:s diagnostikverktyg för maskinvara. HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många maskinvaruproblem: HP Hardware Diagnostic Utility HP rekommenderar att du hämtar och installerar Hardware Diagnostic Utility när du behöver felsöka ett maskinvaruproblem.

Hämta diagnostikverktyget för maskinvara


Installationen av HP-skrivaren lyckades, men skrivaren fungerar inte.Installationen av HP-skrivaren lyckades, men skrivaren fungerar inte.

Om installationen av HP-skrivaren inte genomfördes korrekt, även efter att föregående steg utfördes, går du till HP:s kundtjänst för mer information.

Windows 7Windows 7

Windows 7-användare: Prova HP:s kostnadsfria diagnosverktyg för att försöka hitta den bästa drivrutinen!

PIW_small_Icon HP Printer Install Wizard för Windows 7  (<1MB)

Lösning ett: Starta om alla nätverksenheter, lägg till produkten i nätverket och installera om HP:s programvara

Det hjälper ofta att starta om datorn och börja om från början igen. Gör så här.

Steg ett: Slutför installationsprogrammet och starta om alla nätverksenheter

 1. Se till att du slutför installationsprogrammet genom att klicka på Fortsätt på installationsskärmarna (om du inte ser några installationsskärmar från HP är det klart).

 2. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn) och skriv Windows update i rutan Sök efter program och filer.

 3. I området Säkerhet ska du klicka på Sök efter uppdateringar.

 4. På skärmen Windows Update klickar du på Sök efter uppdateringar.

 5. Välj alla uppdateringar eller åtminstone alla viktiga uppdateringar.

 6. Starta om datorn när du ombeds göra det.

 7. Stäng av produkten och nätverksroutern och slå sedan på dem igen.

 8. Kontrollera att nätverksroutern är på och att den fungerar som den ska.

 9. Kontrollera att du kan öppna en webbsida på Internet via webbläsaren på din dator.

Steg två: Anslut Ethernet-kabeln och kontrollera att produkten är ansluten till nätverket genom att skriva ut en testrapport för nätverket

 1. Anslut Ethernet-kabeln till produkten och kontrollera att den andra änden är ansluten till en aktiv nätverksport.

  • Om produkten har ett teckenfönster på kontrollpanelen följer du de här stegen:

   1. På produktens kontrollpanel trycker du på Inställningar (Setup_icn).

   2. Tryck på nedpilen (DownArrow_icn) för att välja Nätverk och tryck på OK.

   3. Tryck på nedpilen (DownArrow_icn) och välj Nätverkstest eller Konfigurationssida för nätverket och tryck på OK.

   4. Lös de problem som finns identifierade i rapporten med hjälp av felsökningsstegen nedan.

 2. Om rapporten innehåller en giltig IP-adress för produkten, betyder det att produkten är ansluten till nätverket. Kontrollera kommunikationen genom att gå vidare till nästa steg i det här dokumentet.

 3. Om ingen giltig IP-adress visas för produkten (t.ex. 0.0.0.0 eller 169.254.xxx.xxx), betyder det att produkten inte är ansluten till nätverket. Följ nedanstående instruktioner:

  1. Kontrollera att Ethernet-kabeln är ansluten till en aktiv port.

  2. Prova en annan Ethernet-kabel.

  3. Skriv ut rapporten igen och granska resultaten.

  4. Gå vidare till nästa steg om en giltig IP-adress visas i rapporten.

Steg tre: Kontrollera kommunikationen mellan produkten och datorn

Kontrollera att datorn och produkten finns i samma nätverk och att de kan kommunicera.

 1. Kontrollera att du har tillgång till nätverket genom att öppna en webbsida på Internet i en webbläsare (t.ex. Internet Explorer).

 2. Skriv produktens IP-adress i webbläsarens adressfält och tryck på Retur. Skriv till exempel http://192.168.0.1. Produktens inbyggda hemsida visas.

 • Om du kan öppna produktens interna hemsida går du vidare till nästa steg och installera om HP:s programvara.

 • Om du inte kan öppna produktens interna hemsida, kontrollerar du att datorn och produkten finns i samma nätverk.

Steg fyra: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats.

