0

Spletna stran podjetja Hewlett-Packard - pogoji uporabe in pravne omejitve

POZOR: PROSIMO, DA SKRBNO PREBERETE POGOJE UPORABE (»POGOJI«), PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI SPLETNO STRAN (»STRAN«) Z UPORABO SPLETNE STRANI POTRJUJETE, DA STE PREBRALI IN SPREJEMATE TE POGOJE V KOLIKOR SE NE STRINJATE S POGOJI UPORABE, NISTE POOBLAŠČENI ZA UPORABO TE STRANI TI POGOJI UREJAJO UPORABO STRANI, KATEREKOLI VSEBINE (KOT JE BESEDILO PODATKI, INFORMACIJE, PROGRAMSKA OPREMA, GRAFIKA ALI FOTOGRAFIJE), KI JO PODJETJE HEWLETT-PACKARD ALI NJEGOVE PODRUŽNICE (S SKUPNIM IMENOM »HP«) DAJO NA RAZPOLAGO NA STRANI (S SKUPNIM IMENOM »GRADIVA«) IN KATEREKOLI STORITVE, KI JIH HP PONUJA NA STRANI (S SKUPNIM IMENOM »STORITVE«). STRAN, GRADIVA IN STORITVE SE V TEH POGOJIH IMENUJEJO S SKUPNIM IMENOM »HP-JEVE SPLETNE STRANI«.

1

Uporaba HP-jevih spletnih strani

Razen v primerih, ki so navedeni spodaj v »Drugi sporazumi; programska oprema, storitve ali dostop«, vas HP pooblašča za uporabo HP-jevih spletnih strani v zasebne, nekomercialne namene. Uporaba HP-jevih spletnih strani v kakršnekoli javne ali komercialne namene (vključno, brez omejitev, z uporabo na drugih straneh ali preko računalniškega omrežja) je strogo prepovedana. Če kopirate katerikoli del »Gradiv«, morajo kopije vsebovati vsa obvestila, ki se nanašajo na avtorske pravice in druge sorodne pravice v originalnih »Gradivih«. »Gradiv« ne smete spreminjati, javno prikazovati, javno izvajati ali distribuirati. Ker so HP-jeve spletne strani v lasti HP-ja in ne v vaši lasti. HP-jeve spletne strani so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah Združenih držav Amerike in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Nepooblaščena uporaba HP-jevih spletnih strani lahko krši zakone o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah ali druge zakone.


2

Dostop

Sami ste odgovorni za nabavo in vzdrževanje vse opreme in storitev, ki so potrebne za dostop do in uporabo HP-jevih spletnih strani, ter za plačilo vseh stroškov, ki so s tem povezani. Ko se kjerkoli na HP-jevih spletnih straneh prijavite v račun ali ga odprete oziroma stopite v stik s HP-jem preko HP-jevih spletnih strani z namenom sprejemanja izdelkov ali storitev, HP lahko zbira določene osebne informacije. HP-jevo uporabo takih informacij pokrivajo določila v HP-jevi spletni izjavi o zasebnost za spletno stran. Strinjate se, da boste podali resnične, točne, tekoče in popolne informacije (ter da boste, dokler boste uporabljali svoj račun za HP-jeve spletne strani, informacije posodabljali in tako zagotavljali njihovo resničnost, točnost, aktualnost ter popolnost). Sami prevzemate odgovornost za vzdrževanje tajnosti vašega gesla za HP-jeve spletne strani in samo vi ste odgovorni za vse dejavnosti, ki se zgodijo pod vašim geslom. Strinjate se, da boste takoj obvestili HP o kakršnikoli nepooblaščeni uporabi svojega gesla ali drugih kršitvah varnosti, ki so povezane s HP-jevimi spletnimi stranmi. HP si pridržuje pravico, da od vas zahteva spremembo vašega geslo, če HP predvideva, da vaše geslo ni več varno. Dostop do HP-jevih spletnih strani, ki je bil dodeljen z ločenimi sporazumi med HP-jem in vami, nadomesti pogoje v tem poglavju.


