Programi za zamenjavo in odpoklic izdelkov

Programi za zamenjavo

HP sodeluje v prostovoljnih programih za zamenjavo komponent ali izdelkov, ki lahko povzročijo težave pri delovanju, vendar ne ogrožajo varnosti.

Odpoklici

V sodelovanju z ameriško komisijo za varnost potrošniških izdelkov (Consumer Product Safety Commission) HP sodeluje v prostovoljnih programih za odpoklic, če se za poškodovani del izkaže, da predstavlja morebitno grožnjo za varnost.

Varnostni odpoklic akumulatorjev za prenosne računalnike HP

V sodelovanju s Komisijo za varnost potrošniških izdelkov v ZDA in drugih regulativnih organov je podjetje HP naznanilo vsesvetovni varnostni program odpoklica in zamenjave baterij, ki so bile priložene nekaterim prenosnikom HP, prodanim: 14. maja 2009 (razširjeno na 19. maj 2010 in 26. maj 2011), 30. oktobra 2008, 20. aprila 2006 in 14. oktobra 2005. Kupci izdelkov HP so v skladu s tem programom upravičeni do brezplačne nadomestne baterije za vsako preverjeno in odpoklicano baterijo.

Varnostni odpoklic monitorja s ploskim zaslonom HP L2035

Pri nekaterih monitorjih s ploskim zaslonom L2035 je ozemljitveni priključek nepravilno nameščen v notranjosti plastičnega ohišja monitorja, kar predstavlja morebitno nevarnost električnega šoka.

Varnostni odpoklic tiskalnikov HP Deskjet in Photosmart

Pri nekaterih izdelkih lahko poči priključek, s katerim je napajalni kabel povezan s tiskalnikom.

Prenesite si Adobe Acrobat® Reader®