Rešitev za varno tiskanje dokumentov s tiskalniki HP

ŠESTKRAT
MANJ VARNOSTNIH KRŠITEV,
POVEZANIH Z VARNOSTJO1
»Rešitev je postala ključno orodje za zaščito
toka vsebine in podatkov v tiskalnike in iz njih
prek omrežja ter nam omogoča, da zmanjšamo
priložnost za kršitve.«
 

1. Informativni dokument IDC, ki ga je sponzoriral HP, »Poslovna vrednost varnosti tiskalnika«, november 2015.