3

Nedovoljene uporabe

Strinjate se, da HP-jevih spletni strani (vključno, brez izjem, z gradivi ali storitvami, ki jih boste pridobili z uporabo HP-jevih spletnih strani) ne boste uporabljali: (a) na način s katerim boste kršili lokalne, regionalne, nacionalne, tuje ali mednarodne statute, predpise, pravila, odredbe, pogodbe ali druge zakone (s skupnim imenom »Zakon«); (b) za zalezovanje, nadlegovanje ali tako, da škodujete drugemu posamezniku; (c) za oponašanje katerekoli fizične ali pravne osebe ali drugačno lažno predstavljanje vaše povezanosti s fizično ali pravno osebo; ali (d) za poseganje v ali motenje HP-jevih spletnih strani oziroma strežnikov ali omrežij, ki so povezana s HP-jevimi spletnimi stranmi. Poleg tega se strinjate tudi, (x) da v zvezi z HP-jevimi spletnimi stranmi ne boste uporabljali rudarjenja podatkov, robotov ali podobnih metod zbiranja oziroma ekstrakcije podatkov; ali (y) poskušali pridobiti nepooblaščeni dostop do kateregakoli dela HP-jevih spletnih strani oziroma drugih računov, računalniških sistemov ali omrežij, ki so povezana s HP-jevimi spletnimi stranmi, prek vdorov v računalniški sistem, zbiranja gesel ali kako drugače.

4

Prekinitev

Razen v primerih, ki so navedeni spodaj v »Drugi sporazumi; programska oprema, storitve ali dostop«, lahko HP prekine, začasno ukine ali spremeni vašo registracijo ali dostop do vseh ali dela HP-jevih spletnih strani, brez obvestila, kadarkoli in iz kakršnega koli razloga. Sodelovanje na in dostop do HP-jevih spletnih strani lahko prekinete kadarkoli. Če kršite kateregakoli od teh pogojev, samodejno preneha veljati vaše dovoljenje za uporabo HP-jevih spletnih strani in nemudoma morate uničiti vsa prenesena ali natisnjena »Gradiva« (in vse njihove kopije).


5

Zavrnitve odgovornosti

HP-JEVE SPLETNE STRANI SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO« IN »Z VSEMI NAPAKAMI« TER Z VSEMI TVEGANJI, KI SE NANAŠAJO NA KAKOVOST IN ZMOGLJIVOST HP-JEVIH SPLETNIH STRANI. ČE SE GRADIVA IN STORITVE IZKAŽEJO ZA POMANJKLJIVE, VI, IN NE HP, PREVZEMATE VSO ODGOVORNOST ZA VSE STROŠKE SERVISIRANJA IN POPRAVILA. HP IZRECNO ZAVRAČA VSA JAMSTVA, IZRECNA, IMPLICITNA ALI ZAKONSKA, KI SE NANAŠAJO NA HP-JEVE SPLETNE STRANI (KI VKLJUČUJEJO TUDI IMPLICITNA ALI ZAKONSKA JAMSTVA, KI SE NANAŠAJO NA PRIMERNOST ZA PRODAJO, USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNIŠTVO IN NA PRAVICE POVEZANE Z INTELEKTUALNO LASTNINO). BREZ OMEJEVANJA PREJ NAVEDENIH SPLOŠNIH ZNAČILNOSTI, HP NE JAMČI, DA BODO HP-JEVE SPLETNE STRANI USTREZALE VAŠIM ZAHTEVAM ALI DA BODO HP-JEVE SPLETNE STRANI DELOVALE NEPREKINJENO, PRAVOČASNO, VARNO IN BREZ NAPAK OZIROMA, DA BODO POMANJKLJIVOSTI HP-JEVIH SPLETNIH STRANI ODPRAVLJENE. HP NE JAMČI ZA REZULTATE UPORABE HP-JEVIH SPLETNIH STRANI OZIROMA ZA TOČNOST ALI ZANESLJIVOST INFORMACIJ PRIDOBLJENIH NA HP-JEVIH SPLETNIH STRANEH. NASVET ALI INFORMACIJA, NAJSI BO USTNA ALI PISNA, KI STE JO DOBILI NA HP-JEVIH SPLETNIH STRANEH ALI S STRANI HP-JA, NJEGOVIH PARTNERJEV, PODRUŽNIC ALI DRUGIH POVEZANIH PODJETIJ OZIROMA NJIHOVIH DOBAVITELJEV (ALI UPRAVE, NADZORNIKOV, ZAPOSLENIH, ZASTOPNIKOV ALI PODOBNIH PRAVNIH OSEB) (S SKUPNIM IMENOM »HP-JEVE POGODBENE STRANKE«) SO BREZ GARANCIJSKE OBVEZNOSTI. HP ZAVRAČA ODGOVORNOST ZA VSE ODŠKODNINE.


