The HP IMC Smart Connect Virtual Appliance Software is an Intelligent Management Center (IMC) module which offers a comprehensive "bring your own device" (BYOD) solution for businesses of all sizes. Key benefits include: easy onboarding, provisioning, and monitoring of users and clients as well as single policy enforcement.

The IMC Smart Connect Virtual Appliance Software delivers a converged network management spanning across both wired and wireless environments.

Funkcije

Simplified BYOD Administration with Onboarding, Provisioning and Monitoring

The HP IMC Smart Connect Virtual Appliance Software delivers automated onboarding with user self-registration for simple bring your own device (BYOD) administration.
User devices will be authorized and authenticated using device fingerprinting to uniquely identify them by device make, model and OS improving security and reducing IT administrative burdens.
Delivers multi-vendor unified wired and wireless policy enforcement to provide a consistent user experience.
Integrates with TippingPoint IPS to quarantine threats monitored and alerted by TippingPoint.

Integrated Fault Management, Configuration, and Network Monitoring

The HP IMC Smart Connect Virtual Appliance Software delivers comprehensive management in a ready-to-deploy appliance.
Provides powerful network discovery and topology, including detailed inventory of the network and its configurations.
Unifies management of wired and wireless networks into one consolidated package.
Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina)
      Podrobni tehnični podatki (PDF)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.