Använda HP-skrivare i Windows 8

Ta reda på hur du använder HP-skrivaren med det nya operativsystemet Windows 8. Här hittar du information om hur du skriver ut, skannar och faxar med såväl omfattande fullfunktionsdrivrutiner som standarddrivrutiner i operativsystemet.

Använda skrivaren med en fullfunktionsdrivrutinAnvända skrivaren med en fullfunktionsdrivrutin

Med fullfunktionsdrivrutiner får du ut så mycket som möjligt av skrivaren. Med HP-programvara kan du utföra komplicerade utskriftsuppgifter, skanna foton eller dokument till e-post, och använda appar som Windows Faxa och skanna. Här nedan får du mer information om hur du använder skrivaren med en fullfunktionsdrivrutin.

För att se till att du har den mest aktuella fullfunktionsdrivrutinen installerad, klickar du här och hämtar HP Printer Install Wizard.

Skanna med HP-programvaraSkanna med HP-programvara

Anvisningarna i det här avsnittet kräver att du har fullfunktionen av HP-programvaran installerad.

Använd följande steg för att skanna ett allmänt dokument eller bild.

Steg ett: Lägg på fotot eller dokumentet

Du kan skanna från glaset eller från den automatiska dokumentmataren (ADM) om sådan finns på din produkt. 

 1.  Kontrollera att produkten är ansluten till datorn.

 2. Starta produkten.

 3. Lägg på bilden eller dokumentet:

 • Skannerglas: Placera objektet med den sida som ska skannas ner mot glaset och lägg det sedan enligt markeringarna vid sidan om glaset (vanligen högra främre hörnet eller vänstra främre hörnet). Stäng skannerlocket.

 • ADM: Lägg objektet i dokumentmatarfacket. Den tryckta sidan ska vara uppåt och överkanten inåt. Justera sidostöden så att de passar objektet.
  VARNING! Lägg inga foton i den automatiska dokumentmataren. Använd skannerglaset för att undvika skador på foton.

Steg två: Skanna in objektet

 1. Öppna fönstret HP Scan på något av följande sätt.

  • På startskärmen klickar du på appen för skrivaren, därefter på Skrivare och skanner och slutligen på Skanna ett dokument eller foto.
  • På skrivbordet dubbelklickar du på ikonen för skrivaren, därefter på Skrivare och skanner och slutligen på Skanna ett dokument eller foto.

  • Från skrivbordet högerklickar du på startknappen (Windows_8.1_StartButton), klicka på Sök, skriv "Enheter och skrivare", klicka på Enheter och skrivare, dubbelklicka på ikonen för skrivaren och klicka sedan på HP Printer Assistant.

 2. Välj lämpligt skanningsalternativ för det objekt som du skannar.

 3. Till höger om varje skanningsalternativ i fönstret HP Scan anges HP:s rekommenderade inställningar för skanningsstorlek, utskriftstyp, upplösning och filtyp (endast för textskanningar). Använd standardinställningarna såvida du inte behöver anpassa inställningarna för en skanning.

 • Så här ändrar du de grundläggande skannerinställningarna:

  Klicka på nedåtpilen (Drop-down_arrow) för den inställning som du vill ändra och välj sedan den inställning du vill ha.

 • Så här ändrar du de avancerade skannerinställningarna:

  Klicka på Avancerade inställningar för att ändra följande inställningar (beroende på skrivaren):

  • Specificera platsen som sparade skanningar ska skickas till på datorn

  • Redigera filnamnet på den sparade skanningen

  • Ange om en ny fil ska skapas för varje skanning eller om flera skanningar ska kombineras i en fil

  • Ange hur HP-programvaran slutför skanningsåtgärden:

   • Öppnar skanningsfilen

   • Startar Utforskaren

   • Skickar skanningen via e-post

   • Gör ingenting (sparar skanningar på angiven plats)

 1. Klicka på Skanna. En förhandsgranskning av skanningen visas (som standard).

  OBS! Om du avmarkerade Förhandsgranskning av skanningen, sparas skanningen automatiskt till den angivna platsen på datorn. Du kan inte placera ett original med flera sidor i en enda fil om förhandsgranskningen av skanningen har avaktiverats.

 2. Utför någon av följande åtgärder när skanningen har slutförts:

  • Klicka på Spara för att skapa skanningen och lämna HP Scan öppet.

  • Klicka på Klar för att skapa skanningen och stänga HP Scan.

  • Klicka på plustecknet (Scan_window_Plus_sign) till vänster i fönstret om du vill skanna flera sidor.

  • Klicka på ikonen X (Scan_window_X_icon) om du vill ta bort den skannade filen och klicka sedan på Tillbaka för att skanna en ny fil.

 

Klicka här för att gå till ett detaljerat dokument om Hur du skannar i Windows 8.

Skanna utan att använda HP-programvara.Skanna utan att använda HP-programvara.

Välj en av följande metoder för att skanna ett dokument utan att använda HP-programvara.

Skanna med Windows Faxa och skannaSkanna med Windows Faxa och skanna
 1. Placera objektet som du vill skanna på skannerglaset, eller ladda det i den automatiska dokumentmataren om din skrivare har en sådan.

 2. Högerklicka på startknappen (Windows_8.1_StartButton) och klicka sedan på Sök.

 3. Skriv "Faxa och skanna" i sökrutan.

 4. Klicka på Windows Faxa och skanna i resultaten.

 5. Klicka på Ny skanning och sedan på Skanna.

Skanna med PaintSkanna med Paint
 1. Placera objektet som du vill skanna på skannerglaset, eller ladda det i den automatiska dokumentmataren om din skrivare har en sådan.

 2. Högerklicka på startknappen (Windows_8.1_StartButton) och klicka sedan på Sök.

 3. Skriv "Paint" i sökrutan.

 4. Klicka på Paint i resultaten.

 5. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Från skanner eller kamera.

 6. Välj skrivare och klicka på OK, klicka sedan på Skanna.

UtskriftUtskrift

Använd någon av följande metoder för att skriva ut ett dokument i Windows 8.

Skriva ut från en app på SkrivbordetSkriva ut från en app på Skrivbordet

Följ de här stegen för att skriva ut från en app på skrivbordet.

 1. På skrivbordet öppnar du dokumentet du vill skriva ut i programmet det skapades i.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

Skriva ut från en app på startskärmenSkriva ut från en app på startskärmen

Följ de här stegen när du skriver ut från en app på startskärmen.

 1. På startskärmen klickar du på appen du vill skriva ut från.

 2. Aktivera snabbknappsfältet genom att flytta musmarkören till skärmens övre eller nedre högra hörn.

 3. Klicka på Enheter och sedan på Skriv ut.

 4. Klicka på HP-drivrutinen som du installerade.

  OBS! Om skrivaren inte listas har appen inga funktioner för utskrift. Kontakta apputvecklaren om du vill ha mer information.

 5. Justera inställningarna och klicka på Skriv ut.

Ändra utskriftsinställningarnaÄndra utskriftsinställningarna
Du kan ändra utskriftsinställningarna via skrivbordet eller startskärmen. Du får fler anvisningar i metoderna nedan.
Ändra utskriftsinställningarna i Windows 8Ändra utskriftsinställningarna i Windows 8

Ändra utskriftsinställningarna för ett enda utskriftsjobb

Följ stegen nedan för att ändra utskriftsinställningarna för ett enda utskriftsjobb i Windows 8.

 1. Öppna det dokument som du vill skriva ut. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut. Fönstret Skriv ut öppnas.

 2. Klicka på knappen som öppnar dialogrutan Egenskaper. Beroende på vilket program du använder kan knappen heta Egenskaper, Alternativ, Skrivarinställningar, Skrivare eller Inställningar.

 3. Välj utskriftsinställningarna för det aktuella utskriftsjobbet och klicka sedan på OK.

Ändra standardinställningarna för utskrift för alla utskriftsjobb

Följ de här stegen för att ändra standardinställningarna för utskrift för alla utskriftsjobb i Windows 8.

 1. Högerklicka på startknappen (Windows_8.1_StartButton), klicka på Kontrollpanelen och klicka sedan på Visa enheter och skrivare.

 2. Högerklicka på skrivarikonen för din skrivare och klicka sedan på Utskriftsinställningar.

 3. Välj dina nya standardutskriftsinställningar och klicka sedan på OK.
   

Ändra utskriftsinställningar från startskärmen i Windows 8Ändra utskriftsinställningar från startskärmen i Windows 8

Följ de här stegen för att ändra utskriftsinställningarna i en app på startskärmen.

 1. Klicka på appen (programvaran) du vill skriva ut från.

 2. Aktivera snabbknappsfältet genom att flytta musmarkören till skärmens övre eller nedre högra hörn.

 3. Klicka på Enheter och sedan på Skriv ut.

 4. Klicka på HP-drivrutinen som du installerade.

  OBS! Grundinställningarna finns på skärmen Förhandsgranskning.

