Skrivarinstallationsproblem med Windows 8

Hitta felsökningstips som våra supporttekniker anser är de mest effektiva för att åtgärda utskriftsfel.

Felsöka installationsfel med fullfunktionsdrivrutiner Felsöka installationsfel med fullfunktionsdrivrutiner

Sök efter lösningar för felsökning vid skrivarinstallation av skrivare med fullfunktionsdrivrutiner.

USBUSB

Använd följande lösningar till att felsöka problem när du installerar en skrivare med en USB-kabel.

Du kan också hämta verktyget HP Printer Install Wizard som ger dig hjälp med installation och felsökning. 
PIW_iconHP Printer Install Wizard 

Viktigt! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.

Lösning ett: Starta om datorn, kör Windows Update och installera om HP-programvaran

Ofta hjälper det att installera Windows Update, starta om datorn och sedan försöka installera HP-programvaran igen. Gör så här.

Steg ett: Starta om datorn

 1. Se till att du slutför installationsprogrammet genom att klicka på Fortsätt på installationsskärmarna (om du inte ser några installationsskärmar från HP är det klart).

 2. Koppla bort USB-kabeln från skrivaren.

 3. Starta om datorn.

Steg två: Kör Windows Update

 1. Flytta musen till skärmens nedre vänstra hörn, högerklicka på startknappen (Windows_8.1_StartButton) och klicka sedan på Sök.

 2. Ange "Windows Update" i rutan Sök.

 3. Klicka på Sök efter uppdateringar.

 4. Välj alla uppdateringar eller åtminstone alla viktiga uppdateringar.

 5. Starta om datorn. (Du kanske uppmanas att göra det.)

Steg tre: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats (rekommenderas)
 1. Starta skrivaren.

 2. Dra ut USB-kabeln ur både skrivaren och datorn (om den redan har anslutits). Om skrivaren är ansluten till ett nätverk ska du låta den fortsätta vara det.

 3. Högerklicka på den här länken: HP Customer Care och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Om du ombeds ange skrivarens modellnummer gör du det och klickar på Nästa följt av Drivrutiner.

 5. Se till att operativsystemet har valts och klicka sedan på Nästa.

 6. Bläddra nedåt på sidan och klicka sedan på Drivrutin.

 7. Klicka på Hämta och följ instruktionerna på skärmen för att spara programmet på datorn.

 8. Öppna mappen där programvarufilen har sparats (vanligen Hämtade filer), dubbelklicka på filen och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Metod två: Använd programskivan

Följ de här stegen för att installera programvaran med skrivarens CD-skiva.

Obs! Det kan hända att skrivardrivrutinerna för Windows 8 inte finns på CD-skivan om skrivaren köptes innan Windows 8 släpptes.

 1. Lägg i CD-skivan i CD-enheten och stäng enheten. Om CD:n redan ligger i CD-enheten öppnar du CD-enheten och stänger den igen. Installationsprogrammet startar automatiskt.

  Om installationsguiden inte startar automatiskt högerklickar du på skärmens nedre vänstra hörn. Klicka på Utforskaren och dubbelklicka på CD-enheten.

 2. Installera programvaran genom att följa anvisningarna på skärmen.

  VIKTIGT! Under installationen kan du bli tillfrågad om du vill kontrollera om det finns installationsuppdateringar online för skrivaren. För bästa möjliga resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och hämta uppdateringar.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår. 

Lösning två: Inaktivera autostart-program och installera om HP-programvaran

Om det inte gick att installera HP-skrivaren kanske du tillfälligt måste inaktivera program som startar automatiskt. I Windows kan många program och processer aktiveras direkt efter start. Sådana program kan förhindra att HP-programvaran installeras.
Dessa anvisningar beskriver hur du tillfälligt inaktiverar sådana program och processer när HP-skrivaren installeras och hur de aktiveras igen när du är klar.

Steg ett: Inaktivera program som startar automatiskt

 1. Flytta musen till skärmens nedre vänstra hörn, högerklicka på startknappen (Windows_8.1_StartButton) och klicka sedan på Kör.

 2. Skriv "msconfig" i rutan Kör och tryck sedan på Enter. Fönstret MSconfig öppnas. Om fönstret User Account Control öppnas och meddelandet Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta visas klickar du på Fortsätt för att stänga fönstret.

