Pobočky HP na Slovensku

Bratislava

Galvaniho 7, P.O. BOX 43
821 04 Bratislava 22
Telefón:02 / 5752 5111
Fax:02 / 5752 5222