 5. Klicka på Fler inställningar om du vill ändra några avancerade inställningar.

 6. Välj dina egna standardinställningar för utskrift och klicka på bakåtpilen (Windows8_BackArrow).

 7. Klicka på Skriv ut för att skriva ut.

  OBS! Eftersom det är upp till app-utformaren att innefatta utskrift i appen har inte alla appar funktioner för utskrift. Om inga skrivare listas under Enheter kontrollerar du först att en HP-utskriftsdrivrutin har installerats och kontaktar sedan app-tillverkaren för att se om appen har funktioner för utskrift.

Komma åt mappen för skrivare/faxarKomma åt mappen för skrivare/faxar

Komma åt skrivarmappen.

 1. Öppna snabbknappsfältet genom att trycka på Windows-tangenten (Tangent på tangentbordet i Windows 8) + C eller genom att flytta musmarkören till skärmens övre högra hörn.

 2. Klicka på Sök.

 3. I sökrutan skriver du "Enheter och skrivare" och klickar sedan på Enheter och skrivare.

Komma åt faxmappen

 1. Öppna snabbknappsfältet genom att trycka på Windows-tangenten (Tangent på tangentbordet i Windows 8) + C eller genom att flytta musmarkören till skärmens övre högra hörn.

 2. Klicka på Sök.

 3. I sökrutan skriver du "fax" och klickar sedan på Windows Faxa och skanna.
Komma åt HP-programvaranKomma åt HP-programvaran

När du installerade HP-programvaran, skapades en ikon på skrivbordet och en eller flera paneler på startskärmen.

Använd någon av följande metoder för att komma åt HP-programvaran på datorn.

Metod ett: Komma åt HP-programvara via skrivbordet

Dubbelklicka på ikonen för HP-skrivaren (Printer_icon_desktop) som visas på skrivbordet. HP-programvaran öppnas.

Metod två: Komma åt HP-programvara via startskärmen

Klicka på panelen för HP-skrivaren på startskärmen (om du inte hittar panelen skriver du "HP" så visas en lista med HP-sökresultat). HP-programvaran öppnas.

Metod tre: Söka efter HP-programvaran

 1. Öppna snabbknappsfältet.

 2. Klicka på Sök.

 3. Skriv "HP" i sökrutan.

 4. Välj programvara i listan. Programvaran har skrivarens modellnummer i namnet.

Använda en produkt med drivrutin i operativsystemet eller drivrutin för Windows UpdateAnvända en produkt med drivrutin i operativsystemet eller drivrutin för Windows Update

Programvaran i Windows 8-operativsystemet är en drivrutin som redan finns i datorn. De flesta av knapparna på skrivaren fungerar inte med den grundläggande drivrutinen och några av de avancerade produktfunktionerna, t.ex. skanning-till-e-post är inte tillgängliga.

Med Windows Update kan du hämta och installera nya eller uppdaterade drivrutiner i operativsystemet.

HP tillhandahåller provisoriska lösningar som kan användas med de grundläggande drivrutinerna, så att du fortfarande kan skanna dokument, skriva ut från program och skicka fax. Du kan även importera och visa bilder på ett minneskort om skrivaren har en minneskortplats.

Jag har alltid använt HP Solution Center och HP Verktygslåda. Vad ska jag använda nu?Jag har alltid använt HP Solution Center och HP Verktygslåda. Vad ska jag använda nu?

Drivrutinen i operativsystemet har inga funktioner för HP Solution Center och HP Verktygslåda. I lösningarna nedan får du hjälp att skriva ut, skanna och faxa.

Hur skriver jag ut?Hur skriver jag ut?

Följ stegen nedan för hur du skriver ut från skrivbordet eller startskärmen när du använder en drivrutin i operativsystemet.

Utskrift från skrivbordetUtskrift från skrivbordet

Följ de här stegen för att skriva ut från en app på skrivbordet:

 1. På skrivbordet öppnar du dokumentet som ska skrivas ut i programmet det skapades i.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

Skriva ut från startskärmenSkriva ut från startskärmen

Följ de här stegen när du skriver ut från en app på startskärmen.

 1. På startskärmen klickar du på appen du vill skriva ut från.

 2. Aktivera snabbknappsfältet genom att flytta musmarkören till skärmens övre eller nedre högra hörn.

 3. Klicka på Enheter och sedan på Skriv ut.

 4. Klicka på HP-drivrutinen som du installerade.

  OBS! Om skrivaren inte listas har appen inga funktioner för utskrift. Kontakta apputvecklaren om du vill ha mer information.

 5. Justera inställningarna efter behov och klicka på Skriv ut.

Hur skannar jag?Hur skannar jag?

Använd en av följande metoder för att skanna ett dokument.

Skanna med Windows Faxa och skannaSkanna med Windows Faxa och skanna
 1. Placera objektet som du vill skanna på skannerglaset, eller ladda det i den automatiska dokumentmataren om din skrivare har en sådan.

 2. Högerklicka på startknappen (Windows_8.1_StartButton) och klicka sedan på Sök.

 3. Skriv "Faxa och skanna" i sökrutan.

 4. Klicka på Windows Faxa och skanna i resultaten.

 5. Klicka på Ny skanning och sedan på Skanna.

Skanna med PaintSkanna med Paint
 1. Placera objektet som du vill skanna på skannerglaset, eller ladda det i den automatiska dokumentmataren om din skrivare har en sådan.

 2. Högerklicka på startknappen och klicka sedan på Sök.

 3. Skriv "Paint" i sökrutan.

 4. Klicka på Paint i resultaten.

 5. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Från skanner eller kamera.

 6. Välj skrivare och klicka på OK, klicka sedan på Skanna.

Hur skickar jag fax? Hur skickar jag fax?

Du kan inte faxa ett dokument direkt från datorn, men du kan faxa från skrivarens kontrollpanel.

 1. Placera objektet du vill faxa på skannerglaset, eller ladda det i den automatiska dokumentmataren om din skrivare har en sådan.

 2. Starta faxen med Fax-knappen på skrivarens kontrollpanel.

Hur kontrollerar jag bläcknivåer? Hur kontrollerar jag bläcknivåer?

Har du en inbyggd drivrutin i operativsystemet kommer du inte åt HP-skrivarens programvara och kan inte kontrollera bläcknivåerna i HP Verktygslåda. Det kan du däremot med en fullfunktionsdrivrutin från HP.

Vissa skrivare har kontrollpaneler som varnar dig om låga bläcknivåer. Men om din specifika modell inte har den funktionen, kan du använda knapparna på kontrollpanelen för att skriva ut en diagnostikrapport som visar bläcknivåerna. Den här testrapporten kan heta funktionsrapport, diagnossida för utskriftskvalitet, utvidgad funktionsrapport eller något liknande. Om du inte vet hur du skriver ut en sådan rapport söker du efter anvisningar i skrivarhandboken.

Hur hittar jag anvisningar om att skriva ut en diagnostikrapport?

 1. Klicka här för att gå till HP:s kundtjänst.

 2. På sidan för att leta reda på skrivaren för att få support klickar du i textrutan, anger skrivarens namn eller nummer och klickar sedan på NÄSTA.

 3. Klicka på HP-skrivaren i resultatlistan så visas supportsidan.

 4. Klicka på Handböcker.

 5. Klicka på Användarhandbok och sök sedan efter och följ anvisningarna för hur du skriver ut en funktionsrapport.

  Om användarhandboken inte öppnas klickar du på länken på sidan Handböcker där du hämtar och installerar Adobe Reader. Sedan försöker du öppna användarhandboken igen.

Hur använder jag knapparna på frontpanelen? Hur använder jag knapparna på frontpanelen?

Om skrivaren har knappar på framsidan kan det hända att vissa av dem inte fungerar som tidigare. Nedan följer några exempel på knappar som fungerar och knappar som inte fungerar med drivrutinen i operativsystemet:

OBS! Det här är inte en fullständig lista.

De här knapparna fungerar fortfarande:

(Power_button) Strömknappen(Menu_button) Menyknappen
(Resume_button) Knappen Fortsätt(Cancel_button) Knappen Avbryt
(Print_photos_button) Knappen Skriva ut foton

De här knapparna kanske inte fungerar:

(Photosmart_essentials_button) Knappen Photosmart Essential(Copy_button) Kopieringsknappen
(Scan_button) Skanningsknappen
 
Få support efter produktmodell
Sök efter lösningar, hämtningar och annan supportinformation för din produktmodell.
Kom i kontakt med andra
Connect with others
Du är inte ensam. Nå ut till andra kunder och HP-experter på supportforumen och få de svar du behöver. (På engelska)