Prečo sa stať partnerom programu HP PartnerOne?

Prečo sa stať partnerom programu HP PartnerOne?

Prečo sa stať partnerom programu HP PartnerOne?

Spoločnosť HP ponúka predajcom IT, ktorí získajú status autorizovaného partnera v programe HP PartnerOne, veľmi zaujímavý a jedinečný súbor výhod. Okrem výhodného finančného balíka partneri získajú aj priamy vzťah s HP a prístup do všetkých nástrojov a systémov HP, čo im umožní ponúkať zákazníkom tie najlepšie možné riešenia. Vďaka podpore, špeciálnym cenám a dobrej dostupnosti produktov bez problémov obstoja v náročnom konkurenčnom prostredí.

HP Preferred Partneri

HP Preferred Partneri

Spoločnosť HP poskytuje Preferred Partnerom balík exkluzívnych a konkurenčných výhod. Tento balík zahŕňa:

 • Špeciálne ceny

 • Používanie loga HP Preferred Partner

 • Prístup k motivačným programom

 • Široká ponuka Co-marketingových služieb

 • Viditeľnosť pre zákazníkov v elektronickom vyhľadávači partnerov HP Global Partner Locator

 • Prístup k školeniam a certifikátom prostredníctvom programu HP ExpertOne

 • Možnosť zaregistrovať obchodný prípad (Deal Registration)

Partneri programov HP Specialist

Partneri programov HP Specialist

Okrem výhod určených pre preferovaných partnerov spoločnosti HP získajú partneri programov HP Specialist aj niektoré z nasledujúcich výhod:

 • Odmeny za dosiahnuté výsledky*

 • Osobná podpora vo forme account manažmentu z HP

 • Príspevky z marketingových fondov pre rozvoj partnerov - na základe schválených marketingových plánov (nezáväzné)

 • Rozšírené marketingové služby

 • Logo partnera programov HP Specialist

 • Registrácia obchodých prípadov (ak sa vzťahuje)

 • Rozšírené školenia

 • Prednostné obchodné príležitosti vyplývajúce z marketingových kampaní

 • Komplexnejší prispôsobený obsah na partnerskom portáli HP Smart Portal

 • Zvýhodnené umiestnenie v elektronickom vyhľadávači partnerov Global Partner Locator spoločnosti HP* V závislosti od špecializácie