Načítava sa…

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť HP rešpektuje vaše súkromie


Spoločnosť HP a jej pobočky rešpektujú vaše súkromie. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov informuje o našich postupoch ochrany osobných údajov, ako aj o možných, vami vybratých spôsoboch zhromažďovania informácií online a spôsobe ich použitia. Toto vyhlásenie je ľahko dostupné na našej domovskej stránke a v spodnej časti každej webovej stránky spoločnosti HP.

Spoločnosť HP bola zakladajúcim podporovateľom programu ochrany osobných údajov online výboru Úradu pre lepší obchod (Council of Better Business Bureau – BBB) a patrí medzi jeho akreditované podniky. Postupy ochrany osobných údajov spoločnosti HP sú v súlade s pravidlami obchodných postupov BBB a sme veľmi radi, že môžeme svoje produkty prezentovať so známkou BBB.

bbb

Pri vytváraní zásad a noriem ochrany osobných údajov spoločnosť HP rešpektuje a zohľadňuje všetky dôležité princípy a rámce po celom svete vrátane smernice OECD o ochrane súkromia a cezhraničnom toku osobných údajov, smernice EÚ č. 95/46/ES, politiky ochrany súkromia organizácie APEC a madridského uznesenia o medzinárodných štandardoch na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť HP takisto samostatne certifikovala svoje postupy ochrany osobných údajov ako vyhovujúce princípom programu Bezpečný prístav (U.S.-E.U. Safe Harbor) v rámci USA aj EÚ: oznámenie, výber, postupný prenos, prístup a presnosť, zabezpečenie a dozor alebo presadzovanie. Ďalšie informácie o programe Bezpečný prístav amerického Ministerstva obchodu nájdete na stránke http://www.export.gov/safeharbor/

Spoločnosť HP sa zaväzuje vyriešiť sťažnosti týkajúce sa vášho súkromia a zhromažďovania vašich osobných informácií v súlade s princípmi programu Bezpečný prístav. Spoločnosť HP sa ďalej zaviazala postúpiť nevyriešené sťažnosti od občanov alebo obyvateľov EÚ, týkajúce sa súkromia a prenosu osobných údajov v rámci princípov programu Bezpečný prístav nezávislému mechanizmu na riešenie sporov, inštitúcii BBB EÚ Safe Harbor, ktorá funguje pod záštitou výboru Úradu pre lepší obchod. Ak včas nedostanete odpoveď na svoju sťažnosť alebo ak spoločnosť HP uspokojivo vašu sťažnosť nevybaví, môžete kontaktovať inštitúciu BBB EÚ Safe Harbor prostredníctvom stránky: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints.

 • Spoločnosť HP je globálnou organizáciou s nadnárodnými právnickými osobami, komerčnými procesmi, manažérskou štruktúrou a technickými systémami. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky webové lokality a domény, ktoré vlastní spoločnosť HP, ako aj webové lokality a domény, ktorých vlastníkmi sú naše úplne podriadené pobočky (webová lokalita spoločnosti HP) s výnimkou prípadu, keď sa namiesto tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov použijú zásady ochrany osobných údajov alebo vyhlásenie špecifické pre konkrétny program alebo službu spoločnosti HP, ktoré sú uverejnené na webových lokalitách spoločnosti HP.

  Prepojenia na iné webové lokality ako lokality spoločnosti HP

  Webová lokalita spoločnosti HP môže obsahovať prepojenia na webové lokality tretích strán s cieľom vyhovieť vašim požiadavkám a poskytnúť vám informácie. Ak kliknete na jedno z týchto prepojení, opustíte webovú lokalitu spoločnosti HP. Spoločnosť HP neriadi tieto lokality ani ich postupy ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu odlišovať od postupov spoločnosti HP. Webové lokality tretích strán nepropagujeme ani k nim nevznášame námietky. Vyhlásenie spoločnosti HP o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré poskytnete tretím stranám alebo ktoré tretie strany zhromažďujú. Skôr než odošlete svoje osobné informácie nejakej spoločnosti, pozorne si prečítajte jej zásady ochrany osobných údajov.