6

Omejitev odgovornosti

V NOBENEM PRIMERU NE BO NOBENA HP-JEVA POGODBENA STRANKA PREVZELA ODGOVORNOSTI ZA (A) POSREDNE, POSEBNE, POSLEDIČNE, KAZENSKE ALI ODVRAČILNE DENARNE ODŠKODNINE OZIROMA (B) KAKRŠNOKOLI DRUGO DENARNO ODŠKODNINO, KI PRESEGA STO AMERIŠKIH DOLARJEV (100,00 USD) (VKLJUČNO, BREZ OMEJITEV, S TISTIMI, KI SO POVZROČILE IZGUBO DOHODKA, DOBIČKA, NEOPREDMETENIH SREDSTEV, UPORABNOSTI OZIROMA PREKINITEV POSLOVANJA ALI DRUGE NEOTIPLJIVE IZGUBE), KI SO NASTALE OZIROMA SO POVEZANE HP-JEVIMI SPLETNIMI STRANMI (VKLJUČNO, BREZ OMEJITEV, Z UPORABO, NEZMOŽNOSTJO UPORABE ALI POSLEDICAMI UPORABE HP-JEVIH SPLETNIH STRANI), ČETUDI TAKE ZAHTEVE ZA DENARNE ODŠKODNINE TEMELJIJO NA GARANCIJI, POGODBI, NEPOGODBENI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, ZAKONU ALI NA KATERIKOLI DRUGI PRAVNI TEORIJI IN TUDI, ČE JE KATERAKOLI HP-JEVA POGODBENA STRANKA OBVEŠČENA (OZIROMA BI MORALA VEDETI) O MOŽNOSTI NASTANKA DENARNIH ODŠKODNIN.


7

Izjeme in omejitve

Zakonodaja nekaterih držav ne dovoljuje izjem za določena jamstva ali omejevanja oziroma izključevanja odgovornosti za določene odškodnine. Skladno s tem zgoraj navedene odklonitve in izjave o omejitvi odgovornosti mogoče ne bodo veljale za vas. Če v skladu s tako veljavno zakonodajo HP-jeve pogodbene stranke ne smejo omejiti implicitna jamstva ali omejiti svoje odgovornosti, bodo obseg in trajanje takega jamstva ter obseg odgovornosti HP-jeve pogodbene stranke najmanjši, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.


8

Drugi sporazumi; programska oprema, storitve ali dostop

HP lahko ponudi izdelke (kot je strojna oprema ali programska oprema), storitve (kot je vzdrževanje ali popravilo oziroma vzdrževanje programske opreme, namestitev ali usposabljanje) ali dostop do HP-jevih spletnih strani pod pogoji, ki so predmet ločenega sporazuma med vami in HP-jem (s skupnim imenom »Drugi sporazumi«). HP-jeve obveznosti, ki se nanašajo na katerikoli izdelek, storitev ali dostop, ki vam je dan na voljo pod pogoji v kateremkoli »Drugem sporazumu« urejajo izključno »Drugi sporazumi«, pod katerimi je bil izdelek ali storitev ponujen in ti »Pogoji« se ne upoštevajo ali razlagajo tako, da spremenijo pogoje v »Drugih sporazumih«.


Uporabo katerekoli programske opreme, ki je na voljo za prenos s HP-jevih spletnih strani (»Programska oprema«) urejajo določila morebitne licenčne pogodbe za končnega uporabnika, ki je priložena programski opremi (»Licenčna pogodba«). Programske opreme, ki ji je priložena oziroma vsebuje licenčno pogodbo, ne smete namestiti, dokler ne sprejmete določil licenčne pogodbe. Če programski opremi ni priložena licenčna pogodba oziroma programska oprema ne vsebuje licenčne pogodbe, potem se ta programska oprema šteje za »Gradivo« in takrat bodo ti »Pogoji« urejali uporabo take programske opreme. NADALJNJE RAZMNOŽEVANJE ALI REDISTRIBUCIJA KATEREKOLI PROGRAMSKE OPREME JE STROGO PREPOVEDANO, RAZEN ČE LICENČNA POGODBA, KI JE PRILOŽENA TAKI PROGRAMSKI OPREMI, IZRECNO DOVOLJUJE TAKO RAZMNOŽEVANJE ALI REDISTRIBUCIJO.


