The HP 4200 vl Switch Series provides cost-effective Layer 2 modular switching for enterprise edge deployments. This flexible modular switch supports 10/100, Gigabit Ethernet and 10GbE connectivity and basic IP routing with up to 16 static routes.

An optional redundant power supply can be added for uninterrupted power. The HP 4200 vl Switch Series can be seamlessly managed with the optional HP Intelligent Management Center (IMC) Software Platform.

Novosti

  • Modular Layer 2 switch with static IP routing for enterprise edge deployments.
  • Flexible connectivity support for 10/100, 1GbE and 10GbE.

Optional redundant power supply for uninterrupted power.

  • Limited Lifetime Warranty 2.0 with 3 years 24x7 phone support.

Funkcije

Layer 2 Modular Access Switches

The HP 4200 vl Switch Series provides cost-effective Layer 2 modular switching for enterprise edge deployments

Basic IP routing enables automatic routing to the connected VLANs and up to 16 static routes, including one default route, in IP networks.

Optional redundant power supply for uninterrupted power.

10GbE modules for bandwidth demanding applications.

Security with Quality of Service

The HP 4200 vl Switch Series includes security and quality of services features such as traffic prioritization (IEEE 802.1p) which allows real-time traffic classification into eight priority levels mapped to eight queues.

Flexible authentication options include 802.1X, MAC and Web Authentication modes for improved security and policy-driven application authentication.

Single View of the Network

The HP 4200 vl Switch Series can be seamlessly managed with the optional HP Intelligent Management Center (IMC) Software Platform to provide end-to-end network transparency with consistent network experience through comprehensive configuration, compliance and policy management.

RMON and sFlow provide advanced monitoring and reporting capabilities for statistics, history, alarms and events.

Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina)
      Podrobni tehnični podatki (PDF)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.