  Na našej webovej lokalite poskytujeme tiež funkcie spoločenských médií, ktoré umožňujú zdieľanie informácií spoločnosti HP s vašimi spoločenskými sieťami aj interakciu so spoločnosťou HP na rôznych lokalitách spoločenských médií. V závislosti od funkcie môže jej použitie viesť k zhromažďovaniu alebo zdieľaniu informácií o vás. Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali zásady ochrany osobných údajov a prezreli nastavenia lokalít spoločenských médií, ktoré používate, aby ste zistili, ktoré informácie sa na týchto lokalitách budú zdieľať.

 • S cieľom lepšie poskytovať služby a porozumieť vašim požiadavkám a záujmom spoločnosť HP zhromažďuje, exportuje a používa osobné informácie s príslušným oznámením a súhlasom spolu s požadovanou evidenciou na orgánoch, ktoré sa zaoberajú ochranou údajov, ak sa takýto postup v danej krajine používa. Ak si napríklad objednávate produkty alebo služby, žiadate o okamžitý úver, požadujete informácie, prihlasujete sa na odber marketingových alebo podporných materiálov, registrujete seba alebo svoje produkty spoločnosti HP, vstupujete do súťaže alebo sa zúčastňujete prieskumu, prípadne žiadate o zamestnanie v spoločnosti HP, požiadame vás o poskytnutie osobných informácií na dokončenie spomínaných transakcií. Medzi typy osobných informácií, ktoré nám poskytujete na týchto stránkach, patria kontaktné informácie, ako napríklad vaše meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, finančné informácie, ako napríklad číslo vašej kreditnej karty, a iné špecifické informácie, ako napríklad identifikačné údaje používateľa a heslá, fakturačné údaje a informácie o transakciách, preferencie týkajúce sa produktov a služieb, kontaktné preferencie, informácie o vzdelaní a zamestnaní, ako aj údaje o pracovnom mieste, o ktoré máte záujem. Ak žiadate o okamžitý úver, požiadame vás o poskytnutie ďalších citlivých osobných informácií, ako napríklad mzda, číslo sociálneho zabezpečenia a bankové informácie. Tieto informácie použijú naši poskytovatelia finančných služieb pri rozhodovaní o predĺžení vášho úveru.

  Ak sa na našej lokalite rozhodnete použiť program typu tell-a-friend, požiadame vás o uvedenie priateľovej e-mailovej adresy alebo čísla mobilného telefónu a automaticky zašleme vášmu priateľovi e-mailovú správu s pozvánkou na návštevu príslušnej lokality. Spoločnosť HP používa tieto informácie a ukladá ich len na jednorazové odoslanie tejto e-mailovej správy a zabezpečenie blokovania programu typu tell-a-friend, ak je takáto možnosť k dispozícii.

  Ak uverejňujete, komentujete alebo zdieľate osobné informácie vrátane fotografií v rámci ľubovoľného verejného fóra na lokalite spoločnosti HP, v spoločenskej sieti, blogu alebo na inom podobnom fóre, uvedomte si, že všetky osobné informácie, ktoré odošlete, môžu iní používatelia týchto fór čítať, prezerať, zhromažďovať alebo používať. Tiež ich môžu použiť s cieľom kontaktovať vás, odoslať vám nevyžiadané správy či použiť ich na účely, ktoré vy ani spoločnosť HP neriadite. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za osobné informácie, ktoré ste sa rozhodli v rámci týchto fór odoslať.

