Do you need a low-cost, plug-and-play switch with user friendly features? The HP 1410 Switch Series are unmanaged switches designed for small businesses looking for entry-level, low-cost, reliable networking solutions. Available features include flow control to provide outstanding data efficiency, simplified plug-and-play operation, Auto-MDIX, auto-speed negotiation, flexible mounting options and HP Limited Lifetime Warranty.

Funkcije

Ease of Use

The HP 1410 Switch Series offers unmanaged plug-and-play simplicity.

Comprehensive LED display with per-port indicators provides an at-a-glance view of status, activity, speed, and full-duplex operation.

Auto-speed negotiation automatically selects individual port speed depending on client capabilities without the need for manual intervention.

Flow control helps provide reliable communications during full-duplex operation.

Connectivity and Performance

The HP 1410 Switch series provides automatic cable type detection for MDI/MDIX.

Supports Jumbo or Mini-Jumbo packets (based on model) to improve the performance of large data transfers.

Half-/Full-duplex auto-negotiating capability on every port doubles the throughput of every port.

Quality of Service (QoS)

The HP 1410 Switch Series allows real-time traffic prioritization by supporting Differentiated Services Code Point (DSCP).

IEEE 802.1p prioritization delivers data to devices based on the priority and type of traffic.

Supports energy-efficient Ethernet and allows lower power consumption when operated with IEEE-compliant client devices.

Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina)
      Podrobni tehnični podatki (PDF)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.