Ideal for growing businesses, the HP M220 802.11n Access Point Series is optimal for sites requiring more extensive wireless LAN coverage, supporting standalone operation or "clustering" of up to 16 M220 Acess Pointss. These dual-band, single-radio devices support high-speed wireless networking at 5GHz or 2.4GHz, combined with advanced features such as business-class security and uninterrupted wireless client roaming for a better user experience.

Clustering technology simplifies administration by seamlessly coordinating configuration settings among all M220 Access Points on the network.

Funkcije

Simplifies Wireless Networks for Small Businesses

The HP M220 802.11n Access Point Series includes simple clustering technology which reduces complexity and the need for additional hardware. A quick setup wizard gets you up and running very quickly with five common deployment scenarios to best match your environment.

Keeps Your Business Up and Running with Safe Wireless Access

The M220 802.11n Access Points Series significantly reduces the risk of downtime from human error with clustering technology.

Keeps your wireless network traffic safe with the latest in Wi-Fi security including WPA and WPA2.

Secures data integrity of the wireless traffic with Advanced Encryption Standard (AES) or Temporal Key Integrity Protocol (TKIP).

The M220 802.11n Access Point Series offers up to eight VLANs to permit traffic segmentation on the network.

Delivers a Better User Experience and Improved Performance

The HP M220 802.11n Access Point Series provides a single-radio device that supports high-speed wireless networking at either 5GHz or 2.4GHz.

When clustered, the M220 automatically selects the best channel for operation, reducing channel optimization.

Lowers Total Cost of Ownership (TCO)

The HP M220 802.11n Access Point Series are covered by the HP Limited Lifetime Warranty with next day advance hardware replacement 24x7 phone support for 3 years and business day phone and email support for as long as you own the product.

The M220 clustering technology makes ongoing network changes and maintenance simple, reducing the time spent on administrative tasks.

Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina)
      Podrobni tehnični podatki (PDF)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.