Staňte sa partnerom programu HP PartnerOne

Zaregistrujte sa a staňte sa partnerom programu HP PartnerOne

Spleňte všetky požadované kritériá:

  • Partnerská zmulva

  • Hranica výnosov

  • Súlad s normami

  • Obrat

Spoločnosť HP ponúka predajcom IT, ktorí získajú status autorizovaného partnera v programe HP PartnerOne, veľmi zaujímavý a jedinečný súbor výhod. Okrem výhodného finančného balíka partneri získajú aj priamy vzťah s HP a prístup do všetkých nástrojov a systémov HP, čo im umožní ponúkať zákazníkom tie najlepšie možné riešenia. Vďaka podpore, špeciálnym cenám a dobrej dostupnosti produktov bez problémov obstoja v náročnom konkurenčnom prostredí.

Ak splníte minimálne požiadavky, môžete sa stať autorizovaným partnerom (zaradeným v programe HP PartnerOne) a už o pár dní môžete začať využívať všetky výhody.

Ďalšie informácie: