EU Compliance Declarations (DoC) & Certificates

GS logo TCO logo

HP - technické regulačné požiadavky

Produkty musia zo zákona spĺňať určité technické regulačné požiadavky.
Tejto problematike sa venuje tím spoločnosti HP pre technické regulačné požiadavky a na tejto webovej lokalite publikuje príslušné dokumenty EÚ (= Vyhlásenia o zhode). Sú tu k dispozícii aj ďalšie súvisiace dokumenty (napr. certifikáty GS a TCO).

 

O EuroBase

EuroBase je internetová schránka poskytnuté podľa “HP Technical Regulations Europe” z ktorej si môžete stiahnuť nasledovné dokumenty:

EÚ Declarations of Conformity (DoC)
GS certifikácia
TCO certifikácia

Contact us


Prepojenia na témy, ktoré nie sú zodpovednosťou tímu spoločnosti HP pre technické regulačné požiadavky:

Certifikácie nezávislých dodávateľov softvéru
Témy týkajúce sa životného prostredia
ECCN & HTS & CCATS data

GS Certificates

Computer Products

Monitor Products

Printers & Multifunction

Scanner & Fax Products

Options & Accessories

Rack and Power Infrastructure

Export Control and Customs Classification data for HP Products

Export Classification (ECCN & HST & CCATS)