IMC Enterprise software is designed on a service-oriented architecture (SOA) using a business application flow model as its core and featuring an on-demand, modularized structure. This design enables the efficient implementation of end-to-end business management, while the software’s modularity allows for the effective integration of traditionally separate management tools.

Together, they provide complete management of resources, services, and users.        

Funkcije

Management

Highly flexible and scalable deployment models: IMC Enterprise software delivers an extensive set of capabilities for managing large networks, and supplies a greater level of scalability and high availability through a flexible distributed deployment model than is the case with IMC Standard software deployments; IMC software can be deployed across multiple servers in a hierarchical architecture to provide increased scalability and resilience
Intelligent management: - cohesively integrates fault management, element configuration, and network monitoring from a central vantage point. - with support for third-party devices, IMC software enables network administrators to centrally manage all network elements with a variety of automated tasks: discovery, categorization, baseline configurations and software images, and others. - IMC software provides configuration compare tools, version tracking, change alerts, and more.
Modular architecture: optional modules can be added to enrich network management capabilities; modules for user access management, VPN management, and traffic analysis can be quickly added and provide instant benefits; the architecture allows modules to share information and provide collaborative policy creation and reports
eAPI library to integrate third-party applications: The IMC eAPI library utilizes a RESTful implementation for simplified integration with HP and third-party applications. Over 200 eAPI calls are available in the library, which is included with IMC Enterprise software
Live update enhancements: IMC Enterprise software now provides notification and download availability of the latest IMC patches as well as new firmware version releases for HP devices

Warranty and support

Electronic and telephone support: limited electronic and business hours telephone support is available from HP for the entire warranty period; to reach our support centers, refer to www.hp.com/networking/contact-support; for details on the duration of support provided with your product purchase, refer to www.hp.com/networking/warrantysummary
Software releases: to find software for your product, refer to www.hp.com/networking/support; for details on the software releases available with your product purchase, refer to www.hp.com/networking/warrantysummary
Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina)
      Podrobni tehnični podatki (PDF)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.