The Aruba 2615 Switch Series provides simple, cost-effective, and reliable access-layer connectivity for enterprises, branch offices, and SMBs. This compact and quiet 8-port, fully managed, Basic Layer 3 Fast Ethernet switch with PoE is ideal for deployment in acoustically sensitive environments.

A robust Basic Layer 3 feature set supports static and RIP routing, sFlow, ACLs, rate limiting, IPv6, and PoE. The switch is easy to use and deploy, supports PoE devices, and can be managed with the HPE Intelligent Management Center (IMC) Software for a single view of your entire network

Funkcije

Compact and Reliable Fast Ethernet Access Layer Switch with PoE

The Aruba 2615 Switch Series provides simple, cost-effective, and reliable access layer connectivity for enterprises, branch offices, and small-to mediums sized-businesses (SMBs).

This compact and quiet 8-port fully managed Basic Layer 3 Fast Ethernet switch with PoE is ideal for deployment in open areas, offices, and environments with limited space or are acoustically sensitive.

Robust Basic Layer 3 feature set includes support for static and RIP routing, sFlow, ACLs, rate limiting, IPv6, and PoE.

Eight Fast Ethernet PoE ports with two additional dual-personality Gigabit Ethernet ports provide copper or SFP connectivity for a total of ten ports.

Single view of the entire network with the optional HPE Intelligent Management Center (IMC) Software.

Security and Quality of Service (QoS)

The Aruba 2615 Switch supports flexible authentication methods including Local MAC, 802.1X, and MAC and Web for greater policy-driven application security.

Advanced denial of service (DOS) protection, such as DHCP, Dynamic ARP, and Dynamic IP lockdown, and flexible traffic controls including ACLs and QoS.

Traffic prioritization with IEEE 802.1p allows real-time traffic classification with support for eight priority levels mapped to two or four queues.

Rate limiting and flow control help provide reliable communications.

Defend your IPv6 network with DHCPv6 Protection.

Simple Deployment and Management

The Aruba 2615 Switch Series supports a choice of management interfaces with Web GUI, CLI, and SNMP.

The Aruba 2615 Switch Series can be seamlessly managed with the optional HPE Intelligent Management Center (IMC) Software to provide end-to-end network transparency with consistent network experience through comprehensive configuration, compliance and policy management.

RMON and sFlow provide advanced monitoring and reporting capabilities for statistics, history, alarms, and events.

Compact and fanless for quiet and unobtrusive operation in open spaces, conference rooms, and offices. Flexible deployment with wall, table, and rack mounting options.

Convenient LEDs provide quick status of fault and power as well as per port status of activity, speed, and full-duplex operation.

Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina) (PDF) (HTML)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.