HP IntelliJack Gigabit switches are compact 10/100/1000 switches that can be installed in a standard wall outlet box, quickly converting an existing single-port LAN wall outlet into four switched Gigabit Ethernet ports. These “network jacks” provide a simple solution for adding network ports without running more cabling.

Unlike conventional desktop switches, HP IntelliJack devices reside out of the way—literally in-the-wall—and so are more secure from theft and difficult to accidentally disconnect or damage. The innovative HP IntelliJack switches provide four Ethernet ports for local connectivity plus one uplink port.

Two additional RJ-45 “pass-through ports” flexibly support a range of additional service and user connectivity options. It can be powered locally or via Power over Ethernet (PoE), and can output standard PoE on up to two ports to directly power attached devices such as IP phones or wireless access points.        

Funkcije

Quality of Service (QoS)

IEEE 802.1p prioritization: delivers data to devices based on the priority and type of traffic

Connectivity

Auto-MDIX: automatically adjusts for straight-through or crossover cables on all 10/100 and 10/100/1000 ports
Jumbo packet support: supports up to 9216-byte frame size to improve performance of large data transfers

Performance

Half-/Full-duplex autonegotiating capability on every port: doubles the throughput of every port

Resiliency and high availability

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP): aggregate connections for greater overall throughput (managed IntelliJack NJ2000G only)
Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina)
      Podrobni tehnični podatki (HTML)
      Podrobni tehnični podatki (PDF)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.