9

Spreminjanje HP-jevih spletnih strani

HP si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni, začasno prekine ali ukine HP-jeve spletne strani, brez predhodnega obvestila. Na primer HP lahko kadarkoli brez prejšnjega obvestila spremeni gradiva in/ali storitve oziroma izdelke in cene, ki so navedene na teh straneh. Gradiva in storitve na tem mestu so lahko zastarela in HP se ne obvezuje, da jih bo kakorkoli posodabljal. Informacije, objavljene na strani se lahko nanašajo na izdelke, programe ali storitve, ki niso na voljo v vaši državi. Za informacije o izdelkih, programih in storitvah, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega HP-jevega zastopnika.


10

Predložitve uporabnikov

Nekatera območja HP-jevih spletnih strani (npr. klepetalnice ali območja za ocene in mnenja strank) dovoljujejo, da predložite povratne informacije, druge informacije, podatke, besedilo, programsko opremo, glasbo, zvoke, fotografije, grafike, video, sporočila ali druga gradiva (s skupnim imenom »Predložitve uporabnikov«). S predložitvijo uporabniških predložitev podelite HP-ju nepreklicno, stalno, prenosljivo, neizključno, v celoti plačano, svetovno licenco (z možnostjo večkratnega nadaljnjega licenciranja) za (a) uporabo, distribucijo, razmnoževanje, spreminjanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje, javno izvajanje in prikazovanje vaših uporabniških predložitev (ali spremembo le teh) v celoti ali delno v kateremkoli formatu ali znanem mediju ali takem, ki bo razvit pozneje; (b) uporabo (in dovoljenje drugim za uporabo) vaših uporabniških predložitev na kakršenkoli način ali za kakršenkoli namen (vključno, brez omejitev, za komercialne namene), ki je po HP-jev mnenju in njegovi presoji ustrezen (vključno, brez omejitev, za vključevanje vaših uporabniških predložitev ali kakršnokoli njihovo spremembo v celoti ali delno v vse tehnologije, izdelke ali storitve). HP si pridržuje pravico, da prikaže oglase, ki so povezani z predložitvami uporabnikov ter njihovo uporabo za oglaševanje in promocijo. HP lahko, vendar se ne zavezuje, da bo predhodno pregledal predložitve uporabnikov ali nadzoroval katerokoli območje HP-jevih spletnih strani, preko katerih lahko uporabniki predložijo svoje predložitve. Strinjate se, da ste sami odgovorni za vse svoje uporabniške predložitve. HP se ne obvezuje, da bo gostil, prikazovala ali distribuiral predložitve uporabnikov na ali preko HP-jevih spletnih strani in jih lahko kadarkoli odstrani oziroma predložitve uporabnikov zavrne iz kakršnegakoli razloga. HP ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo, krajo ali kakršnokoli poškodbo predložitev uporabnikov. HP ne želi prejemati predložitev uporabnikov, ki so zaupna. Razumete in se strinjate, da bodo vse predložitve uporabnikov obravnavane kot nezaupno in nelastniško gradivo ter da lahko HP razkrije vaše uporabniške predložitve tretji osebi brez kakršnekoli obveznosti varovanja zaupnost s strani prejemnika. HP ne jamči, da boste lahko preko HP-ja ali tretje osebe urejali ali izbrisali vaše uporabniške predložitve.


