HP proti falzifikátom

Rozpoznanie. Ohlásenie. Prevencia.
Oznámte podozrivé aktivity

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

Falšovanie v oblasti tlačového spotrebného materiálu znamená výrobu, plnenie alebo repasovanie tlačovej kazety so zámerom predávať ju tak, ako by išlo o originálny značkový výrobok, hoci to tak nie je. Spravidla to zahŕňa vloženie repasovanej/znova naplnenej kazety do obalu, ktorý sa veľmi podobá originálnemu obalu HP, čo zákazníkov môže zmiasť natoľko, že zaplatia vyššiu cenu vo viere, že tlačová kazeta je legitímny, originálny výrobok spoločnosti HP.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) odhaduje ročnú hodnotu falšovaného tovaru v medzinárodnom obchode na 200 miliárd USD. Podľa stanoviska Svetovej colnej organizácie (WCO) a Medzinárodnej obchodnej komory (ICC) odčerpávajú falzifikáty z globálnej ekonomiky odhadom 500 miliárd Eur ročne, čo zodpovedá strate asi 5 - 8 % na obchode so značkovým tovarom na celom svete, vrátane nelegálneho obchodu s falzifikátmi tlačových kaziet. Odhaduje sa, že kvôli falzifikátom len Európa stráca asi 200 tisíc pracovných miest.

Nie. Zákazníci by si nemali mýliť falzifikáty s legitímnymi renovovanými/repasovanými výrobkami, ktoré sa predávajú alebo ponúkajú tak, že zákazníkov neuvádzajú do omylu, aby verili, že sú to úplne nové originálne výrobky HP. Príkladom legitímneho recyklovaného výrobku je výrobok, ktorý jasne hovorí „novo naplnené“ alebo „repasované“, ktorý nezneužíva logotyp spoločnosti HP na vzbudenie dojmu, že bol vyrobený spoločnosťou HP, ale používa názov spoločnosti plniacej kazety a vo všeobecnosti nezneužíva prvky dizajnu pôvodnej tlačovej kazety HP a jej obalu.

Podvod je čin, ktorého cieľom je oklamať alebo uviesť inú osobu do omylu a získať tak od nej niečo cenné, spravidla peniaze. Hoci k podvodu môže dochádzať aj bez falzifikátov, samotné falšovanie je už formou podvodu.

Hoci falzifikáty tlačových kaziet môžu vyzerať ako originálne tlačové kazety HP, neposkytnú vám vysokú kvalitu tlače, osvedčenú spoľahlivosť a stabilnú výťažnosť, ktoré očakávate od výrobkov značky HP.

K potenciálnym rizikám používania falzifikátov tlačových kaziet patrí zlá kvalita výtlačkov, znížená výťažnosť, predčasne zlyhávajúce alebo vôbec nefungujúce tlačové kazety, poškodenie tlačiarne, čo si môže vyžiadať opravu, výpadok tlačovej infraštruktúry a pracovného postupu, a rovnako tak aj potenciálna strata platnosti záruk na hardvér. Základným príznakom neoriginálnych výrobkov je nízka alebo kolísavá kvalita tlače.

Okrem poskytovania informácií a nástrojov na pomoc pri správnej identifikácii originálnych kaziet verzus falzifikátov, spoločnosť HP takisto vyšetruje aktivity súvisiace s podozrením na falšovanie, spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní a colnými orgánmi na celom svete, ktorí následne uskutočňujú prípadné konfiškácie a zatknutia. Výsledné pokuty a tresty následne udeľujú páchateľom trestnej činnosti miestne systémy trestného súdnictva.

Za posledné štyri roky sme v rámci tohto programu zaznamenali v Európe, na Strednom východe a v Afrike:

 • Približne 1000 vyšetrovaní
 • Približne 600 akcií na vynútenie práva (úradné razie a konfiškácie)
 • Asi 8 miliónov definitívne zhabaných falzifikátov a komponentov určených na nezákonné opätovné použitie
 • Viac ako 3000 auditov u partnerov zameraných na boj proti falzifikátom v rámci predajného kanála

Spoločnosť HP má veľmi vysoké normy kvality u všetkých výrobkov, vrátane spotrebného materiálu do tlačiarní. Originálny spotrebný materiál do tlačiarní HP sa vždy dodáva nový - nikdy nie znovu naplnený alebo repasovaný - a spravidla sa dodáva v neotvorenom, vysoko kvalitnom obale. Preto na falzifikáty môžu upozorňovať tieto charakteristiky:

