HP offers intelligent IEEE 802.11n wireless access points, ranging from our single-radio IEEE 802.11a/b/g/n to our dual 802.11 a/b/g/n access points. The MSM access points are advanced wireless devices that provide consistent, easy-to-manage connectivity that expands your existing network.

The access points maintain your network without interruption and reduce bottlenecks and network complexity by determining where data needs to go throughout the network. The MSM access points provide complete wireless coverage for greater reliability and connectivity.

The HP IEEE 802.11n-capable RF Security sensor brings security to the network edge by providing scalable 24 x 7 IDS/IPS capabilities that prevent security breaches on IEEE 802.11a/b/g and 802.11n wireless networks. The MSM access points and RF Security sensor require a single Power over Ethernet (PoE)-cable drop, and are IEEE 802.3af compliant and support a plug-and-play automatic configuration.

Funkcije

Management

Quality of Service (QoS)

Connectivity

Mobility

Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina)
      Podrobni tehnični podatki (PDF)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.