Not inkjet. Not laser. Introducing HP PageWide business printers. Get the best combination of lowest total cost of ownership, print quality, and speed.
HP PageWide delivers professional-quality colour documents and high energy efficiency3 – all at an affordable purchase price.
Dynamic security enabled printer. Only intended to be used with cartridges using an HP original chip. Cartridges using a non-HP chip may not work, and those that work today may not work in the future.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Funkcije

Professional colour, low total cost2

Results you expect, lasting value, and a low total cost of ownership.2

Print professional-quality colour on a variety of papers – perfect for office use.

Minimise time and budget on scheduled maintenance with streamlined HP PageWide Technology.4

HP's fastest printer in its class1

Wait less, do more with HP's best-in-class speeds – as fast as 45 ppm in colour and black-and-white.1

Grab pages and go – without waiting. This device wakes up and prints fast.5

Print directly from your mobile device to your Wi-Fi Direct® printer – without accessing the company network.6

Proven technology. High energy efficiency.3

Minimise downtime with HP PageWide Technology that delivers reliable performance businesses demand.

Conserve with HP PageWide Technology – designed to use significantly low energy.3

Get professional-quality colour documents and the performance you expect with Original HP PageWide cartridges.

  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.