  Okrem informácií, ktoré poskytnete, môže spoločnosť HP zhromažďovať informácie aj počas vašej návštevy webovej lokality spoločnosti HP alebo webovej lokality ovládanej inou spoločnosťou v mene spoločnosti HP prostredníctvom nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov vrátane webových indikátorov, súborov cookie, vložených webových prepojení a iných nástrojov na získavanie informácií. Tieto nástroje zhromažďujú určité informácie o prenose, ktoré váš prehľadávač odosiela na webovú lokalitu, ako napríklad typ a jazyková verzia vášho prehľadávača, časy prístupu a adresa webovej lokality, z ktorej ste prišli. Môžu tiež zhromažďovať informácie o vašej adrese IP, údaje o postupnosti kliknutí (t. j. prezerané stránky, prepojenia, na ktoré kliknete, a iné akcie, ktoré vykonávate v súvislosti s webovými lokalitami spoločnosti HP alebo ovládanými lokalitami) a informácie o produktoch. Adresa IP je číslo, ktoré sa automaticky priradí vášmu počítaču vždy, keď surfujete na webe, čo umožňuje webovým serverom lokalizovať a identifikovať váš počítač. Počítače využívajú adresy IP na komunikáciu na Internete, čo umožňuje používateľom prehľadávanie a nakupovanie na Internete. Spoločnosť HP môže tiež použiť niektoré nástroje na automatické zhromažďovanie údajov v súvislosti s určitými e-mailmi odoslanými zo spoločnosti HP, a tak môže pomocou týchto nástrojov zhromažďovať informácie, keď otvoríte svoj e-mail alebo kliknete na prepojenie nachádzajúce sa v e-maile. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si tému Ako spoločnosť HP používa nástroje na automatické zhromažďovanie údajov.

  Spoločnosť HP tiež zhromažďuje informácie z komerčne dostupných zdrojov, ktoré považuje za dôveryhodné. Medzi takéto informácie patrí vaše meno, adresa, e-mailová adresa a demografické údaje. Informácie, ktoré spoločnosť HP zhromažďuje zo svojich komerčných zdrojov, možno použiť spolu s informáciami, ktoré spoločnosť HP zhromažďuje pri vašej návšteve webových lokalít spoločnosti HP. Spoločnosť HP môže napríklad porovnať geografické informácie získané z komerčných zdrojov s adresou IP získanou prostredníctvom nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov, aby zistila vaše geografické umiestnenie.

 • Informácie, ktoré spoločnosť HP zhromažďuje s cieľom porozumieť vašim požiadavkám a potrebám, jej pomáhajú poskytovať kvalitné produkty a služby podľa vašich predstáv. Spoločnosť HP môže napríklad prostredníctvom informácií o vás:
  • poskytnúť pomoc pri dokončovaní vašej transakcie alebo objednávky,
  • zistiť hrozby zabezpečenia, podvody a iné škodlivé aktivity a predchádzať im,
  • komunikovať s vami o produktoch a službách
  • poskytovať služby a podporu,
  • aktuálne informovať o nových službách aj výhodách,
  • poskytovať individuálne upravené reklamné ponuky,
  • vybrať obsah, ktorý vám bude zasielať,
  • prispôsobiť niektoré webové lokality spoločnosti HP,
  • odmerať výkon marketingových iniciatív, reklám a webových lokalít ovládaných inou spoločnosťou v mene spoločnosti HP,
  • umožniť účasť v súťažiach a prieskumoch a kontaktovať vás v súvislosti s produktmi a službami spoločnosti HP

  Poskytneme vám príležitosť vybrať si nastavenia ochrany osobných údajov v rámci komunikácie, ktorú zasielame (pozrite si tému Vaše možnosti nastavenia a výber nastavení ochrany osobných údajov).

  Reakcie uverejnené na našej webovej lokalite sú uverejnené len s výslovným povolením jednotlivca alebo spoločnosti, ktorý(-á) poskytol (poskytla) príslušnú reakciu.

