Programy pre výmenu a stiahnutie produktov z obehu

0

Programy výmen

Spoločnosť HP sa zúčastňuje dobrovoľných programov výmeny komponentov alebo produktov, pri ktorých môže vzniknúť problém s ich funkčnosťou, avšak neznižuje sa ich bezpečnosť.


1

Stiahnutie z obehu

V spolupráci s americkou komisiou pre bezpečnosť spotrebiteľských produktov (Consumer Product Safety Commission) sa spoločnosť HP zúčastňuje dobrovoľných programov stiahnutia z obehu, keď chybná súčiastka môže znamenať potenciálne bezpečnostné riziko.


10

Január 2017 Predĺženie programu bezpečnostného stiahnutia batérií v prenosných počítačoch HP z obehu a ich výmeny na rok 2016 – ďalšie súvisiace batérie

Január 2017 Predĺženie programu bezpečnostného stiahnutia batérií v prenosných počítačoch HP z obehu a ich výmeny na rok 2016 – ďalšie súvisiace batérie

Spoločnosť HP nalieha na zákazníkov, aby si znova skontrolovali všetky potenciálne súvisiace produkty


V januári 2017 spoločnosť HP oznámila rozšírenie tohto prebiehajúceho celosvetového bezpečnostného stiahnutia a výmeny pre určité batérie prenosných počítačov, ktoré oznámila v júni 2016. Program bude rozšírený o ďalšie batérie, ktoré boli dodané s tými istými produktmi prenosných počítačov. Súvisiace batérie boli dodávané s konkrétnymi prenosnými počítačmi HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario a HP Pavilion predávanými v období od marca 2013 do októbra 2016 a/alebo predávanými ako príslušenstvo alebo náhradné diely, prípadne poskytovanými na výmenu prostredníctvom Podpory. Tieto batérie sa môžu prehrievať a spôsobiť tak nebezpečenstvo požiaru a popálenia zákazníka.

Je mimoriadne dôležité, aby si zákazníci znova preverili svoje batérie, dokonca aj keď to urobili predtým a informovali vás, že vašich batérií sa stiahnutie netýka. Poznámka: Zákazníkov, ktorí už dostali náhradnú batériu, sa toto rozšírenie NETÝKA. Zákazníci by mali okamžite prestať používať súvisiace batérie. Zákazníci spoločnosti HP, na ktorých sa tento program vzťahuje, majú nárok na bezplatnú výmenu každej overenej a stiahnutej batérie.


Zistite viac

8

Program bezpečnostného stiahnutia batérií v prenosných počítačoch HP z obehu a ich výmeny

Program bezpečnostného stiahnutia batérií v prenosných počítačoch HP z obehu a ich výmeny

Dňa 14. júna 2016 spoločnosť HP oznámila v spolupráci s rôznymi štátnymi orgánmi pre predpisy celosvetový dobrovoľný Program bezpečnostného stiahnutia batérií v prenosných počítačoch HP z obehu a ich výmeny. Súvisiace batérie boli dodávané s konkrétnymi prenosnými počítačmi HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario a HP Pavilion predávanými v období od marca 2013 do augusta 2015 a/alebo predávanými ako príslušenstvo alebo náhradné diely, prípadne poskytovanými na výmenu prostredníctvom Podpory. Tieto batérie sa môžu prehrievať a spôsobiť tak nebezpečenstvo požiaru a popálenia zákazníka. Spoločnosť HP odporúča zákazníkom okamžite prestať používať súvisiace batérie. Zákazníci spoločnosti HP, na ktorých sa tento program vzťahuje, majú nárok na bezplatnú výmenu každej overenej a stiahnutej batérie.


Zistite viac

2

Program výmeny a bezpečnostného stiahnutia z obehu napájacích káblov k notebookom HP

Program výmeny a bezpečnostného stiahnutia z obehu napájacích káblov k notebookom HP

Dňa 26. augusta 2014 spoločnosť HP informovala o svojom celosvetovom dobrovoľnom programe výmeny a stiahnutia z obehu napájacích káblov v spolupráci s rôznymi regulačnými orgánmi štátnej správy, ktorý sa týka niektorých napájacích káblov používaných s adaptérmi pre striedavý prúd, ktoré sa distribuujú po celom svete s notebookmi a mini notebookmi HP a Compaq ako aj s adaptérmi pre striedavý prúd dodávanými s príslušenstvom, napr. s dokovacími stanicami. Tieto napájacie káble majú tendenciu prehrievať sa, čím vzniká riziko vzniku požiaru a popálenín. Dané napájacie káble sa dodávali s produktmi a príslušenstvom, ktoré sa predávali od septembra 2010 až do júna 2012. Zákazníci spoločnosti HP, ktorých sa tento program týka, si budú môcť uplatniť nárok na výmenu napájacieho kábla pre každý overený stiahnutý napájací kábel, a to bezplatne.


Zistite viac

3

Bezpečnostné stiahnutie z obehu batérie do prenosných počítačov HP

Bezpečnostné stiahnutie z obehu batérie do prenosných počítačov HP

Spoločnosť HP v spolupráci s americkou Komisiou pre bezpečnosť spotrebiteľského tovaru a inými bezpečnostnými orgánmi vyhlásila z bezpečnostných dôvodov celosvetové programy sťahovania z obehu a výmeny batérií používaných v niektorých notebookoch HP, a to v nasledujúcich dátumoch: 14. máj 2009 (rozšírený 19. mája 2010 a 26. mája 2011), 30. októbra 2008, 20. apríla 2006 a 14. októbra 2005. Zákazníci spoločnosti HP, na ktorých sa tieto programy vzťahujú, majú nárok na bezplatnú výmenu každej overenej a stiahnutej batérie.


Zistite viac

7

Súvisiace linky