The HPE 830 Unified Wired-WLAN Switch Series integrates both wireless controller and GbE switch functions. The switch series provides 1000 Mbps Ethernet ports, each supporting up to 30 W of PoE+ and manages IEEE 802.11a/b/g/n/ac APs to deliver unified access, consistent policy and RF optimization for your small to medium branch offices.

The HPE 830 Unified Wired-WLAN Switch Series are part of the Hewlett Packard Enterprise Networking Mobility enterprise solution.

Funkcije

Enhanced Performance and Unified Access for Branch Offices.

The HPE 830 Unified Wired-WLAN Switch Series accommodates the growth of mobile devices by offering unified wired and wireless services in a single device, which can support up to 1000 wireless users and comes with 8 or 24 Gigabit Ethernet PoE+ ports.

Supports both centralized and distributed forwarding options for unparalleled application performance and WLAN scalability.

Offers a self-optimizing wireless network with Wi-Fi Clear Connect RF optimization, automatic interference mitigation and dynamic client load balancing for enhanced connectivity in dense client environments.

Supports N+1, N+N redundancy, to provide continuity of services in branch offices.

Provides granular access control policies based on Committed Access Rate (CAS), QoS profiles, SSID or access point location for user, application and BYOD initiatives.

Robust Security and Threat Protection.

The HPE 830 Unified Wired-WLAN Switch Series provides integrated wireless intrusion detection and prevention and supports Virtual Service Domains to deploy security policies by department or location.

Provides robust security and threat protection with support for embedded or external authentication servers and integrated Endpoint Admission Defense (EAD).

Provides role or SSID based access through embedded firewall to protect clients from outside attacks and restrict access to specific network resources.

Reduced Total Cost of Ownership (TCO) and Simplified Management.

The HPE 830 Unified Wired-WLAN Switch Series reduces TCO with a Limited Lifetime Warranty.

Simplifies configuration, management and troubleshooting and policy enforcement for wired and wireless network with HPE single management tool.

Reduces the cost of ownership by integrating wired and wireless connectivity in a single device eliminating the need to purchase separate wired and wireless access devices.

Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina)
      Podrobni tehnični podatki (PDF)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.