HP Virtual Application Networks (VAN) SDN Controller Software provides a unified control point in an OpenFlow-enabled network, simplifying management, provisioning, and orchestration. This enables delivery of a new generation of application-based network services.

It also provides open application program interfaces (APIs) to allow third-party developers to deliver innovative solutions to dynamically link business requirements to network infrastructure via either custom Java programs or general-purpose RESTful control interfaces. The VAN SDN Controller is designed to operate in campus, data center, or service provider environments.

Funkcije

Software-defined networking

Proactive flow processing: enables highly scalable, centrally orchestrated SDN networks. In this approach, a central application manages the provisioning of endpoints, such as servers or virtual machines in a data center, or fixed endpoints in a campus network.
Reactive flow processing: enables dynamic monitoring of new flows or endpoints, such as individual user or server sessions or the movement of users in a wireless network. These environments require careful characterization to ensure that all levels of the network infrastructure have the capacity to respond to large numbers of sub-second events.
Graphical user interface (GUI: facilitates controller administration and API documentation
Java APIs: run within the controller as a collection of OSGi bundles that enable high performance event and packet processing. These network-level applications are extremely powerful, allowing the personality of the controller to be extended and customized for specific environments. They leverage a three-tier architecture with strict API guidelines for interfacing with external entities, other Java modules, and the controller database.

Tehnični podatki

Tehnični podatki

Zahtevana platforma:
PostgreSQL 9.1; OpenJDK 7 JVM; Keystone Identity
Najmanjše sistemske zahteve:
  • 8 GB RAM
  • 64 GB
  • 1000 Mbps
Sistemske zahteve, priporočene:
  • 3.0 GHz Intel® Xeon® or Intel® Core™2 Quad processor or equivalent

Mere in teža

Mere in teža

Kaj vključuje?

Kaj vključuje?

  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.