  Informácie o kreditnej karte sa používajú len na spracovanie platby a prevenciu pred podvodmi. Informácie o kreditnej karte a iné citlivé osobné informácie, ktoré sa vyžadujú na spracovanie rozhodnutia o poskytnutí úveru, nepoužijú naši poskytovatelia finančných služieb ani spoločnosť HP na žiadne iné účely. Ak nás nepožiadate, aby sme uchovali informácie o vašej kreditnej karte pre ďalšie nákupy, tieto informácie nebudú uložené dlhšie, ako je potrebné na poskytnutie týchto služieb.

 • Spoločnosť HP nepristúpi k predaju, prenájmu ani nájmu vašich osobných informácií iným osobám okrem výnimiek, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení. Spoločnosť HP zdieľa osobné informácie týmito spôsobmi:

  Spoločnosť HP má od poskytovateľov služieb a dodávateľov zmluvne zabezpečené dodanie kompletných produktov, služieb a riešení pre zákazníkov, ako aj pomoc spoločnosti HP v oblasti marketingových a komunikačných iniciatív. Medzi týchto poskytovateľov služieb a dodávateľov patria napríklad spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním údajov z kreditných kariet, poskytovatelia podpory zákazníkom a zákaznícke kontaktné centrá, marketingové spoločnosti, poskytovatelia elektronických služieb, spoločnosti zaoberajúce sa automatizovaným spracovaním údajov a prepravcovia. Od dodávateľov a poskytovateľov služieb sa zmluvne vyžaduje, aby dodržiavali dôvernosť informácií, ktoré prijali v mene spoločnosti HP, a nepoužili ich na iné účely ako na vykonávanie služieb, ktoré realizujú pre spoločnosť HP.

  Spoločnosť HP sa príležitostne zúčastňuje na marketingových iniciatívach iných spoločností vrátane webových lokalít ovládaných inou spoločnosťou v mene spoločnosti HP. V rámci týchto iniciatív sa niektoré služby a marketingové oznámenia spoločnosti HP poskytujú, respektíve odosielajú naraz so službami a oznámeniami iných spoločností. Niektoré z týchto služieb a oznámení vám ponúkajú možnosť zdieľať osobné informácie so spoločnosťou HP aj inými spoločnosťami, ktoré sa zúčastňujú na týchto iniciatívach. Môžete napríklad prijímať marketingové oznámenia od spoločnosti HP a iných spoločností alebo budete mať príležitosť zaregistrovať sa online pre softvérové produkty viacerých spoločností. Ak sa rozhodnete poskytnúť osobné informácie len spoločnosti HP, tieto informácie nebude spoločnosť HP zdieľať s inými spoločnosťami, ktoré sa zúčastňujú na tejto marketingovej iniciatíve. Ak sa rozhodnete poskytnúť osobné informácie iným spoločnostiam, tieto osobné informácie sa spracujú podľa zásad ochrany osobných údajov týchto spoločností, ktoré sa môžu odlišovať od zásad a postupov spoločnosti HP.

  Spoločnosť HP vykoná export vašich osobných informácií pre iné komerčné subjekty, ktoré vlastní spoločnosť HP, v Spojených štátoch aj na celom svete v súlade s týmto vyhlásením s cieľom vyhovieť vašim požiadavkám. Takýto export je požiadavkou na poskytnutie týchto informácií spoločnosti HP.

  S výnimkou prípadov, ktoré sú popísané v tomto vyhlásení, nebude spoločnosť HP zdieľať osobné informácie, ktoré poskytujete spoločnosti HP, s inými tretími stranami bez vášho súhlasu, okrem prípadov, kedy to slúži na: (i) odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácií kompetentných orgánov polície alebo štátnych orgánov, (ii) dodržanie zákona, právneho predpisu, predvolania alebo súdneho príkazu, (iii) vyšetrovanie a pomoc pri prevencii pred hrozbami zabezpečenia, podvodmi a inými škodlivými aktivitami, (iv) vynútenie alebo ochranu práv a majetku spoločnosti HP alebo jej pobočiek, alebo (v) ochranu práv a osobnej bezpečnosti zamestnancov spoločnosti HP a tretích strán, pokiaľ ide o majetok spoločnosti HP.

  V niektorých krajinách alebo oblastiach môžu nastať určité okolnosti, za ktorých sa spoločnosť HP môže zo strategických alebo iných komerčných dôvodov rozhodnúť predať, kúpiť, zlúčiť alebo inak usporiadať podnikateľskú činnosť. Súčasťou takejto transakcie môže byť poskytnutie osobných informácií potenciálnym alebo skutočným kupujúcim alebo ich prijatie od predávajúcich. Jedným z postupov, ktoré uplatňuje spoločnosť HP, je zabezpečenie primeranej ochrany informácií pri týchto typoch transakcií.

 • Spoločnosť HP vedome nezhromažďuje informácie od detí, ktoré sú mladšie ako 13 rokov, ani nezacieľuje svoje webové lokality na skupinu detí mladších ako 13 rokov. Odporúčame rodičom a opatrovateľom, aby zohrávali aktívnu úlohu, pokiaľ ide o aktivity a záujmy ich detí online.

 • Spoločnosť HP vám dáva možnosť rozhodnúť sa, či chcete prijímať spektrum informácií, ktoré dopĺňajú naše produkty a služby. Môžete sa prihlásiť na odber určitých informácií špecifických pre daný produkt a službu, prípadne sa rozhodnúť pre prijímanie všeobecných oznámení spoločnosti HP. Dávame vám možnosť výberu, pokiaľ ide o doručovanie všeobecných oznámení spoločnosti HP – môžeme vám ich zasielať poštou, e-mailom, telefonicky na pevnú linku alebo mobilný telefón.

  Môžete si vybrať alebo zmeniť svoj výber, pokiaľ ide o prijímanie objednaných alebo všeobecných oznámení v bode zhromažďovania údajov alebo využitím iných metód, ktoré sú uvedené v nasledujúcich častiach. Táto možnosť sa nevzťahuje na oznámenia, ktoré slúžia najmä na správu dokončenia objednávok, zmlúv, podporu, bezpečnostné upozornenia k produktom, aktualizácie ovládačov alebo iné administratívne oznámenia a oznámenia o transakciách, keďže prvotným cieľom týchto oznámení nie je propagácia.

  Oznámenia, ktoré prijímate od spoločnosti HP, sa poskytujú v súlade s týmto vyhlásením. Pri niektorých oznámeniach sa môžu využívať nástroje na automatické zhromažďovanie údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si tému tému Ako spoločnosť HP používa nástroje na automatické zhromažďovanie údajov.

  Objednané oznámenia

  Medzi objednané oznámenia zaraďujeme e-mailové bulletiny, aktualizácie softvéru atď., o ktoré ste výslovne požiadali alebo ste súhlasili s ich zasielaním. Potom ako požiadate o takéto oznámenia, môžete explicitne nesúhlasiť s ich prijímaním jedným z týchto spôsobov:

  • Vyberte prepojenie "nesúhlasím so zasielaním" alebo "zrušiť odber" v e-mailovej správe alebo sa riaďte pokynmi uvedenými v každom e-mailovom objednanom oznámení.
  • Ak chcete zrušiť odber prostredníctvom správ doručených do mobilného telefónu, odpovedzte na túto správu použitím slov STOP alebo KONIEC.
  • Vráťte sa späť na webovú stránku, na ktorej ste pôvodne zaregistrovali svoje nastavenia, a riaďte sa pokynmi na vyjadrenie nesúhlasu so zasielaním. K mnohým prihláseniam na odber od spoločnosti HP máte prístup na stránke Webová stránka s výberom možností účastníka..
  • Napíšte na adresu Oddelenia ochrany osobných údajov spoločnosti HP.. V tejto správe uveďte svoje meno, relevantné kontaktné informácie a špecifické relevantné informácie o prihláseniach na odber od spoločnosti HP, o ktoré už nemáte záujem.

  Ak vyjadríte nesúhlas s prijímaním určitých objednaných oznámení, môže to ovplyvniť služby od spoločnosti HP, ktorých poskytovanie je podmienené prijímaním týchto oznámení.

  Všeobecné oznámenia spoločnosti HP

  Všeobecné oznámenia spoločnosti HP poskytujú informácie o produktoch, službách alebo podpore. Môžu zahŕňať informácie o nových produktoch, mimoriadne ponuky alebo pozvánky na účasť v marketingovom prieskume.

  V mnohých prípadoch môžete svoje rozhodnutie o prijímaní všeobecných oznámení od spoločnosti HP oznámiť prostredníctvom služby Služba HP Passport je služba s jednorazovým prihlásením, ktorá vám umožní zaregistrovať sa na webových lokalitách podporujúcich túto službu pomocou jedinečného identifikátora používateľa a hesla podľa vlastného výberu. Na ukladanie základných osobných informácií používa služba HP Passport súbory cookie. Keď teda neskôr navštívite niektorú z mnohých webových lokalít spoločnosti HP, nemusíte tieto informácie znova zadávať. Služba HP Passport vám takisto umožňuje nastaviť možnosti ochrany osobných údajov. Vaše nastavenia sa použijú na webových lokalitách spoločnosti HP, v e-mailových správach aj iných prostriedkoch komunikácie, ktoré využívajú službu HP Passport.

  Ak nemôžete používať službu HP Passport, môžete vyjadriť svoj nesúhlas s prijímaním týchto všeobecných oznámení jedným z týchto spôsobov:

  • Vyberte prepojenie "nesúhlasím so zasielaním" alebo "zrušiť odber" v e-mailovej správe alebo sa riaďte pokynmi uvedenými v každom e-mailovom oznámení.
  • Ak chcete zrušiť odber prostredníctvom správ doručených do mobilného telefónu, odpovedzte na túto správu použitím slov STOP alebo KONIEC.
  • Napíšte na adresu Oddelenia ochrany osobných údajov spoločnosti HP. V tejto správe uveďte svoje meno, relevantné kontaktné informácie a špecifické relevantné informácie o nastaveniach ochrany osobných údajov.
 • Spoločnosť HP sa usiluje o to, aby boli vaše osobné informácie dôkladne zaznamenané. Využívame technológie, manažérske procesy a zásady, ktoré pomáhajú zabezpečiť presnosť údajov. Spoločnosť HP poskytuje jednotlivcom primeraný prístup k osobným informáciám, ktoré poskytli spoločnosti HP, a dostatočné možnosti na ich kontrolu a opravu. V prípade záujmu možno požiadať o neuvedenie mena, blokovanie alebo odstránenie, ak je to za daných podmienok možné. S cieľom ochrany vašich osobných údajov a bezpečnosti taktiež uskutočňujeme primerané opatrenia na overenie vašej identity, ako napríklad vyžiadanie hesla a identifikačných údajov používateľa pred udelením prístupu k vašim údajom. Ak si chcete prezrieť a zmeniť osobné informácie, ktoré ste priamo poskytli spoločnosti HP, môžete sa vrátiť na webovú stránku, na ktorej ste pôvodne zadali svoje údaje. Riaďte sa pokynmi na tejto webovej stránke a v prípade, že to stránka podporuje, využite službu HP Passport alebo sa obráťte na KOddelenie ochrany osobných údajov spoločnosti HP..

 • Spoločnosť HP si váži dôveru, ktorú ste jej prejavili. S cieľom predchádzať neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu informácií, zachovať presnosť údajov a zabezpečiť ich primerané použitie, využíva spoločnosť HP na ochranu zhromaždených informácií náležité fyzické, technické a administratívne postupy.

  Pri zhromažďovaní alebo prenose citlivých informácií, ako sú napríklad informácie o kreditných kartách, používame rôzne technológie a postupy zabezpečenia, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné informácie pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Osobné informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené v počítačových systémoch umiestnených v kontrolovaných priestoroch s obmedzeným prístupom. Pri prenose vysokodôverných informácií, ako sú napríklad čísla kreditných kariet alebo heslá, prostredníctvom Internetu ich chránime pomocou šifrovania, napríklad použitím protokolu SSL (Secure Socket Layer).

  Čísla kreditných kariet sa používajú len na spracovanie platby. Na iné účely sa nepoužívajú. V rámci spracovania platieb v reálnom čase sa spoločnosť HP prihlásila na odber služby na správu podvodov. Táto služba zabezpečí vám aj spoločnosti HP mimoriadne vysokú úroveň zabezpečenia pred zneužitím kreditnej karty a chráni vaše finančné údaje.

 • Keď dôjde k zmene nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, upravené vyhlásenie uverejníme na tomto mieste spolu s dátumom revízie. V prípade významných zmien v našom vyhlásení vám to oznámime aj inými prostriedkami, napríklad zaslaním e-mailovej správy alebo uverejnením oznámenia na našej domovskej stránke.

 • Vážime si váš názor. Komentáre alebo otázky týkajúce sa nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov zašlite e-mailom na adresu Oddelenia ochrany osobných údajov spoločnosti HP alebo poštou na jednu z týchto adries:

  Kanada, Latinská Amerika a Spojené štáty:
  HP Privacy Mailbox
  11445 Compaq Center Drive W.
  Mailstop 040307
  Houston, Texas 77070
  USA

  Mexiko:
  Hewlett-Packard
  Legal Department
  Prolongación Reforma No. 700
  Colonia Lomas de Santa Fe
  México, D.F., C.P.01210

  Európa, Stredný východ a Afrika:
  EMEA Privacy Office
  Hewlett Packard
  MS 250
  1 Avenue du Canada
  HP Les Ulis -91947 – France

  Asia-Pacific and Japan:
  HP APJ Privacy Office
  Hewlett Packard
  PO Box 384
  Concord West, NSW 2138
  Australia

  Ako spoločnosť HP používa nástroje na automatické zhromažďovanie údajov

  Nasledujúce časti obsahujú ďalšie informácie o bežne používaných webových technológiách.

  Súbory cookie

  Súbor cookie je malý údajový súbor, ktorý webová lokalita prenáša na pevný disk vášho počítača. Spoločnosť HP alebo jej poskytovatelia služieb odosielajú súbory cookie, keď prehľadávate našu lokalitu alebo lokality s našimi reklamami, nakupujete, požadujete alebo prispôsobujete informácie alebo sa registrujete v určitých službách. Prijatie súborov cookie z našej lokality, z lokalít ovládaných inou spoločnosťou v mene spoločnosti HP alebo z lokalít zobrazujúcich naše reklamy znamená poskytnutie prístupu k informáciám o vašom prehľadávaní, ktoré môžeme použiť na prispôsobenie sa vašim potrebám. Súbory cookie možno zaradiť do dvoch skupín: súbory cookie vzťahujúce sa na konkrétnu reláciu a trvalé súbory cookie.

  • Súbory cookie vzťahujúce sa na konkrétnu reláciu nezostávajú po zatvorení prehľadávača v počítači.
  • Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači až do ich odstránenia alebo uplynutia ich platnosti. Väčšina prehľadávačov automaticky prijíma súbory cookie v predvolenom nastavení, no zmenou nastavení prehľadávača môžete súbory cookie odmietnuť, prípadne prijať len vybraté súbory cookie. Ak vypnete súbory cookie, niektoré funkcie našej lokality nemusia byť k dispozícii a niektoré webové stránky sa nemusia zobrazovať správne.