S predložitvijo uporabniških predložitev izjavljate in jamčite, da:


 • ste stari najmanj 13 let;
 • ste lastnik vseh pravic, ki se nanašajo na vaše uporabniške predložitve (vključno, brez omejitev, z vsemi pravicami za zvok, video ali digitalne posnetke in nastope, ki jih vaše uporabniške predložitve vsebujejo) oziroma ste pridobili vse potrebne pravice za vaše uporabniške predložitve, ki vam omogočajo prenos pravic za vaše uporabniške predložitve, ki so opisane tukaj, na HP;
 • ste plačali in boste v celoti plačali vse licenčnine, pristojbine ter vse druge finančne obveznosti, ki izhajajo iz katerekoli uporabe ali komercialnega izkoriščanja vaše uporabniške predložitve;
 • ste vi osebno na sliko in/ali se sliši vaš glas v vaši uporabniški predložitvi oziroma ste pridobili dovoljenje od vsake osebe posebej (vključno s privolitvijo staršev ali zakonitih skrbnikov za osebe, ki so mlajše od osemnajst let (18)), ki se pojavlja ali se sliši v vaši uporabniški predložitvi, ter lahko HP-ju podelite pravice, ki so opisane tukaj;
 • vaše uporabniške predložitve ne kršijo avtorske pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti, pravice intelektualne lastnine, zasebnost ali druge pravne oziroma moralne pravice tretjih oseb;
 • se prostovoljno odrekate vsem »moralnim pravicam«, ki se nanašajo na vašo uporabniško predložitev;
 • vam ni znano, da so informacije, ki jih vsebujejo vaše uporabniške predložitve, napačne, netočne ali zavajajoče;
 • vaše uporabniške predložitve ne kršijo nobenega zakona (vključno, brez omejitve, s tistimi, ki se nanašajo na nadzor izvoza, zaščito potrošnikov, nelojalno konkurenco, protidiskriminacijsko zakonodajo ali lažno oglaševanje;
 • vaša uporabniška predložitev ni in jo ni mogoče imeti za obrekljivo, klevetniško, sovražno, ali rasno, etnično oziroma versko sovražno ali drugače pristransko oziroma žaljivo; ne vsebuje nezakonitih groženj ali nadlegovanja posameznika, osebne družbe ali podjetja, vulgarnih, pornografskih, obscenih vsebin oziroma poseganja v zasebnost druge osebe;
 • niste in ne boste plačani ali prejeli nadomestila s strani katerekoli tretje osebe za predložitev uporabniške predložitve;
 • vaša uporabniška predložitev ne vsebuje gradiva iz spletnih strani tretjih oseb ali naslovov, e-poštnih naslovov, kontaktnih informacij oziroma telefonskih številk (ki niso vaše);
 • vaša uporabniška predložitev ne vsebuje virusov, črvov, vohunskih programov, reklamnih robotov ali drugih potencialno škodljivih programov oziroma datotek;
 • vaša uporabniška predložitev ne vsebuje zasebnih ali zaupnih informacij in
 • vaša uporabniška predložitev ne vsebuje ali ni nepovabljeno oziroma neavtorizirano oglaševanje, promocijsko gradivo, neželena pošta, množično oglaševalno e-sporočilo (spam), verižno pismo, piramidna shema ali je kaka druga oblika akviziterstva.
11

Povezave s spletnimi mesti tretjih oseb

Povezave na HP-jevih spletnih straneh do spletnih strani tretjih oseb na tem mestu so vam dane na voljo zgolj kot ugodnost. Če povezave uporabite, boste zapustili HP-jeve spletne strani. HP ni zavezan, da spletne strani teh tretjih oseb pregleda, jih ne nadzira in ne prevzema nikakršne odgovornosti zanje (oziroma za izdelke, storitve ali vsebine, ki so na voljo na njihovih straneh). Torej HP ne odobrava in ne daje nobenega zagotovila za spletne strani tretjih oseb ali za kakršnekoli informacije, programsko opremo, izdelke, storitve ali gradivo na njih, oziroma za rezultate, ki jih lahko dobite z njihovo uporabo. Če se odločite za dostop do kateregakoli spletnega mesta tretjih oseb iz HP-jevega omrežja, to storite izključno na lastno odgovornost.


12

Povezovanje s to stranjo

Na drugih spletnih straneh lahko ustvarite povezave s to stranjo, vendar zgolj skladno s spodnjimi določili in ob upoštevanju vse veljavne zakonodaje.


