HPE IMC Virtual Application Networks (VAN) Software-defined Networking Manager Software provides comprehensive Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security (FCAPS) management, monitoring, and security for Software-defined Network (SDN) environments. IMC VAN SDN Manager Software integrates within the HPE Intelligent Management Center (IMC) Standard Edition Software, providing administrators with a single interface to manage both traditional networks and the SDN.

Funkcije

Comprehensive Management for OpenFlow Switches

HPE IMC Virtual Application Networks (VAN) Software-defined Networking Manager Software deploys, monitors, and manages OpenFlow switches to reduce network downtime.

Allows for visualization of traffic flow and performance monitoring by analyzing the networks health and notifies the IT administrator if there are any issues.

Troubleshoot issues via graphical OpenFlow making issues easier to identify and correct.

Better Control Over Your Network with Pinpoint Performance Management

HPE IMC Virtual Application Networks (VAN) Software-defined Networking Manager Software enables access to unified management of single and teamed controllers.

Provides built-in dashboards that display detailed monitoring and management functions.

Easy and Consistent Management Experience for SDN and Traditional Network

The HPE IMC Virtual Application Networks (VAN) Software-defined Networking Manager Software simplifies management by delivering one application for managing both SDN and traditional environments.

Integrates SDN configuration, monitoring, and policy management into a single IMC screen for ease of management.

  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.