Programi za zamenjavo in odpoklic izdelkov

Programi za zamenjavo

HP sodeluje v prostovoljnih programih za zamenjavo komponent ali izdelkov, ki lahko povzročijo težave pri delovanju, vendar ne ogrožajo varnosti.

Odpoklici

V sodelovanju z ameriško komisijo za varnost potrošniških izdelkov (Consumer Product Safety Commission) HP sodeluje v prostovoljnih programih za odpoklic, če se za poškodovani del izkaže, da predstavlja morebitno grožnjo za varnost.

Program za zamenjavo in varnostni odpoklic napajalnega kabla za izmenični tok za HP-jeve prenosne računalnike

26. avgusta 2014 je HP objavil, da bo v sodelovanju z različnimi vladnimi regulatornimi organi začel izvajati prostovoljni program za zamenjavo in odpoklic izdelkov po svetu. Program vključuje določene napajalne kable za izmenični tok, ki so namenjeni uporabi z napajalniki za izmenični tok in se po svetu distribuirajo s prenosniki HP in Compaq ter prenosnimi miniračunalniki, kakor tudi z napajalniki za izmenični tok, ki so priloženi dodatni opremi, kot so priklopne enote. Ti napajalni kabli za izmenični tok se lahko pregrejejo, kar predstavlja tveganje za nastanek požara ali pridobitev opeklin. Napajalni kabli za izmenični tok s to napako so bili odpremljeni z izdelki in dodatno opremo, ki so bili v prodaji od septembra 2010 do vključno junija 2012. HP-jeve stranke, ki imajo takšne kable, bodo upravičene do prejema brezplačnega nadomestnega napajalnega kabla za izmenični tok za vsak napajalni kabel za izmenični tok, katerega ustreznost bo potrjena in bo odpoklican.

Varnostni odpoklic akumulatorjev za prenosne računalnike HP

V sodelovanju s Komisijo za varnost potrošniških izdelkov v ZDA in drugih regulativnih organov je podjetje HP naznanilo vsesvetovni varnostni program odpoklica in zamenjave baterij, ki so bile priložene nekaterim prenosnikom HP, prodanim: 14. maja 2009 (razširjeno na 19. maj 2010 in 26. maj 2011), 30. oktobra 2008, 20. aprila 2006 in 14. oktobra 2005. Kupci izdelkov HP so v skladu s tem programom upravičeni do brezplačne nadomestne baterije za vsako preverjeno in odpoklicano baterijo.

Varnostni odpoklic monitorja s ploskim zaslonom HP L2035

Pri nekaterih monitorjih s ploskim zaslonom L2035 je ozemljitveni priključek nepravilno nameščen v notranjosti plastičnega ohišja monitorja, kar predstavlja morebitno nevarnost električnega šoka.

Varnostni odpoklic tiskalnikov HP Deskjet in Photosmart

Pri nekaterih izdelkih lahko poči priključek, s katerim je napajalni kabel povezan s tiskalnikom.

Prenesite si Adobe Acrobat® Reader®