Brez HP-jevega pisnega dovoljenje se lahko druga spletna stran poveže s to stranjo in:


 • lahko ustvari povezavo do, vendar ne sme kopirati gradiva (vključno s HP-jevim logotipom);
 • ne sme ustvariti brskalnega ali omejenega okolja okoli gradiva;
 • ne sme namigovati, da HP podpira tako spletno stran ali izdelke, storitve oziroma vsebine, ki je na voljo na takih straneh;
 • ne sme lažno predstavljati svojega odnosa s HP-jem;
 • ne sme objavljati lažnih ali zavajajočih informacij o HP-ju, njegovih izdelkih ali storitvah;
 • ne sme vsebovati vsebine, ki se lahko razlaga kot neprijetna, žaljiva ali sporna; in
 • bo vsebovala samo tako vsebino, ki je primerna za vse starostne skupine.
13

Blagovne znamke

HP, COMPAQ in druga imena, slogani ali logotipi, ki se nanašajo na izdelke oziroma storitve, ki so na HP-jevih spletnih straneh so blagovne znamke podjetja HP in njegovih dobaviteljev ali pridobiteljev licenc ter jih ni dovoljeno kopirati, posnemati ali uporabiti v celoti ali delno, brez predhodne pisne odobritve HP-ja ali lastnika določene blagovne znamke. Take blagovne znamke in neopredmetena sredstva ostanejo v lasti HP-ja ali njihovih lastnikov. Ne smete uporabljati metaoznak ali druga »skrita besedila«, ki uporabljajo HP-jevo ime, blagovno znamko ali izdelek oziroma storitev brez HP-jeve predhodne pisne odobritve. Poleg tega videz in občutek strani (vključno z glavami strani, lastnimi grafikami, gumbi, ikonami in skriptami) je storitvena znamka, blagovna znamka in/ali oblika v lasti HP-ja ter je ni dovoljeno kopirati, posnemati ali uporabljati (v celoti ali delno) brez HP-jeve predhodne pisne odobritve. Omemba izdelkov, storitev, procesov ali drugih informacij, v obliki trgovskih imen, blagovnih znamk ali kako drugače ne pomeni, da jih HP odobrava, sponzorira ali priporoča.


Brez omejevanja prej navedenih splošnih značilnosti:


 • Microsoft, Windows in Windows Vista so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah. in
 • Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, ViiV Inside, vPro Inside, Xeon, in Xeon Inside so blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah.

14

Omejene pravice vlade ZDA

Katerokoli gradivo, ki ga prenese vlada ZDA ali v njenem imenu agencije in/ali institucije, (s skupnim imenom »Vlada ZDA«) je podvrženo določilom v pravilniku FAR 12.211 – »Tehnični podatki«, in FAR 12.212 – »Računalniška programska oprema« ali točkam, ki HP-ju zagotavljajo enakovredno zaščito kot določila v pravilniku DFARS ali drugih pravilnikih, ki se nanašajo na določeno agencijo.


15

Mednarodna in izvozna vprašanja

HP upravlja to spletno stran v svojih prostorih v Palo Altu v Kaliforniji. HP ne daje nobenih zagotovil, da je gradivo ali da so storitve na HP-jevih spletnih straneh primerne ali na voljo za uporabo zunaj ZDA, ter da je dostop do njih z območij, kjer je njihova vsebina nezakonita ali omejen, prepovedan. Če se odločite za dostop do HP-jevih spletnih strani z območja zunaj ZDA, storite to na lastno pobudo in ste odgovorni za skladnost z vso veljavno zakonodajo. Strinjate se, da boste upoštevali omejitve ter vse predpise za izvoz in ponovni izvoz Ministrstva za trgovino ali katerokoli druge agencije ZDA oziroma tuje agencije in organov v zvezi z vašo uporabo HP-jevih strani ter ne boste kršili katerihkoli zakonov, prenesli ali odobrili prenosa kateregakoli gradiva v državo, kjer veljajo zanje določene prepovedi, ali kako drugače kršili katerikoli zakon. Še posebej, vendar brez omejitev, gradiva ni dovoljeno v nasprotju s katerimikoli zakoni izvoziti ali ponovno izvoziti (a) v države za katere velja embargo ali (b) komurkoli, ki je na seznamu posebej imenovanih državljanov Ministrstva za finance ZDA ali na seznamu za zavrnitev naročil Ministrstva za trgovino ZDA. Z uporabo gradiva, ki je podvrženo takim omejitvam in predpisom, jamčite, da niste v državi, niste pod nadzorom države, niste državljana države ali nimate stalnega prebivališča v taki državi ali v državi, ki je na takem seznamu.


