The HP FlexFabric 11900 Switch Series is a high-performance modular core switch designed for medium to enterprise data centers and as a medium core switch for larger enterprises. The FlexFabric 11900 sets a benchmark for performance, reliability, and scalability with CLOS architecture and 3-microsecond latency, delivering high throughput with 1/10/40 and 100 GbE ports.

With HP IRF technology, the HP FlexFabric 11900 Switch Series can be virtualized across four chassis with a single management interface—enabling flatter, more agile networks.

Funkcije

High Performance and Low Latency Data Center Networking

The HP 11900 FlexFabric Switch Series provides a high-speed fully distributed next generation CLOS architecture with as much as 7.7 Tbps switching capacity and forwarding capacity of as high as 5.7 billion packets per second.

Broad interface support with high density 1/10/40 and 100GbE ports and low latency.

HP Intelligent Resilient Fabric (IRF) allows as many as four 11900 Switch Series chassis to be virtualized into a single IRF fabric that can be managed as a single device with one IP address.

Broad data center feature set with no hidden costs for future networking OS features, with advanced Comware 7 OS supporting L2/L3, Dual stack IPv4/IPv6, DCB, FCoE, TRILL, VEPA and more.

Optimized Architecture for Cloud-Connected Enterprise Data Centers

The HP 11900 FlexFabric Switch Series includes a high-speed fully distributed next generation CLOS architecture that simplifies large-scale switching architecture, reduces possible fault points, and provides greater availability.

HP Comware 7, an enterprise grade advanced modular operating system, brings native high stability, independent process monitoring, and modular design to easily restart processes for seamless software upgrades, enhancing serviceability and greater high-availability.

Fast software upgrades without service interruptions for higher availability and zero packet loss with In-Service Software Upgrade (ISSU).

Single Management View of the Network

The HP FlexFabric 11900 Switch Series can be seamlessly managed with HP Intelligent Management Center (IMC) to provide end-to-end network transparency with consistent network experience through comprehensive configuration, compliance and policy management.

IMC unifies management of virtual and physical networks by taking advantage of the VEPA support built into the HP 5900 top-of-rack switches.

Kratki tehnični podatki
Po svetu (angleščina) (PDF) (HTML)
  • Prosimo, preverite tehnične specifikacije izdelka, ki se nahajajo v podatkovnem listu/dokumentih. Če je izdelek skladen z določili standardov EN 55022 razreda A, lahko uporaba izdelka v naseljenih območjih povzroči (v neugodnih pogojih) motnje pri prejemu TV/radio signala.

    * Ta predstavitev ni namenjena ponujanju ali zbiranju ponudb za oglaševano blago, temveč le osnovni informaciji morebitnim interesentom. Vse navedene cene so le priporočene maloprodajne cene proizvajalca. Družba Hewlett-Packard d.o.o. ni ne distributer ne proizvajalec blaga iz kataloga. Vse proizvode prodajajo distributerji in prodajalci, zato se lahko dejanske prodajne cene razlikujejo od priporočenih maloprodajnih cen. Za konkretno ceno se prosimo v vsakem posamičnem primeru obrnite na svojega distributerja ali prodajalca. Priporočena maloprodajna cena ne pomeni fiksirane prodajne cene ter ne predstavlja najnižje prodajne cene na trgu.

    HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta). Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na: www.hp.com/go/reach.