 • Nízka alebo kolísavá kvalita tlače tlačovej kazety.
 • Spotrebný materiál do tlačiarní sa dodáva v obale s viditeľným poškodením alebo v obale nízkej kvality.
 • Tlačové kazety sú zaprášené tonerom alebo znečistené atramentom, alebo vo vnútri tlačiarne vytekajú.
 • Zlyhanie tlačovej kazety - podiel zlyhaní falzifikátov je extrémne vysoký.
 • Veľmi nízka výťažnosť tlačovej kazety (počet možných výtlačkov).

Ďalšie informácie nájdete v našich vysvetleniach o možnostiach ochrany proti falzifikátom tlačových kaziet alebo nahláste svoje podozrenie spoločnosti HP.

Ak ponuka znie príliš dobre, aby mohla byť pravdivá, asi pravdivá naozaj nebude. Aby ste sa nestali obeťou pochybných ponúk, mali by ste nakupovať iba cez autorizované kanály predaja spoločnosti HP. Vďaka technológii HP Smart Partner Locator na webových stránkach spoločnosti HP nájdete zoznam partnerských dodávateľov spotrebného materiálu pre tlačiarne HP vo vašej krajine.

Akékoľvek pochybné aktivity súvisiace s falšovaním kaziet nahlásite kliknutím sem: nahlásiť falzifikáty.

V rozsahu povolenom zákonom spoločnosť HP zachová mlčanlivosť o týchto informáciách a poskytne len tie, ktoré je nevyhnutné poznať. Spoločnosť HP neposkytuje záručnú podporu ani nevymieňa falzifikáty kaziet.

Všetky originálne obaly s kazetami pre čiernobiele tlačiarne HP LaserJet a pre farebné tlačiarne HP Color LaserJet majú bezpečnostný štítok HP vo všetkých krajinách sveta, bezpečnostný štítok však nemá každá atramentová tlačová kazeta. V skutočnosti v regiónoch Stredného východu a Afriky väčšina originálnych obalov na atramentové kazety do tlačiarní HP Inkjet určených pre západnú Európu nemá bezpečnostný štítok HP, zatiaľ čo vo východnej Európe, na Strednom východe a v Afrike väčšina obalov na atramentové kazety HP tento štítok má. Podrobnosti o tom, kedy možno očakávať štítky na obaloch na atramentové tlačové kazety HP predávané v tomto regióne nájdete v informačnom liste "‘Skontrolujte si svoj nákup", ktorý si môžete prevziať.

Koncoví používatelia môžu mať nasledujúce problémy, ak používajú falzifikáty tlačových kaziet do tlačiarní HP:

 • Falzifikáty sú často netesné alebo nefungujú správne.
 • Zákazníci môžu pozorovať subštandardnú kvalitu tlače a zníženú výťažnosť (počet vytlačených strán), pretože sa používajú menej kvalitné komponenty.
 • Nie je pravdepodobné, že falzifikáty vám dlhodobo usporia peniaze, pretože je vyššia pravdepodobnosť ich zlyhania.
 • Falzifikáty môžu zničiť tlačiareň a spôsobiť neplatnosť záruky.
 • Falzifikáty môžu spôsobiť plytvanie papierom v dôsledku nízkej kvality tlače.
 • Falzifikáty výrobkov môžu obsahovať škodlivé zložky, čo má v praxi za následok poškodzovanie životného prostredia.
 • Falzifikáty nemôžu využiť recyklačný program spoločnosti HP pod názvom Planet Partners.

Spoločnosť HP pristupuje k svojim ochranným známkam a značke s plnou vážnosťou, o čom svedčia vyšetrovania prebiehajúce v medzinárodnom merítku, ktorým sa usiluje narušiť medzinárodný obchod s nelegálnymi výrobkami.

Program HP ACF zlepšuje informovanosť partnerov HP, zákazníkov a miestnych orgánov o tom, kedy sú namieste podozrenia a ako môžeu nahlásiť svoje informácie. Vyšetrujúci poradcovia preskúmajú všetky tieto informácie, aby odhalili významných predajcov a výrobcov falzifikátov a aby pomohli miestnym orgánom pri následných opatreniach na vymáhanie práva. Okrem toho tento program vykonávaním náhodných kontrol zaručuje, že partnerskí distribútori a predajcovia spoločnosti HP nemajú na sklade falzifikáty (Channel Partner Anti-Counterfeit Audits). Spoločnosť HP je aj aktívnym členom mnohých neziskových medzinárodných združení majiteľov značiek z celého sveta, ktoré podporujú vlády a orgány činné v trestnom konaní.

Keďže tlačové kazety hrajú kľúčovú úlohu pri hladkom fungovaní systémov tlačiarní HP, spoločnosť HP vynakladá značné investície na výskum a vývoj grafických a tlačiarenských technológií a na precízny technický vývoj každej tlačovej kazety HP, a rovnako tak aj na stabilitu zloženia toneru a atramentu zodpovedajúceho tlačiarňam HP LaserJet a InkJet.

Napríklad na zložení atramentov pracuje v HP až 100 chemikov a vývoj jedinej receptúry, ktorá zákazníkom HP poskytne špičkovú kvalitu a spoľahlivosť očakávanú od spoločnosti HP, si môže vyžiadať veľa rokov.

Tlačové kazety HP sú často falšované a softvér na overenie tonerovej kazety (ktorý je bezplatný) určí, či je nainštalovaná kazeta originálnou tonerovou kazetou pre HP LaserJet alebo či nepochádza z iného zdroja, napríklad či to nie je falzifikát. Ak kazeta nie je originálna kazeta HP, používatelia získajú ďalšie informácie, aby mohli riešiť prípadné falšovanie. Ak bude používateľ upozornený napriek tomu, že bol presvedčený, že si zakúpil originálnu kazetu HP, bude nasmerovaný na internetovú lokalitu boja proti falzifikátom HP (hp.com/go/anticounterfeit), kde môže nahlásiť potenciálny falzifikát kazety.

Stručne a jasne, kód QR je čiarový kód rýchlej reakcie. Kódy QR môžu byť kódované s textom, URL alebo inými údajmi a dekódované vysokorýchlostnými smartfónmi so vstavaným fotoaparátom. Kódy QR na nových bezpečnostných štítkoch HP obsahujú sériové čísla umožňujúce rýchle overenie pravosti výrobku.

 • Prejdite do svojej predajne aplikácií.
 • Zvoľte si aplikáciu čítačky kódov QR, napríklad i-nigma alebo HP eSupplies.
 • Prevezmite si aplikáciu do svojho smartfónu.

Zákazníci si môžu overiť bezpečnostné štítky s kódmi QR s ľubovoľným zariadením s pripojením na internet pomocou webového prehliadača alebo čítačky kódov QR, vrátane smartfónov alebo notebookov. Na prečítanie kódu QR môžu zákazníci použiť ľubovoľnú dostupnú aplikáciu na čítanie kódov QR pre smartfón alebo tablet, napríklad i-nigma. Zákazníci si môžu prevziať aj aplikáciu HP eSupplies, optimalizovanú pre kódy QR HP a na overenie pravosti výrobkov HP mobilným zariadením. Aplikácia HP eSupplies sa dodáva pre iPad®, iPhone® aj iPod touch® z predajne iTunes App Store.*

*iPad®, iPhone® a iPod Touch® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a v iných krajinách.

Bezpečnostné štítky HP si môžete overiť on-line:

 • Prejdite na www.hp.com/go/ok
 • Postupujte podľa pokynov a vizuálne skontrolujte štítok.
 • Zadajte sériové číslo zo štítku.

Spoločnosť HP zákazníkom neúčtuje žiadne poplatky za kontrolu bezpečnostných štítkov na obaloch s kazetami funkciou HP Mobile Authentication (Overenie pravosti výrobkov HP mobilným zariadením). Keďže funkcia HP Mobile Authentication prenáša informácie cez internetové pripojenie smartfónu alebo počítača, váš poskytovateľ bezdrôtových služieb alebo poskytovateľ služieb internetu vám bude účtovať štandardné poplatky za pripojenie. Funkcia HP Mobile Authentication si na overenie kazety vyžaduje minimálne množstvo použitých údajov. Používatelia, ktorí platia za skutočne používané údaje, môžu rátať s poplatkami podobnými ako pri návšteve iných webových lokalít.