 1. Dra ut USB-kabeln ur både enheten och datorn (om den redan är ansluten).

 2. Starta produkten.

 3. Högerklicka på den här länken: Hämta program och drivrutiner och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Ange produktnumret och klicka sedan på Nästa. Du måste kanske klicka på modellen i en lista med liknande produkter.

 5. Klicka på Hämta program och drivrutiner.

 6. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på plustecknet (EC_PlusSign_icn) vid Drivrutin och sedan på den drivrutin du vill hämta.

 8. Läs igenom systemkraven och de extra instruktionerna. Du kan också klicka på Visa anvisningar (HPCC_QuestionMark_icn) om du vill ha fullständiga hämtningsinstruktioner.

 9. Välj det här alternativet om du vill installera programvaran vid ett senare tillfälle.

 10. Klicka på Spara och leta upp den plats på datorn där filen ska sparas.

 11. Klicka på Spara. Programmet hämtas till datorn.

Tips! Anteckna var du sparar filen om du tänker installera den vid ett senare tillfälle.

Metod två: Använd programskivan

Följ dessa steg för att installera programmet med produktens cd-skiva.

 1. Lägg i cd-skivan i cd-enheten och stäng enheten. Om cd:n redan ligger i cd-enheten öppnar du cd-enheten och stänger den igen. Installationsprogrammet startar automatiskt.
  Om installationsguiden inte öppnas automatiskt klickar du på Windows-ikonen (Windows_icn), Dator och dubbelklickar sedan på CD-enheten.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

VIKTIGT! Under installationen får du kanske frågan om du vill söka på nätet efter de senaste uppdateringarna för produkten. För bästa möjliga resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och hämta uppdateringar.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.  

Lösning två: Inaktivera tjänster som startar automatiskt, inaktivera brandväggen och installera om HP:s programvara

Om du inte kunde installera HP-produkten kanske du tillfälligt måste inaktivera tjänster som startas automatiskt och/eller brandväggen. I Windows kan många program och processer aktiveras direkt efter start. Sådana program och brandväggen kan hindra dig från att installera HP-programvaran. Dessa anvisningar beskriver hur du inaktiverar sådana program och processer när HP:s programvara installeras.

Steg ett: Inaktivera program som startar automatiskt

 1. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i rutan Sök efter program och filer och tryck sedan på Retur. Fönstret Verktyg för systemkonfiguration öppnas. OBS! Om fönstret Kontroll av användarkonto öppnas och meddelandet Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta visas klickar du på Fortsätt för att stänga fönstret.

  • Om Normal start är valt ska du följa stegen nedan:

   1. Välj Selektiv start och avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

   2. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   3. Klicka på Avmarkera alla.

  • Om Selektiv start är valt ska du följa stegen nedan:

   1. Klicka på fliken Autostart.

   2. Gör en lista över objekten som är markerade. Du behöver informationen när du ska återställa autostart-objekten på datorn senare.

   3. Klicka på fliken Allmänt.

   4. Avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

   5. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   6. Gör en lista över objekten som är markerade. Du behöver informationen när du ska återställa autostart-objekten på datorn senare.

   7. Klicka på Avmarkera alla.

 3. Klicka på Verkställ.

 4. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

 5. Fönstret Verktyg för systemkonfiguration öppnas när datorn har startats om. Markera kryssrutan Visa inte detta meddelande igen... och klicka på OK.

Steg två: Inaktivera eller konfigurera datorns brandvägg

Följ stegen nedan när du ska inaktivera brandväggen eller konfigurera brandväggen att tillåta anslutning till HP-produkten.

Alternativ ett: Inaktivera brandväggen tillfälligt

 1. Koppla bort Ethernet-kabeln från routern, modemet eller gatewayen. OBS! Fråga systemadministratören om du är osäker på om routern, modemet eller gatewayen är avsedd för nätverksenheten.

 2. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn) och sedan på Kontrollpanelen. Kontrollpanelen öppnas i ett nytt fönster.

 3. Dubbelklicka på Säkerhetscenter (XP Security Center_icn). Windows Säkerhetscenter öppnas i ett nytt fönster.

 4. Klicka på Windows-brandväggen (Windows_Firewall_icn). Dialogrutan Inställningar för Windows-brandväggen öppnas.

 5. Från fliken Allmänt väljer du Från (rekommenderas inte) (XP Firewall Off_icn) och sedan OK.

Alternativ två: Konfigurera brandväggen för att tillåta anslutning till HP-produkten

 1. Om du vill ta reda på vilken brandvägg som har installerats på datorn letar du efter brandväggsikonen i meddelandefältet i det nedre högra hörnet på skärmen. Anteckna namnet på brandväggen.

