HP 317 Access Device Series integrates wired and wireless connectivity into a small unit that can be quickly installed in a standard wall outlet box. It provides four Ethernet ports, a 2.4 GHz wireless access point, and a pass-through RJ-45 connection to support a range of service and user connectivity options.

One Ethernet port can be configured as an IEEE 802.3af-compliant PSE port for powering devices such as IP telephones. The HP 317 Access Device Series requires only a single Power over Ethernet (PoE) cable drop and provides wireless coverage for one room.

Funkcije

Integrated Wired and Wireless Connectivity

The HP 317 Access Device Series integrates a single radio 802.11b/g wireless access point with four Ethernet ports in a single device making them ideal for hotel rooms and dormitories.
Provides four Ethernet ports and a pass through RJ45 port to support IPTV, VoIP phones or refrigerators.

Simplified Deployment and Reduced Costs

The HP 317 Access Device Series requires only a single Power over Ethernet (PoE) cable drop, reducing cabling, switch ports, and power sourcing.
Supports a pass-through port as well as PoE out, reducing additional power needs for IP-based VoIP phones.
Provides wireless coverage for one room reducing the need for site surveys.
Support industry leading Limited Lifetime Warranty 2.0 with 3 year 24x7 phone support.

Comprehensive Security

The HP 317 Access Device Series protects wireless traffic between authenticated clients and the access point with 802.1X port based authentication.
Locks out unauthorized wireless access by authenticating users prior to granting network access delivering higher security and data integrity of the wireless traffic with either Advanced Encryption Standard (AES) or Temporal Key Integrity Protocol (TKIP).
Prevents communication between wireless devices associated with the same access point through local wireless bridge client traffic filtering.
Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina)
      Podrobni tehnični podatki (PDF)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.