Zákazníci ›

Prečo si vybrať partnera programu HP PartnerOne

Prečo si vybrať partnera programu HP PartnerOne

Partneri programu HP PartnerOne predstavujú 5% najvýznamnejších predajcov produktov spoločnosti HP, ktorí sú vybraní zo spoločností v rámci celej Európy, Blízkeho Výhodu a Afriky.

Spoločnosť HP každý rok preveruje svojich HP Preferred Partnerov a udeľuje im certifikát, ktorý je dôkazom toho, že HP Preferred Partneri disponujú výbornými schopnosťami a odbornými znalosťami, takže vám môžu poskytnúť tie najmodernejšie informačné technológie, vďaka ktorým sa vaša spoločnosť nestratí v konkurenčnom boji.

Prečo si vybrať partnera programu HP PartnerOne

Keď spolupracujete s partnerom programu HP PartnerOne, získavate výhody vyplývajúce z plánovania, nasadenia, údržby a podpory vysokej kvality, ktoré sú zároveň posilnené špičkovými produktmi a službami spoločnosti HP. Týmto partnerom sa udeľujú certifikáty viažuce sa na portfólio produktov spoločnosti HP, pričom mnohí z nich sú tiež špecializovaní na konkrétne produkty a riešenia.

Skúsenosti našich HP Špecialistov im umožňujú navrhovať a realizovať prispôsobené riešenia na splnenie špecifických potrieb vašej spoločnosti.

Uisťujeme vás, že vaše investície do IT sú v bezpečí v rukách HP PartnerOne Partnerov. Úzko spolupracujeme s partnermi z programu HP PartnerOne a môžeme vás ubezpečiť, že títo partneri vám za najlepšiu cenu poskytnú tie najmodernejšie riešenia, ktoré pokryjú všetky vaše požiadavky.

Prečo si vybrať HP Špecialistu

Prečo si vybrať HP Špecialistu

Partneri HP Specialist prinášajú do vášho prostredia IT najvyššiu úroveň dôveryhodnosti, kvalifikácie a technológií od spoločnosti HP.

Partneri HP Specialist splnili najprísnejšie kritéria a školenia s cieľom poskytnúť vašej spoločnosti riešenia presne podľa vaších predstáv. Partneri HP Specialist sú v neustálom kontakte so spoločnosťou HP. Vďaka nim budete mať prístup k všetkým najnovším technológiám, ktoré sú naviac zárukou dlhodobej návratnosti investícií.