Spoločnosť HP sa zaoberá vývojom technológií a má pobočky vo viac ako 170 krajinách sveta. Skúmame, ako môžu technológie a služby pomôcť ľudom a spoločnostiam riešiť ich problémy a čeliť výzvam. Pomáhame im pri napĺňaní ich potenciálu na ceste za splnením ich ambícií a snov. Neustále sa pokúšame zlepšovať životy a pracovné podmienky našich zákazníkov.

Žiadna iná spoločnosť neponúka portfólio s takou pestrou paletou technológií ako HP. Poskytujeme riešenia pre infraštruktúru a podniky, počnúc vreckovými zariadeniami a končiac najvýkonnejšími svetovými superpočítačmi. Spotrebiteľom ponúkame širokú paletu produktov a služieb, ktorá pokrýva aj oblasti ako digitálna fotografia a zábava, programovanie na počítači, ale aj domáca tlač. Naše rozsiahle portfólio nám pomáha zosúladiť tie správne produkty, služby a riešenia so špecifickými potrebami našich zákazníkov.

Prečítajte si HP v skratke a dozviete sa viac
Viac informácií nájdete v HP 360° – panoramatickom
prehľade najväčšej IT spoločnosti na svete
Stručné fakty
 • Spoločnosť HP vznikla v roku 1939.
 • Hlavné sídlo spoločnosti je v Palo Alto v Kalifornii.
 • Meg Whitman je výkonný riaditeľ a prezident spoločnosti.
 • HP je najväčšia IT spoločnosť na svete s celkovými tržbami 127,2 miliárd dolárov za fiškálny rok 2011.
 • V roku 2011 sa spoločnosť HP umiestnila v rebríčku Fortune 500 na 11. mieste.
Viac
Prispievanie
Spoločnosť HP si kladie za cieľ byť prínosom pre ekonomickú, intelektuálnu a sociálnu sféru spoločnosti alebo štátu, kde rozvíja svoju činnosť. HP uplatňuje princíp spoločensky zodpovedného podnikania, čoho dôkazom je i členstvo v Business Leaders Forum –neformálnom združení firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov spoločensky zodpovedného podnikania (angl. Corporate Social Responsibility – CSR) na Slovensku.
 • Medzi kľúčové oblasti, do ktorých sa spoločnosť zapája, patrí napríklad spracovanie elektronického odpadu, zvyšovanie štandardov v globálnom dodávateľskom reťazci, ako aj zlepšenie prístupu k informačným technológiám.
Viac
Vedúce postavenie v technológiách
Tri obchodné divízie spoločnosti HP sú lídrami vo svojom odvetví v hlavných
technologických oblastiach:
 • Personal Systems Group (PSG): táto divízia vytvára riešenia pre podniky aj jednotlivcov a zaoberá sa osobnými počítačmi, mobilnými počítačovými zariadeniami a pracovnými stanicami
 • Imaging and Printing Group (IPG): táto divízia sa zoberá atramentovou, laserovou a komerčnou tlačou, spotrebným materiálom pre tlač, digitálnou fotografiou a zábavou
 • Veľké podniky: produkty pre podniky vrátane úložných zariadení a serverov, podnikových služieb a softvéru


Rast
Spoločnosť HP sa zameriava na 3 hlavné oblasti, ktoré majú potenciál zmeniť život a podniky našich zákazníkov.
 • informačný boom
 • digitálna transformácia
 • Ekologická udržateľnosť