Programy pre výmenu a stiahnutie produktov z obehu

Programy výmen

Spoločnosť HP sa zúčastňuje dobrovoľných programov výmeny komponentov alebo produktov, pri ktorých môže vzniknúť problém s ich funkčnosťou, avšak neznižuje sa ich bezpečnosť.

Stiahnutie z obehu

V spolupráci s americkou komisiou pre bezpečnosť spotrebiteľských produktov (Consumer Product Safety Commission) sa spoločnosť HP zúčastňuje dobrovoľných programov stiahnutia z obehu, keď chybná súčiastka môže znamenať potenciálne bezpečnostné riziko.

Bezpečnostné stiahnutie z obehu batérie do prenosných počítačov HP

Spoločnosť HP v spolupráci s americkou Komisiou pre bezpečnosť spotrebiteľského tovaru a inými bezpečnostnými orgánmi vyhlásila z bezpečnostných dôvodov celosvetové programy sťahovania z obehu a výmeny batérií používaných v niektorých notebookoch HP, a to v nasledujúcich dátumoch: 14. máj 2009 (rozšírený 19. mája 2010 a 26. mája 2011), 30. októbra 2008, 20. apríla 2006 a 14. októbra 2005. Zákazníci spoločnosti HP, na ktorých sa tieto programy vzťahujú, majú nárok na bezplatnú výmenu každej overenej a stiahnutej batérie.

Bezpečnostné stiahnutie z obehu plochého monitora HP L2035

V niektorých plochých monitoroch L2035 mohla byť nesprávne nainštalovaná spodná úchytka vo vnútri plastového panela monitora, čo mohlo zvýšiť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Bezpečnostné stiahnutie z obehu spotrebných zariadení HP Deskjet a Photosmart

V niektorých zariadeniach sa môže zlomiť konektor, ktorý pripája sieťový kábel k tlačiarni.

Download Adobe Acrobat® Reader®