 2.  Win7_Systems_Tray

 3. När du har identifierat vilken brandvägg som är installerad på datorn kontaktar du tillverkaren av brandväggen och ber om specifika instruktioner för hur du konfigurerar inställningarna. Återvänd sedan till det här dokumentet för att fortsätta felsökningen.

 4. Om du inte hittade specifika steg för din brandvägg fortsätter du till nästa steg.

 5. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn) och skriv sedan C:\Program\HP\Digital Imaging\Bin Skriv cmd i rutan Sök efter program och filer och tryck sedan på Retur.

 6. Skriv upp eller kopiera sökvägen till programmen nedan. Filsökvägarna ser ut ungefär som i det här exemplet: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Om HP-programvaran som är installerad på datorn har version 10.0 eller senare, letar du reda på filen hpiscnapp.exe.

  • Om HP-programvaran som är installerad på datorn har version 9.0 eller tidigare, letar du reda på filen hpqscnvw.exe.

 7. Öppna katalogen C:\windows\system32 och leta sedan upp och anteckna eller kopiera sökvägen för alla följande program:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. Öppna brandväggsprogrammet och kontrollera sedan att alla dessa program står med i listan över tillförlitliga eller tillåtna program. Om något av programmen inte finns med i listan över tillförlitliga eller tillåtna program, lägger du till dem i listan manuellt.
  OBS! Listans namn kan variera beroende på vilket brandväggsprogram du använder.

 9. Om brandväggsprogrammet har olika förtroendenivåer eller kräver särskild tillåtelse för att ett program ska få åtkomst till Internet, kontrollerar du att alla HP-program har fri åtkomst till Internet.

 10. Klicka på OK eller Spara för att spara ändringarna i listan över tillförlitliga eller tillåtna program.

 11. Följ dessa steg för att häva blockeringen av Internetportar genom att skapa regler i brandväggsprogrammet. OBS! Varje regel öppnar en port, så skapa en regel för varje port.

 12. HP-programmet använder följande portar. Namnet består av ett protokoll (antingen UDP eller TCP), ett nummer och en anslutningstyp (inkommande eller utgående). Datorns brandvägg använder de olika delarna av namnet för att skapa en regel som öppnar porten.

  • UDP 427 inbound

  • UDP 427 outbound

  • UDP 161 outbound

  • UDP 139 outbound

  • TCP 139 outbound

  • TCP 9220 outbound

  • TCP 9500 outbound

  • TCP 9290 outbound

   1. Öppna avsnittet för nätverk eller regler i brandväggsprogrammet.

   2. Skapa en ny regel med ett beskrivande namn. Till exempel unblock UDP 137 inbound för avblockering av den inkommande porten UDP 137.

    •  Om du ombeds välja regeltyp väljer du Alla IP-adresser.

    • Om du ombeds välja typ av IP-adress väljer du IPv4 och IPv6.

   3. När du har skapat en regel klickar du på OK eller Spara för att verkställa ändringarna

 13. Starta om datorn när du har inaktiverat eller konfigurerat brandväggen.

Steg tre: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats.

 1. Dra ut USB-kabeln ur både enheten och datorn (om den redan är ansluten).

 2. Starta produkten.

 3. Högerklicka på den här länken: Hämta program och drivrutiner och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Ange produktnumret och klicka sedan på Nästa. Du måste kanske klicka på modellen i en lista med liknande produkter.

 5. Klicka på Hämta program och drivrutiner.

 6. Välj operativsystem och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på plustecknet (EC_PlusSign_icn) vid Drivrutin och sedan på den drivrutin du vill hämta.

 8. Läs igenom systemkraven och de extra instruktionerna. Du kan också klicka på Visa anvisningar (HPCC_QuestionMark_icn) om du vill ha fullständiga hämtningsinstruktioner.

 9. Välj det här alternativet om du vill installera programvaran vid ett senare tillfälle.

 10. Klicka på Spara och leta upp den plats på datorn där filen ska sparas.

 11. Klicka på Spara. Programmet hämtas till datorn.

Tips! Anteckna var du sparar filen om du tänker installera den vid ett senare tillfälle.

Metod två: Använd programskivan

Följ dessa steg för att installera programmet med produktens cd-skiva.

 1. Lägg i cd-skivan i cd-enheten och stäng enheten. Om cd:n redan ligger i cd-enheten öppnar du cd-enheten och stänger den igen. Installationsprogrammet startar automatiskt.
  Om installationsguiden inte öppnas automatiskt klickar du på Windows-ikonen (Windows_icn), Dator och dubbelklickar sedan på CD-enheten.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

VIKTIGT! Under installationen får du kanske frågan om du vill söka på nätet efter de senaste uppdateringarna för produkten. För bästa möjliga resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och hämta uppdateringar.

Steg fyra: Aktivera autostart-program

VIKTIGT! Följ dessa anvisningar för att aktivera autostart-programmen igen. Datorn kanske inte fungerar som väntat om du hoppar över detta steg.

 1. Klicka på Windows-ikonen (Windows_icn).

 2. Skriv msconfig i rutan Sök efter program och filer och tryck sedan på Retur. Fönstret Verktyg för systemkonfiguration öppnas.

  • Välj Normal start om du följde instruktionerna för att inaktivera Normal start (eller om du vill återgå till det läget):

  • Om du vill anpassa vilka program som startas automatiskt ska du följa instruktionerna för Selektiv start:

   1. Klicka på fliken Autostart.

   2. Markera alla objekt som finns på din lista över objekt på Start-fliken.

   3. Klicka på fliken Tjänster.

   4. Markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

   5. Markera alla objekt som finns på din lista över objekt på fliken Tjänster.

 3.  Klicka på Verkställ.

 4. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas.

 5. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

Steg fem: Aktivera brandväggsprogrammet

 1. Högerklicka på brandväggsikonen på aktivitetsfältet (området där datum och tid visas på datorn) och klicka på Start eller Aktivera. Om ett startalternativ saknas ska du öppna brandväggsprogrammet och välja det alternativ som startar eller aktiverar brandväggen. Brandväggsikonen kan ändras vilket visar att den är aktiverad.

 2. Om brandväggen var inaktiverad när produktprogrammen installerades kan den blockera HP-program eller portar som krävs för skanning. Om skärmar visas som begär åtkomst till nätverket när du skannar ska du klicka på Ja för att bevilja åtkomst.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår väljer du resultatet bland följande alternativ för mer information.

Installationen av HP-skrivaren lyckades, men skrivaren fungerar inte.Installationen av HP-skrivaren lyckades, men skrivaren fungerar inte.

Om skrivaren har installerats korrekt men inte fungerar som förväntat har vi en lösning för dig. HP har konstruerat automatiska verktyg för att diagnostisera och åtgärda vanliga utskrifts-, nätverks- och skanningsproblem. Välj bland följande alternativ för att hämta och att köra verktyget för ditt skrivarproblem.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många utskrifts-, skannings- och anslutningsproblem: HP Print and Scan Doctor. HP rekommenderar att du laddar ned och installerar Print and Scan Doctor när du behöver felsöka ett problem med din HP-skrivare.

Ladda ned HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

HP:s diagnostikverktyg för maskinvara. HP har tagit fram ett snabbt och lättanvänt verktyg för att diagnostisera och lösa många maskinvaruproblem: HP Hardware Diagnostic Utility HP rekommenderar att du hämtar och installerar Hardware Diagnostic Utility när du behöver felsöka ett maskinvaruproblem.

Hämta diagnostikverktyget för maskinvara


Installationen av HP-skrivaren lyckades inte. Installationen av HP-skrivaren lyckades inte.

Om installationen av HP-skrivaren inte genomfördes korrekt, även efter att föregående steg utfördes, går du till HP:s kundtjänst för mer information.

 
Få support efter produktmodell
Sök efter lösningar, hämtningar och annan supportinformation för din produktmodell.
Kom i kontakt med andra
Connect with others
Du är inte ensam. Nå ut till andra kunder och HP-experter på supportforumen och få de svar du behöver. (På engelska)