The HP Mobility Security IDS/IPS System Series combines RF Manager with the MSM415 RF Security Sensors to detect and prevent wireless threats with automated policy-based security and location-tracking capabilities. The system reduces false positive alerts and uses patented classification and mitigation techniques to block unauthorized wireless traffic without disrupting the performance of authorized wireless devices.

The HP Mobility Security IDS/IPS System Series simplifies internal and regulatory compliance audits with comprehensive reporting tools and predefined compliance reports.

Novosti

  • Industry leading wireless intrusion threat detection and prevention.
  • Complete reporting and predefined compliance reports.
  • Appliance and VMware-ready form factors
  • Limited Lifetime Warranty 2.0 and 3 years 24x7 support for MSM415 sensor

Funkcije

Industry Leading Wireless Threat Protection

The HP Mobility Security IDS/IPS System Series provides industry leading protection against emerging threats, including rogue access points, Multipot threats, denial-of-service (DoS) and cracking attacks.

Works with the HP MSM415 RF Security Sensor providing 24x7 security detection and prevention capabilities and pinpoints physical location of rogue devices for quick removal.

Proactively detects and reduces threats through automated classification of access points and wireless client devices including smartphones and tablets.

Provides full security coverage (detection, classification, and prevention) even when connectivity between the sensor and the RF Manager is lost.

Delivers smart forensics and proactively identifies performance problems such as configuration, bandwidth or RF coverage issues with advanced Wireless Intrusion Prevention Systems (WIPS).

Improved Flexibility and Scalability

The HP Mobility Security IDS/IPS System Series provides flexible deployment options, including appliance and VMware-ready form factors.

Offers enhanced scalability with the ability to manage up to 250 sensors per RF Manager appliance or up to 600 sensors with RF manager for VMware appliance.

Simplifies management of distributed WLAN deployments with centralized security policy administration and granular location based policy management.

Simplified Compliance Reporting

The HP Mobility security IDS/IPS System Series simplifies internal and regulatory audits with easy to use auditing and reporting tools.

Provides predefined reports for specific data security compliance standards, such as PCI, Sarbanes-Oxley (SOX), HIPAA, Gramm-Leach-Bliley (GLBA), and DoD Directive 8100.2.

Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina)
      Podrobni tehnični podatki (PDF)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.