16

Odškodnina

Strinjate se, da boste povrnili škodo ter ščitili HP-jeve pogodbene stranke pred vsemi zahtevki, obveznostmi, odškodninskimi zahtevki, izgubami, stroški, pristojbinami (vključno z razumnimi odvetniškimi tarifami), ki jih lahko te stranke utrpijo zaradi vaše (ali katerekoli druge osebe, ki uporablja vaš račun) kršitve teh »Pogojev«. HP si pridržuje pravico do ekskluzivne obrambe in nadzora nad katerokoli odškodninsko zadevo v kateri ste udeleženi ter da v tem primeru privolite v sodelovanje v HP-jevi obrambi pred takimi zahtevki.


17

Elektronske komunikacije

Ko obiščete spletno stran in HP-ju pošljete e-pošto, takrat s HP-jem komunicirate elektronsko. Lahko vam odgovorimo preko e-pošte ali z objavo obvestila na strani. Strinjate se, da vsa taka obvestila, razkritja ali druge oblike komunikacije, ki vam jih HP pošlje elektronsko izpolnjujejo vse pravne zahteve za pisno komunikacijo.


18

Splošno

Ti »Pogoji« skupaj z vsemi dodatnimi pogoji, ki ste jih sprejeli med uporabo določenih delov HP-jevih spletnih strani predstavljajo celotno, ekskluzivno in končno izjavo o sporazumu med vami in HP-jem, ki se nanaša na to vsebino, ki nadomesti vse predhodne sporazume ali pogajanja med vami in HP-jem, ki se nanašajo na to vsebino. HP-jeve pogodbene stranke so tretje osebe in upravičenci v zvezi z določbami, ki so omenjene v teh »Pogojih«. »Pogoji« in razmerje med vami in HP-jem je podvrženo zakonom zvezne države Kalifornija, ki se uporablja za sklenjene sporazume, ki so sklenjeni in v celoti izvedeni v Kaliforniji s strani rezidentov Kalifornije ne glede na vaše dejansko stalno prebivališče. Za vse tožbe, ki so posledica ali so povezane s »Pogoji« ali vašo uporabo HP-jevih spletnih strani so pristojna zvezna ali državna sodišča s sedežem v okraju Santa Clara, Kalifornija ter se v te namene s tem nepreklicno podrejate pristojnosti takih sodišč. HP-jevo neuveljavljanje katerekoli pravice ali določb »Pogojev« ne pomenijo odrekanje takim pravicam ali določilom. Če pristojno sodišče ugotovi, da določila v »Pogojih« niso veljavna, se kljub temu strinjate, da sodišče upošteva vaš in HP-jev namen, ki je izražen v določilu ter da bodo druga določila v »Pogojih« ostala v celoti veljavna in bodo v celoti učinkovala. Naslovi poglavij v teh pogojih so podani zaradi boljše preglednosti ter so brez pravnega ali pogodbenega učinka. »Pogoji« bodo ostali v celoti veljavni in bodo učinkovali ne glede na vašo prekinitev uporabe HP-jevih spletnih strani. »Pogoji« ne bodo razlagani tako, da bodo v vašo ali HP-jevo korist ali škodo. »Pogoji« in katerekoli pravice in licence, ki so podeljene tukaj, vam ni dovoljeno prenašati ali podeljevati, medtem ko jih lahko HP podeljuje brez omejitev.


19

Spremembe teh pogojev

HP lahko po lastni in absolutni presoji občasno spremeni "Pogoje". HP bo objavil obvestilo o takih spremembah na ustrezni spletni strani. Če se s takimi spremembami ne strinjate, potem morate to, prenehati uporabljati HP-jeve spletne strani. Nadaljnja uporaba HP-jevih spletnih strani po objavi obvestila o spremembah pomeni, da sprejemate spremembe in sporazum ter da vas pogoji določila sprememb zavezujejo. Nekatera določila »Pogojev« lahko nadomesti izrecno določeno pravno obvestilo ali določila na določenih straneh HP-jevih spletnih strani in v teh okoliščinah se bo štelo, da je izrecno določeno pravno obvestilo ali določilo vključeno v »Pogoje« in bo nadomestilo določilo ali določila »Pogojev«, ki so opredeljena kot nadomeščena.


Spremenjeno: september 2008


Nazaj na vrh
20

Terms of use quick links: