HP Anti-counterfeit Report

Chráňte sa pred falšovanými tlačovými kazetami

Z dôvodu ochrany pred falšovaným tlačovým spotrebným materiálom by ste mali pred kúpou vždy vykonať každý z týchto jednoduchých krokov:

Krok 1: Kontrola bezpečnostnej nálepky

Na všetkých baleniach originálnych tonerových kaziet HP je bezpečnostný štítok HP umiestnený nad odtrhávacím pásikom na balení.

V Európe, na Strednom východe a v Afrike majú niektoré, nie však všetky balenia originálnych atramentových tlačových kaziet HP takisto bezpečnostnú nálepku HP. Ak je na obale bezpečnostný štítok HP, nachádza sa v pravom hornom rohu závesného dielu v hornej časti balenia alebo na ľavej alebo pravej strane balenia.

Nový štítok HP Mobile Authentication obsahuje okrem kódu QR aj holografický prvok s pohyblivým obrázkom. Vizuálne overte platnosť štítku pomocou nasledujúcich krokov:

 • Symboly “OK” a “√” by sa mali pohybovať v opačných smeroch pri nakláňaní obalu dopredu a dozadu.
 • Symboly “OK” a “√” by sa mali pohybovať v rovnakých smeroch pri nakláňaní obalu zo strany na stranu. (Obrázok 1)
HP Security Label

Obrázok 1

Na najnovších štítkoch sa okrem toho nachádza aj jedinečný kód, ktorý je možné overiť pomocou aplikácie v smartfóne. Jednoducho nasnímajte kód Quick Response (QR) vytlačený na štítku pomocou smartfónu, aby ste získali prístup k funkcii HP Mobile Authentication (obr. 2 na ďalšej strane). Kód QR je možné prečítať pomocou mnohých bezplatných nástrojov na čítanie kódov QR, ako je napríklad i-nigma alebo nástroj na čítanie zahrnutý v aplikácii HP eSupplies (ak je k dispozícii). Ak nie je možné nasnímať kódy QR pomocou smartfónu, prejdite na webovú lokalitu funkcie HP Mobile Authentication na adrese URL uvedenej na nových bezpečnostných štítkoch (www.hp.com/go/ok) a štítok overte zadaním jeho sériového čísla.

QR code animation

Obrázok 2

 • Odpoveď platná znamená, že kazetu je možné bezpečne kúpiť.
 • Odpoveď neplatná znamená, že kazeta nemusí byť originálna.

Nový bezpečnostný štítok môžete overiť online. Navštívte adresu URL uvedenú na novom bezpečnostnom štítku a zadajte sériové číslo štítku.*

*Program HP Mobile Authentication je k dispozícii len s bezpečnostnými štítkami obsahujúcimi kód QR.

Postup pri kontrole starších bezpečnostných štítkov

V závislosti od kazety, oblasti a dátumu balenia sa môžu na balení originálnej tlačovej kazety HP používať bezpečnostné štítky s nasledujúcimi holografickými prvkami:

Štítok s premenlivou farbou (Obrázok 3)

 1. Nakloňte balenie zo strany na stranu – farba by sa mala meniť.
 2. Keď je pozadie tmavé, polovica nápisu „ORIGINAL TONER“ je svetlá a naopak.

Štítok s pohyblivým obrázkom (Obrázok 4)

 1. Symboly “OK” a “√” by sa mali pohybovať v opačných smeroch pri nakláňaní obalu dopredu a dozadu.
 2. Symboly “OK” a “√” by sa mali pohybovať v rovnakých smeroch pri nakláňaní obalu zo strany na stranu.
HP Security Label

Obrázok 3: Skontrolujte starú bezpečnostnú nálepku laserovej kazety otočením škatule z jednej strany na druhú.

HP Security Label HP Security Label

Obrázok 4.

Podrobné informácie o kontrole bezpečnostných štítkov spoločnosti HP nájdete v hárku s informáciami Kontrola zakúpených výrobkov, ktorý je k dispozícii na prevzatie tu.

Krok 2: Pozrite sa na balenie

 • Škatule a baliace materiály používané pre originálne tlačové kazety HP majú konzistentnú a špičkovú kvalitu [pozrite si Obrázok 5]. Spoločnosť HP vedome neoprávňuje predaj produktov v baleniach, ktoré sú poškodené alebo majú nízku kvalitu
 • Neštandardné balenia a balenia, ktoré vyzerajú, že boli otvorené, môžu byť znamením, že tlačová kazeta je falšovaná
 • Spoločnosť HP nepredáva jednotlivé kazety bez obalu
Boxes and packaging materials

Obrázok 5: Škatule a baliace materiály používané pre originálne tlačové kazety HP majú konzistentnú a špičkovú kvalitu.

Krok 3: Preskúmajte tlačovú kazetu po otvorení balenia

 • Originálne tlačové kazety HP sa vždy dodávajú nepoužité. Na tele kazety nesmie byť žiadne poškodenie, žiadny unikajúci atrament ani tonerový prach, žiadne väčšie škrabance ani akékoľvek známky predchádzajúceho používania na samotnej tlačovej kazete.
 • Všetky plôšky na odlepenie lepiacej pásky musia zostať neporušené a musia byť rovnaké ako na originálnych produktoch spoločnosti HP.
Original HP print cartridges

Obrázok 6: Originálne tlačové kazety HP sa vždy dodávajú nepoužité.

Krok 4: Kupujte iba od renomovaných predajcov a maloobchodníkov

Spoločnosť HP predáva tlačový spotrebný materiál prostredníctvom autorizovaných predajcov. Z dôvodu zabránenia falzifikátom by ste nemali akceptovať žiadne podozrivé obchodné ponuky. Ak nejaká ponuka znie „príliš dobre na to, aby bola skutočná“, pravdepodobne to tak aj je. Aby ste sa nestali obeťami pochybných ponúk, mali by ste nakupovať iba od renomovaných maloobchodníkov a predajcov autorizovaných spoločnosťou HP. Prostredníctvom služby HP Smart Partner Locator, ktorá je k dispozícii na miestnej webovej lokalite spoločnosti HP, môžete nájsť zoznam partnerských dodávateľov spotrebného materiálu značky HP pre vašu krajinu. Stačí prejsť na adresu www.hp.com -> kliknúť na položku Hľadať partnera spoločnosti HP a vyhľadať miestnych dodávateľov.

Krok 5: Používanie overovacieho softvéru

Bezplatným overovacím softvérom spoločnosti HP sa kontroluje, či sú tlačové kazety nainštalované v tlačovom zariadení HP pravé:

 • Funkcia overenia pravosti atramentovej kazety od spoločnosti HP je súčasťou primárneho softvéru k tlačiarni, ktorý sa štandardne dodáva s väčšinou atramentových tlačiarní.
 • Softvér HP Toner Cartridge Authentication je kompatibilný s mnohými existujúcimi tlačiarňami HP LaserJet a multifunkčnými zariadeniami MFP uvedenými na trh od roku 2004 a je bezplatne k dispozícii na prevzatie na lokalite www.hp.com/go/TonerCheck.

Softvér skontroluje tlačovú kazetu iba raz, pri každom ďalšom vybratí a opätovnej inštalácii tlačovej kazety sa zobrazí oznámenie, že tlačová kazeta je použitá.

Ďalšie informácie o tom, ako preskúmať podozrivé tlačové kazety, nájdete v časti prepojenia a súbory na prevzatie.