HP Intelligent Management Center (IMC) Standard Software Platform is a standalone, comprehensive management solution that delivers integrated, modular management capabilities across fault, configuration, accounting, performance, and security needs. IMC Standard software is designed on a service-oriented architecture (SOA) using a business application flow model as its core to allow the management of resources, services, and users to be fully integrated.

This software enables an enterprise business to grow its management in scale and seamlessly accommodate new technologies. With its SOA, IMC software is capable of incorporating additional modules to its base platform to provide deeper functionality.

IMC software supports the management of HP and third-party devices and is compatible with Microsoft® Windows® and Linux operating systems. IMC Standard software comes with an initial license for 50 managed devices.

Additional node licenses are available to extend the node limit.        

Funkcije

Management

HP Intelligent Management Center (IMC) Standard Software: - cohesively integrates fault management, element configuration, and network monitoring from a central vantage point. - built-in support for third-party devices enables network administrators to centrally manage all network elements with a variety of automated tasks, including discovery, categorization, baseline configurations, and software images. - IMC software provides configuration comparison tools, version tracking, change alerts..
Modular architecture: new modules can be added to enrich network management capabilities; modules for user access management, VPN management, and traffic analysis can be quickly added to provide instant benefits; the architecture allows modules to share information and provide collaborative policy creation and reports
Live update enhancements: IMC Standard Software now provides notification and download availability of the latest IMC patches as well as new firmware version releases for HP devices
Virtualization management: - HP IMC software is one of the first management tools to integrate management and monitoring of both virtual and physical networks. - provides insight and management of virtual networks and reduces migration complexity by aligning and automating network policies with virtual images. - supports VMware, Hyper-V, and KVM; IMC Virtual Network Management software also supports automatic tracking of the network access port of virtual machines.
Highly flexible and scalable deployment models: IMC Standard Software delivers an extensive set of capabilitiesfor managing large heterogeneous networks and provides scalability and high availability through a flexible distributed deployment model; with its modular design, IMC software can be deployed across multiple servers to provide increased scalability and resilience

Warranty and support

Electronic and telephone support: limited electronic and business hours telephone support is available from HP for the entire warranty period; to reach our support centers, refer to www.hp.com/networking/contact-support; for details on the duration of support provided with your product purchase, refer to www.hp.com/networking/warrantysummary
Software releases: to find software for your product, refer to www.hp.com/networking/support; for details on the software releases available with your product purchase, refer to www.hp.com/networking/warrantysummary
Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina)
      Podrobni tehnični podatki (PDF)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.