The HP IMC Smart Connect with WLAN Manager Virtual Appliance Software is an Intelligent Management Center (IMC) module offering a comprehensive "bring your own device" (BYOD) solution with easy onboarding, provisioning, and monitoring of users and clients as well as single policy enforcement and converged network management. Combined with the HP Intelligent Management Center User Access Manager (UAM) Software, this provides for user access, guest access management, device fingerprinting, and self-registration for unified wired and wireless network management.

Funkcije

Simplified BYOD Administration with Onboarding, Provisioning and Monitoring

The HP IMC Smart Connect with WLAN Manager Virtual Appliance Software delivers automated onboarding with user self-registration for simple bring your own device (BYOD) administration.

User devices are authorized and authenticated using device fingerprinting to uniquely identify them by make, model and OS.

Delivers multi-vendor unified wired and wireless policy enforcement to provide a consistent user experience.

Integrates with TippingPoint IPS to quarantine threats monitored and have TippingPoint send alerts.

Integrated Fault Management, Configuration, and Network Monitoring

The HP IMC Smart Connect with WLAN Manager Virtual Appliance Software offers comprehensive management in a ready to deploy appliance.

Provides powerful network discovery and topology solutions, including detailed inventory of the network and its configurations.

Unifies management of both wired and wireless networks.

Manage Wireless Networks with Ease

The HP IMC Smart Connect with WLAN Manager Virtual Appliance Software tracks client connection history and provides both top-down access point (AP)-to-client and bottom-up client-to-AP views to troubleshoot connections.

Supports HP MSM Series WLAN devices including controllers, fit APs, and fat APs and associated detailed information, both high-level and detailed deep dive statuses of services and their usage information.

Displays logical and physical views of a WLAN by AP in real-time for quick discovery of device location.

Track client history in order to troubleshoot connection issues and view WLAN reports on traffic, radio, and AP statistics to optimize the network.

Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina)
      Podrobni tehnični podatki (PDF)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.