HP Anti-counterfeit Report

Čo sú falšované tlačové kazety a prečo si treba dávať pozor?

Čo je falšovaná tlačová kazeta?

Falšované tlačové kazety sú prevažne dopĺňané alebo repasované tlačové kazety balené v neoprávnených alebo falošných napodobeninách balení od spoločnosti HP. Sú určené na zavádzanie spotrebiteľa, aby uveril, že sú to originálne produkty spoločnosti HP, ktorými však nie sú. Spoločnosť HP v záujme ochrany svojich partnerov a klientov realizuje celosvetový program na ochranu proti falzifikátom.

Kliknutím sem si pozrite film o možných rizikách pre používateľov falšovaných tlačových kaziet.

Prečo je potrebné dávať si na to pozor?

Aj keď falšované tlačové kazety môžu vyzerať ako originálne tlačové kazety HP, neposkytujú vysokú kvalitu tlače, overenú spoľahlivosť a konzistentnú výťažnosť, ako by ste očakávali od produktov spoločnosti HP.

Možné riziká používania falšovaných tlačových kaziet zahŕňajú nekvalitné výtlačky, zníženú výťažnosť s ohľadom na počet vytlačených strán, tlačové kazety, ktoré predčasne zlyhajú alebo vôbec nefungujú, poškodenie tlačiarne, ktoré môže vyžadovať opravu, narušenie tlačovej infraštruktúry a pracovných postupov, ako aj možnú stratu záruk na hardvér. Nízka alebo nekonzistentná kvalita tlače je hlavným indikátorom neoriginálnych produktov.

Material seized in an anti-counterfeit raid Material seized in an anti-counterfeit raid Material seized in an anti-counterfeit raid Material seized in an anti-counterfeit raid

Typické materiály konfiškované príslušnými orgánmi v prehliadkách zameraných na boj proti falšovaniu.

Ako spoločnosť HP chráni svojich zákazníkov?

Okrem poskytovania informácií a nástrojov našim zákazníkom, aby mohli ľahšie správne odlíšiť originálne kazety od falšovaných kaziet, spoločnosť HP tiež skúma podozrivé falšovateľské aktivity a potom sa obracia na súdne a colné orgány po celom svete, ktoré vykonávajú konfiškáciu tovaru a zatýkanie páchateľov. Následné ukladanie pokút a odsúdenie páchateľov sa potom vykonáva prostredníctvom miestnych trestných súdov.

Za posledné štyri roky sa v rámci tohto programu pre Európu, Stredný východ a Afriku uskutočnilo:

  • približne 1 000 prešetrovaní
  • približne 500 akcií v rámci trestného konania (razie a zadržania zo strany úradov),
  • približne 9 miliónov zadržaných vyrobených falzifikátov a komponentov určených na nelegálne opakované použitie,
  • viac ako 3 000 auditov CPPA (Channel Partner Anti-counterfeit Audits).
Material seized in an anti-counterfeit raid Material seized in an anti-counterfeit raid Material seized in an anti-counterfeit raid

Sklady, v ktorých sa nachádza falšovaný spotrebný materiál na tlač

Close icon