The HPE 1410 Switch Series consists of unmanaged switches designed for small businesses looking for entry-level, low-cost, reliable networking solutions. Available features include flow control to provide outstanding data efficiency, simplified plug-and-play operation, Auto-MDIX, auto-speed negotiation, flexible mounting options, and Limited Lifetime Warranty.

All models have Quality of Service (QoS) support and IEEE 802.3x flow control features. Plug-and-play convenience is enabled by auto-MDIX and auto-speed negotiation.

Funkcije

Ease of Use

The HPE 1410 Switch Series offers unmanaged plug-and-play simplicity.

Comprehensive LED display with per-port indicators provides an at-a-glance view of status, activity, speed, and full-duplex operation.

Auto-speed negotiation automatically selects individual port speed depending on client capabilities without the need for manual intervention.

Flow control helps provide reliable communications during full-duplex operation.

Connectivity and Performance

The HPE 1410 Switch series provides automatic cable type detection for MDI/MDIX.

These switches support Jumbo or Mini-Jumbo packets (based on model) for performance improvement of large data transfers.

They double the throughput of every port with Half/Full duplex auto-negotiating capabilities.

Quality of Service (QoS)

The HPE 1410 Switch Series allows real-time traffic prioritization by supporting Differentiated Services Code Point (DSCP).

IEEE 802.1p prioritization delivers data to devices based on the priority and type of traffic.

They support energy-efficient Ethernet and allows lower power consumption when operated with IEEE-compliant client devices.

Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina) (PDF) (HTML)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.