The HP PS1810 Switch Series is designed for small businesses looking for an integrated, easy-to-administer switch that complements the HP ProLiant Gen8 and Gen9 Servers. Part of the HP OfficeConnect portfolio, the series includes both 8- and 24-port Gigabit Layer 2 models.

The switch series has a built in ability to auto-discover and monitor health status of HP ProLiant Servers. Both models have a fanless design, making them ideal for office deployments.

The 8-port model has an innovative design that allows it to be stacked on the HP ProLiant MicroServer Gen8 platform.

Funkcije

Simplified Deployment and Management for Small Organizations

The HP PS1810 Switch Series features the HP ProLiant Server dashboard to enable auto-discovery of HP ProLiant Gen8 and Gen9 Servers in the network. It provides up-to-date server health status for up to 10 monitored servers via the HP Integrated Light-Out (iLO) interface.

The series offers a choice of two, fixed-configuration Gigabit Layer 2 switches, 8- or 24-port model. The 24-port model includes SFP ports for fiber connectivity and increased flexibility. The 8-port model has an innovative design that allows it to be stacked on the HP ProLiant MicroServer Gen8.

Simple Web management allows easy management of devices by even nontechnical users with its intuitive Web GUI. Customizable features include VLANS, Spanning Tree, and Link aggregation trunking.

Lower Total Cost of Ownership (TCO)

The HP PS1810 Switch Series includes the latest energy-saving capabilities-Energy Efficient Ethernet (EEE) and idle-port power down.

The 8-port model can optionally be powered by an upstream Power over Ethernet (PoE) switch.

Covered by the HP Limited Lifetime Warranty with next day advance hardware placement, 24x7 phone support for 3 years.

Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina)
      Podrobni tehnični podatki (PDF)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.