HP Anti-counterfeit Report

Kontaktné údaje programu spoločnosti HP na boj proti falšovaniu

Ak máte akékoľvek obavy alebo otázky týkajúce sa falšovaných tlačových spotrebných materiálov pre tlačiarne HP alebo ak chcete nahlásiť podozrenia, kontaktujte pracovníkov programu spoločnosti HP na boj proti falšovaniu. Spoločnosť HP zachová dôvernosť týchto informácií v rozsahu povolenom zákonom a poskytne ich iba osobám, pre ktoré sú nevyhnutné v rámci výkonu ich pracovných povinností.

Ako nahlásiť podozrenie spoločnosti HP

Ponechajte si tlačovú kazetu, jej balenie a všetky dokumenty súvisiace s produktom, ako napríklad faktúry, ponukové listy a podobne.

Pri nahlasovaní potrebujeme vedieť nasledujúce informácie:

  • Uveďte, prečo si myslíte, že je daný produkt podozrivý, a názov spoločnosti, ktorá vám ponúkla daný produkt.
  • Vaše kontaktné údaje (tieto sú voliteľné).
  • Ak je to možné, pripojte k správe pre spoločnosť HP ostré digitálne fotografie (približne 500 kB každá fotografia, nasnímané bez blesku) všetkých šiestich strán balenia tlačovej kazety, ako aj detailnú fotografiu bezpečnostného štítka (ak je uvedený) a fotografiu samotnej tlačovej kazety.

Hlásenie vykonávajte nasledovne:

Pošta: Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom pošty, použite nasledujúcu adresu:
EMEA Anti-counterfeiting Programme
Hewlett-Packard International S.à.r.l.
150 Route du Nant d'Avril,
1217 Meyrin
Switzerland

Web: Ak chcete nahlásiť podozrivé spotrebné materiály prostredníctvom webu, kliknite sem: Formulár hlásení pre program ACF online. Tento spôsob umožňuje nahlásiť podozrenie anonymne.
Telefón: Ak chcete hovoriť s niekým o vašich podozreniach, kliknutím na link.

Close icon