  • Om Normal start är valt ska du följa stegen nedan:

  1. Välj Selektiv start och avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

  2. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

  3. Klicka på Avmarkera alla.

  • Om Selektiv start är valt ska du följa stegen nedan:

  1. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

  2. Gör en lista över objekten som är markerade. Du behöver informationen när du ska återställa autostart-objekten på datorn senare.

  3. Klicka på Avmarkera alla.

 3. Klicka på Verkställ.

 4. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas.

 5. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

Steg två: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats
 1. Starta skrivaren.

 2. Dra ut USB-kabeln ur både skrivaren och datorn (om den redan har anslutits). Om skrivaren är ansluten till ett nätverk ska du låta den fortsätta vara det.

 3. Högerklicka på den här länken: HP Customer Care och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Om du ombeds ange skrivarens modellnummer gör du det och klickar på Nästa följt av Drivrutiner.

 5. Se till att operativsystemet har valts och klicka sedan på Nästa.

 6. Bläddra nedåt på sidan och klicka sedan på Drivrutin.

 7. Klicka på Hämta och följ instruktionerna på skärmen för att spara programmet på datorn.

 8. Öppna mappen där programvarufilen har sparats (vanligen Hämtade filer), dubbelklicka på filen och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Metod två: Använd programskivan

Följ de här stegen för att installera programvaran med skrivarens CD-skiva.

 1. Lägg i CD-skivan i CD-enheten och stäng enheten. Om CD:n redan ligger i CD-enheten öppnar du CD-enheten och stänger den igen. Installationsprogrammet startar automatiskt.

  Om installationsguiden inte startar automatiskt högerklickar du på skärmens nedre vänstra hörn. Klicka på Utforskaren och dubbelklicka på CD-enheten.

 2. Installera programvaran genom att följa anvisningarna på skärmen.

  Viktigt! Under installationen kan du bli tillfrågad om du vill kontrollera om det finns installationsuppdateringar online för skrivaren. För bästa möjliga resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och hämta uppdateringar.

Steg tre: Aktivera autostart-program

Viktigt! Följ dessa anvisningar för att aktivera autostart-programmen igen. Datorn kanske inte fungerar som väntat om du hoppar över detta steg.

 1. Flytta musen till skärmens nedre vänstra hörn, högerklicka på startknappen (Windows_8.1_StartButton) och klicka sedan på Kör.

 2. Skriv "msconfig" i rutan Kör och tryck sedan på Enter. Fönstret MSConfig öppnas.

  • Välj Normal start om du följde instruktionerna för att inaktivera Normal start (eller om du vill återgå till det läget).

  • Om du vill anpassa vilka program som startas automatiskt ska du följa instruktionerna för Selektiv start:

  1. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

  2. Markera alla objekt som finns på din lista över objekt på fliken Tjänster.

 3. Klicka på Verkställ.

 4. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas.

 5. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

Felsökning vid installation av kabelansluten (Ethernet) nätverksskrivareFelsökning vid installation av kabelansluten (Ethernet) nätverksskrivare

Använd följande lösningar till att felsöka problem när du installerar en skrivare på ett kabelanslutet nätverk.

Du kan också hämta verktyget HP Printer Install Wizard som ger dig hjälp med installation och felsökning. 
PIW_iconHP Printer Install Wizard  

Viktigt! Du måste följa dessa lösningar i angiven ordningsföljd för att lösa problemet.

Lösning ett: Starta om alla nätverksenheter, lägg till skrivaren i nätverket och installera om HP-programvaran

Det hjälper ofta att starta om datorn och börja om från början igen. Gör så här.

Steg ett: Slutför installationsprogrammet och starta om alla nätverksenheter

 1. Se till att du slutför installationsprogrammet genom att klicka på Fortsätt på installationsskärmarna (om du inte ser några installationsskärmar från HP är det klart).

 2. Flytta musen till skärmens nedre vänstra hörn, högerklicka på startknappen (Windows_8.1_StartButton) och klicka sedan på Sök.

 3. Ange "Windows Update" i rutan Sök.

 4. Klicka på Sök efter uppdateringar.

 5. Välj alla uppdateringar eller åtminstone alla viktiga uppdateringar.

 6. Starta om datorn när du ombeds göra det.

 7. Stäng av skrivaren och nätverksroutern och slå sedan på dem igen.

 8. Kontrollera att nätverksroutern är på och att den fungerar som den ska.

 9. Kontrollera att du kan öppna en webbsida på Internet via webbläsaren på din dator.

Steg två: Anslut Ethernet-kabeln och kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket genom att skriva ut en testrapport för nätverket

 1. Anslut Ethernet-kabeln till skrivaren och kontrollera att den andra änden är ansluten till en aktiv nätverksport.

  • Följ stegen nedan om skrivaren har ett teckenfönster på kontrollpanelen:

  1. Tryck på knappen Inställningar på skrivarens kontrollpanel.

  2. Tryck på nedpilen och välj Nätverk och tryck sedan på OK.

  3. Tryck på nedpilen och välj Nätverkstest eller Konfigurationssida för nätverket och tryck på OK.

  4. Lös de problem som finns identifierade i rapporten med hjälp av felsökningsstegen nedan.

 2. Om rapporten innehåller en giltig IP-adress för skrivaren, betyder det att skrivaren är ansluten till nätverket. Kontrollera kommunikationen genom att gå vidare till nästa steg i det här dokumentet.

  • Om ingen giltig IP-adress visas för skrivaren (t.ex. 0.0.0.0 eller 169.254.xxx.xxx), betyder det att skrivaren inte är ansluten till nätverket. Följ nedanstående instruktioner:

   1. Kontrollera att Ethernet-kabeln är ansluten till en aktiv port.

   2. Prova en annan Ethernet-kabel.

   3. Skriv ut rapporten igen och granska resultaten.

   4. Gå vidare till nästa steg om en giltig IP-adress visas i rapporten.

Steg tre: Kontrollera kommunikationen mellan skrivaren och datorn

Kontrollera att datorn och skrivaren finns i samma nätverk och att de kan kommunicera.

 1. Kontrollera att du har tillgång till nätverket genom att öppna en webbsida i en webbläsare på datorn (t.ex. Internet Explorer).

 2. Skriv skrivarens IP-adress i webbläsarens adressfält och tryck på Enter. Skriv till exempel "http://192.168.0.1". Skrivarens inbyggda hemsida visas.

  • Om du kan öppna skrivarens interna hemsida går du vidare till nästa steg och installerar om HP-programvaran.

  • Om du inte kan öppna skrivarens interna hemsida, kontrollerar du att datorn och skrivaren finns i samma nätverk.

Steg fyra: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats
 1. Starta skrivaren.

 2. Dra ut USB-kabeln ur både skrivaren och datorn (om den redan har anslutits). Om skrivaren är ansluten till ett nätverk ska du låta den fortsätta vara det.

 3. Högerklicka på den här länken: HP Customer Care och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Om du ombeds ange skrivarens modellnummer gör du det och klickar på Nästa följt av Drivrutiner.

 5. Se till att operativsystemet har valts och klicka sedan på Nästa.

 6. Bläddra nedåt på sidan och klicka sedan på Drivrutin.

 7. Klicka på Hämta och följ instruktionerna på skärmen för att spara programmet på datorn.

 8. Öppna mappen där programvarufilen har sparats (vanligen Hämtade filer), dubbelklicka på filen och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Metod två: Använd programskivan

Följ de här stegen för att installera programvaran med skrivarens CD-skiva.

 1. Lägg i CD-skivan i CD-enheten och stäng enheten. Om CD:n redan ligger i CD-enheten öppnar du CD-enheten och stänger den igen. Installationsprogrammet startar automatiskt.

  Om installationsguiden inte startar automatiskt högerklickar du på skärmens nedre vänstra hörn. Klicka på Utforskaren och dubbelklicka på CD-enheten.

 2. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

  Viktigt! Det kan hända att du får frågan om du vill söka på nätet efter de senaste installationsuppdateringarna för skrivaren. För bästa resultat rekommenderar HP att du klickar på "Ja" för att automatiskt söka efter och ladda ned uppdateringarna.

 • Om problemet löstes genom de här stegen kan du avbryta felsökningen.

 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning två: Inaktivera tjänster som startar automatiskt, inaktivera brandväggen och installera om HP:s programvara

Om du inte kunde installera HP-skrivaren kanske du tillfälligt måste inaktivera tjänster som startas automatiskt och/eller brandväggen. I Windows kan många program och processer aktiveras direkt efter start. Sådana program och brandväggen kan hindra dig från att installera HP-programvaran. Dessa anvisningar beskriver hur du inaktiverar sådana program och processer när HP:s programvara installeras.

Steg ett: Inaktivera program som startar automatiskt

 1. Flytta musen till skärmens nedre vänstra hörn, högerklicka på startknappen (Windows_8.1_StartButton) och klicka sedan på Kör.

 2. Skriv "msconfig" i rutan Kör och tryck sedan på Enter. Fönstret MSconfig öppnas. Om fönstret User Account Control öppnas och meddelandet Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta visas klickar du på Fortsätt för att stänga fönstret.

  • Om Normal start är valt ska du följa stegen nedan:

  1. Välj Selektiv start och avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

  2. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

  3. Klicka på Avmarkera alla.

  • Om Selektiv start är valt ska du följa stegen nedan:

  1. Klicka på fliken Tjänster och markera sedan kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

  2. Gör en lista över objekten som är markerade. Du behöver informationen när du ska återställa autostart-objekten på datorn senare.

  3. Klicka på Avmarkera alla.

  4. Klicka på Verkställ.

 3. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

Steg två: Inaktivera eller konfigurera datorns brandvägg

Följ stegen nedan när du ska inaktivera brandväggen eller konfigurera brandväggen att tillåta anslutning till HP-skrivaren. 

Metod ett: Inaktivera brandväggen tillfälligt
 1. Koppla bort Ethernet-kabeln från routern, modemet eller gatewayen.
  OBS
  ! Fråga systemadministratören om du är osäker på var routern, modemet eller gatewayen är för den nätverksanslutna skrivaren.

 2. Flytta musen till skärmens nedre vänstra hörn, högerklicka på startknappen (Windows_8.1_StartButton) och klicka sedan på Sök.

 3. Ange "Windows-brandväggen" i rutan Sök.

 4. Klicka på Windows-brandväggen. Dialogrutan Inställningar för Windows-brandväggen öppnas.

 5. Klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-brandväggen.

 6. Klicka på Inaktivera Windows-brandväggen (rekommenderas inte).

 7. Klicka på OK.

Metod två: Konfigurera brandväggen för att tillåta anslutning med HP-skrivaren
 1. Om du vill ta reda på vilken brandvägg som har installerats på datorn letar du efter brandväggsikonen i meddelandefältet i det nedre högra hörnet på skärmen. Anteckna namnet på brandväggen.  

 2. När du har identifierat vilken brandvägg som är installerad på datorn kontaktar du tillverkaren av brandväggen och ber om specifika instruktioner för hur du konfigurerar inställningarna. Återvänd sedan till det här dokumentet för att fortsätta felsökningen.

 3. Om du inte hittade specifika steg för din brandvägg fortsätter du till nästa steg.

 4. Flytta musen till skärmens nedre vänstra hörn och högerklicka på startknappen (Windows_8.1_StartButton) och klicka sedan på Utforskaren.

 5. För 64-bitarsversionen av operativsystemet Windows 8 skriver du "C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Bin" i adressfältet längst upp på skärmen och trycker sedan på Enter.

 6. För 32-bitarsversionen av operativsystemet Windows 8 skriver du "C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin".

 7. Skriv upp eller kopiera sökvägen till programmen nedan. Filsökvägarna ser ut ungefär som i det här exemplet: C:\program files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Om HP-programvaran som är installerad på datorn har version 10.0 eller senare, letar du reda på filen hpiscnapp.exe.

  • Om HP-programvaran som är installerad på datorn har version 9.0 eller tidigare, letar du reda på filen hpqscnvw.exe.

 8. Öppna katalogen C:\windows\system32 och leta sedan upp och anteckna eller kopiera sökvägen till följande program:
  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 9. Öppna brandväggsprogrammet och kontrollera sedan att alla dessa program står med i listan över tillförlitliga eller tillåtna program. Om något av programmen inte finns med i listan över tillförlitliga eller tillåtna program, lägger du till dem i listan manuellt.

  OBS! Listans namn kan variera beroende på vilket brandväggsprogram du använder.

 10. Om brandväggsprogrammet har olika förtroendenivåer eller kräver särskild tillåtelse för att ett program ska få åtkomst till Internet, kontrollerar du att alla HP-program har fri åtkomst till Internet.

 11. Klicka på OK eller Spara för att spara ändringarna i listan över tillförlitliga eller tillåtna program.

 12. Följ dessa steg för att häva blockeringen av Internetportar genom att skapa regler i brandväggsprogrammet.

  OBS! Varje regel öppnar en port, så skapa en regel för varje port.

 13. HP-programmet använder följande portar. Namnet består av ett protokoll (antingen UDP eller TCP), ett nummer och en anslutningstyp (inkommande eller utgående). Datorns brandvägg använder de olika delarna av namnet för att skapa en regel som öppnar porten.

  • UDP 427 inbound

  • UDP 427 outbound

  • UDP 161 outbound

  • UDP 139 outbound

  • TCP 139 outbound

  • TCP 9220 outbound

  • TCP 9500 outbound

  • TCP 9290 outbound

  1. Öppna avsnittet för nätverk eller regler i brandväggsprogrammet.

  2. Skapa en ny regel med ett beskrivande namn. Till exempel unblock UDP 137 inbound för avblockering av den inkommande porten UDP 137.

   • Om du ombeds välja regeltyp väljer du Alla IP-adresser.

   • Om du ombeds välja typ av IP-adress väljer du IPv4 och IPv6.

  3. När du har skapat en regel klickar du på OK eller Spara för att verkställa ändringarna.

 14. Starta om datorn när du har inaktiverat eller konfigurerat brandväggen.

Steg tre: Installera om HP-programmet

Installera om HP-programmet med någon av följande metoder.

Metod ett: Hämta och installera programvaran från HP:s webbplats
 1. Starta skrivaren.

 2. Dra ut USB-kabeln ur både skrivaren och datorn (om den redan har anslutits). Om skrivaren är ansluten till ett nätverk ska du låta den fortsätta vara det.

 3. Högerklicka på den här länken: HP Customer Care och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.

 4. Om du ombeds ange skrivarens modellnummer gör du det och klickar på Nästa följt av Drivrutiner.

 5. Se till att operativsystemet har valts och klicka sedan på Nästa.

 6. Bläddra nedåt på sidan och klicka sedan på Drivrutin.

 7. Klicka på Hämta och följ instruktionerna på skärmen för att spara programmet på datorn.

 8. Öppna mappen där programvarufilen har sparats (vanligen Hämtade filer), dubbelklicka på filen och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Metod två: Använd programskivan

Följ de här stegen för att installera programvaran med skrivarens CD-skiva.

 1. Lägg i CD-skivan i CD-enheten och stäng enheten. Om CD:n redan ligger i CD-enheten öppnar du CD-enheten och stänger den igen. Installationsprogrammet startar automatiskt.
  Om installationsguiden inte startar automatiskt högerklickar du på skärmens nedre vänstra hörn och klickar på Utforskaren. Därefter dubbelklickar du på CD-enheten.

 2. Installera programvaran genom att följa anvisningarna på skärmen.

  VIKTIGT! Under installationen kan du bli tillfrågad om du vill kontrollera om det finns installationsuppdateringar online för skrivaren. För bästa resultat rekommenderar HP att du klickar på Ja för att automatiskt söka efter och ladda ned uppdateringarna.

Steg fyra: Aktivera autostart-program

VIKTIGT! Följ dessa anvisningar för att aktivera autostart-programmen igen. Datorn kanske inte fungerar som väntat om du hoppar över detta steg.

 1. Flytta musen till skärmens nedre vänstra hörn, högerklicka på startknappen (Windows_8.1_StartButton) och klicka sedan på Kör.

 2. Skriv "msconfig" i rutan Kör och tryck sedan på Enter. Fönstret MSConfig öppnas.

  • Välj Normal start om du följde instruktionerna för att inaktivera Normal start (eller om du vill återgå till det läget):

  • Om du vill anpassa vilka program som startas automatiskt ska du följa instruktionerna för Selektiv start:

  1. Klicka på fliken Tjänster.

  2. Markera kryssrutan Dölj alla Microsoft-tjänster längst ned på skärmen.

  3. Markera alla objekt som finns på din lista över objekt på fliken Tjänster.

 3. Klicka på Verkställ.

 4. Klicka på OK. Ett nytt fönster visas.

 5. Klicka på Starta om när du vill fortsätta.

Steg fem: Aktivera brandväggsprogrammet

 1. Högerklicka på brandväggsikonen på aktivitetsfältet (området där datum och tid visas på datorn) och klicka på Start eller Aktivera. Om ett startalternativ saknas ska du öppna brandväggsprogrammet och välja det alternativ som startar eller aktiverar brandväggen. Brandväggsikonen kan ändras vilket visar att den är aktiverad.

 2. Om brandväggen var inaktiverad när skrivarprogrammet installerades kan den blockera HP-program eller portar som krävs för skanning. Om skärmar visas som begär åtkomst till nätverket när du skannar ska du klicka på Ja för att bevilja åtkomst.

 3. Aktivera Windows-brandväggen

  1. Flytta musen till skärmens nedre vänstra hörn, högerklicka på startknappen (Windows_8.1_StartButton) och klicka sedan på Sök.

  2. Ange "Windows-brandväggen" i rutan Sök.

  3. Klicka på Windows-brandväggen. Dialogrutan Inställningar för Windows-brandväggen öppnas.

  4. Klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-brandväggen.

  5. Klicka på Aktivera Windows-brandväggen.

  6. Klicka på OK.


Felsökning vid installation av trådlös skrivareFelsökning vid installation av trådlös skrivare

Följ de här stegen för att felsöka problem när du installerar en skrivare på ett trådlöst nätverk.

Du kan också hämta verktyget HP Printer Install Wizard som ger dig hjälp med installation och felsökning. 
PIW_iconHP Printer Install Wizard 

Steg ett: Skriv ut en testsida

Om du har problem med att konfigurera skrivaren, är det första du gör att skriva ut en nätverkskonfigurationssida och en testrapport för trådlöst nätverk (om skrivaren har en trådlös nätverksanslutning). Detta gör du från skrivarens kontrollpanel. Följ anvisningarna i handboken.

Med hjälp av informationen kan du felsöka installationen. Ha nätverksnamnet för den trådlösa routern (SSID) och, om det trådlösa nätverket har WEP- eller WPA-säkerhet, även lösenordet för trådlöst nätverk redo.

Steg två: Kontrollera om skrivaren är ansluten till den trådlösa routern

Se informationen på nätverkskonfigurationssidan eller testrapporten för trådlöst nätverk och kontrollera följande:

Om skrivaren är ansluten till den trådlösa routern fortsätter du till nästa steg.

Om skrivaren inte är ansluten till den trådlösa routern följer du de här stegen:

 • Sök på HP:s webbplats efter uppdateringar av inbyggd programvara för din speciella skrivare: Hämta programvara och drivrutiner.

 • Om din Internet-leverantör (ISP) äger din router, drar du ur Internet-kabeln som finns mellan routern och väggen.

 1. Prova skrivarens strömtillförsel: Stäng av skrivaren med strömbrytaren. Koppla bort nätsladden från skrivaren, vänta i fem sekunder och anslut den igen. Ta hjälp av handboken för mer information.

 2. Starta om den trådlösa routern genom att ta bort strömsladden till routern, vänta i 30 sekunder och anslut den sedan igen.

 3. Starta om datorn.

 4. Anslut skrivaren till routern.

 5. Ge skrivaren en fast IP-adress. Du hittar instruktioner för hur du tilldelar en statisk IP-adress på HP:s center för trådlös utskrift.

Steg tre: Om skrivaren är ansluten till din trådlösa router och du inte kan skriva ut (och/eller skanna)

 1. Hämta och kör HP Print and Scan Doctor. Se till att operativsystemet är aktuellt (Använd Windows Update).

 2. Kontrollera att datorn är fri från virus, skadlig programvara osv.

 3. Se till att datorn inte är ansluten via en VPN-anslutning. Du kan inte få åtkomst till enheter i det trådlösa nätverket medan du är ansluten till ett VPN-nätverk.

 4. Inaktivera operativsystemets brandvägg och säkerhetssystemets brandvägg och försök igen.

  Om detta rättar till problemet öppnar du portar i brandväggen. Kontakta brandväggstillverkaren om du vill ha mer information.

 5. Hämta och installera den senaste programvaran för just din skrivare och ditt operativsystem från Hämta programvara och drivrutiner.
  Det är viktigt att du hämtar den programvara som är avsedd för just din HP-skrivarmodell. Programvaran som levererades på CD-skivan kan ha uppdaterats sedan den skapades. Om du installerar om eller avinstallerar, använder du först HP:s programvara för avinstallation för att ta bort tidigare programvaru- eller delinstallationer.

 6. Sök efter programvaruuppdateringar för din speciella programvara medan du är på webbplatsen Drivrutiner och programvara.

Felsöka installationsproblem med drivrutiner i operativsystemet Felsöka installationsproblem med drivrutiner i operativsystemet

När du anslöt skrivaren till datorn med en USB-kabel misslyckades Windows Update-installationen.

Viktigt! Du måste följa de här stegen i den ordning de anges för att lösa problemet.

Steg ett: Stäng av skrivaren och slå på den igen

 1. Koppla bort USB-kabeln från skrivaren.

 2. Stäng av skrivaren och slå på den igen och kontrollera att den befinner sig i status Klar.

Steg två: Ta bort skrivaren från Enheter och skrivare

 1. Flytta musen till skärmens nedre vänstra hörn, högerklicka på startknappen (Windows_8.1_StartButton) och klicka sedan på Sök.

 2. Skriv "Enheter och skrivare" i rutan Sök.

 3. Klicka på Enheter och skrivare.

 4. Högerklicka på skrivarikonen (Windows8_Printer_icon) för skrivaren och klicka sedan på Ta bort enhet. Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta processen.

  OBS! Om skrivaren inte finns i listan fortsätter du till nästa steg för att starta om datorn.

 5. Om det finns flera ikoner för skrivaren ska du ta bort alla.

Steg tre: Starta om datorn

 1. Starta om datorn. Du kan lägga till den här sidan som ett bokmärke så att du snabbt kan återvända till den.

 2. Se till att datorn är ansluten till Internet.

Steg fyra: Installera drivrutinen manuellt

 1. Flytta musen till skärmens nedre vänstra hörn, högerklicka på startknappen (Windows_8.1_StartButton) och klicka sedan på Sök.

 2. Skriv "Enheter och skrivare" i rutan Sök.

 3. Klicka på Enheter och skrivare.

 4. Klicka på Lägg till en skrivare. Fönstret Lägg till skrivare öppnas och en lista över skrivare visas.

 5. Klicka på Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan.

 6. Klicka på alternativet Lägg till en lokal skrivare eller nätverksskrivare med manuella inställningar och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på listrutan Använd en befintlig port, klicka på LPT1: (skrivarport) och klicka sedan på Nästa.

 8. Klicka på knappen Windows Update och vänta tills uppdateringarna slutförts.

 9. I fönstret Installera skrivardrivrutinen under Tillverkare klickar du på HP och söker sedan efter drivrutinen under Skrivare. Om drivrutinen inte visas under HP kan du leta under Hewlett Packard.

  OBS! Skrivardrivrutinerna visas efter serienamn, vilket betyder att de sista en eller två siffrorna kan visas som nollor. Exempel: HP Photosmart 8750 visas som HP Photosmart 8700 och PSC 1210 visas som PSC 1200-serien.

 10. När du hittar lämplig drivrutin ansluter du USB-kabeln till skrivaren igen.

 11. Fönstret Installera enhetsdrivrutiner visas snabbt i aktivitetsfältet på datorskärmen. Vänta tills det försvinner.

 12. Klicka på Avbryt i fönstret Lägg till skrivare.

 13. Den nyligen installerade skrivaren visas nu i fönstret Enheter och skrivare.

 
Få support efter produktmodell
Sök efter lösningar, hämtningar och annan supportinformation för din produktmodell.
Kom i kontakt med andra
Connect with others
Du är inte ensam. Nå ut till andra kunder och HP-experter på supportforumen och få de svar du behöver. (På engelska)