  Ďalšie informácie, ako aj spôsoby zmien nastavení súborov cookie nájdete v rámci obľúbených prehľadávačov na týchto webových lokalitách:

  Spoločnosť HP príležitostne používa lokálne zdieľané objekty pamäte Flash (local shared objects – LSO) na ukladanie informácií a nastavení obsahu pamäte Flash. Objekty LSO vykonávajú podobné funkcie ako súbory cookie HTML prehľadávača a zanechávajú v počítači malé súbory spoločne nazývané súbory cookie pamäte Flash. Súbory cookie pamäte Flash sa líšia od súborov cookie prehľadávača. Nástroje na správu súborov cookie, ktoré poskytuje prehľadávač, neodstránia súbory cookie pamäte Flash. Ďalšie informácie o súboroch cookie pamäte Flash, ako aj informácie o spôsoboch spravovania súvisiacich nastavení ochrany osobných údajov a ukladania nájdete na webovej lokalite systémov Adobe.

  Webové indikátory

  Na niektorých webových stránkach HP.com, webových stránkach tretích strán a v e-mailových spravodajcoch vo formáte HTML sa spolu so súbormi cookie používajú aj webové indikátory, ktoré umožňujú získavať informácie o používaní webovej lokality alebo e-mailu. Tiež merajú výkon lokalít hp.com a webových lokalít ovládaných inou spoločnosťou v mene spoločnosti HP. Webový indikátor je elektronický obrázok nazývaný aj jednopixlový (1x1) alebo prázdny obrázok GIF. Webové indikátory dokážu v počítači rozpoznať určité typy informácií, ako napríklad súbory cookie, čas a dátum zobrazenia stránky a popis stránky, na ktorej je webový indikátor umiestnený. V závislosti od kontextu môžu webové indikátory odkazovať na obsah servera tretích strán a poskytovatelia služieb ich môžu použiť na doručovanie relevantnej inzercie.

  Webové indikátory v e-mailových správach môžete vypnúť tak, že neprevezmete obrázky v rámci prijatej správy (táto funkcia závisí od e-mailového softvéru používaného v osobnom počítači). Týmto však nemusíte vždy vypnúť webový indikátor ani iné nástroje na automatické zhromažďovanie údajov, ktoré sa nachádzajú v e-mailovej správe, a to z dôvodu špecifických vlastností e-mailového softvéru. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v informáciách od svojho poskytovateľa e-mailového softvéru alebo služieb.

  Ak sa rozhodnete prijímať marketingové e-maily alebo bulletiny od spoločnosti HP, ako je to uvedené v časti Vaše možnosti nastavenia a výber nastavení ochrany osobných údajov , spoločnosť HP môže automaticky zhromažďovať vaše osobné informácie. Prostredníctvom webových indikátorov a prispôsobených adries URL vložených do týchto e-mailových správ alebo bulletinov môže spoločnosť HP napríklad sledovať, či ste už otvorili tieto správy a klikli na prepojenia nachádzajúce sa v nich. Ďalšie informácie o vložených webových prepojeniach nájdete nižšie.

  Vložené webové prepojenia

  E-maily od spoločnosti HP, internetové klávesové skratky vopred nakonfigurované spoločnosťou HP a reklamné ikony vopred nainštalované na pracovnej ploche počítača často využívajú prepojenia, ktoré vás majú nasmerovať na relevantnú oblasť na webe po presmerovaní prostredníctvom serverov spoločnosti HP. Systém presmerovania umožňuje spoločnosti HP v prípade potreby zmeniť cieľovú adresu URL týchto prepojení a určiť účinnosť našich marketingových iniciatív.

  V rámci e-mailov môžu takéto webové prepojenia tiež umožniť spoločnosti HP zistiť, či ste v e-maile klikli na prepojenie, a informácie o tejto interakcii sa môžu použiť na vašu identifikáciu. Ak nechcete, aby spoločnosť HP zhromažďovala informácie o prepojeniach, na ktoré kliknete, môžete:

  • zmeniť svoje rozhodnutie o spôsobe prijímania oznámení od spoločnosti HP (tzn. vybrať verziu správy na základe textu, ak je takáto možnosť k dispozícii) alebo neklikať na prepojenia v e-mailoch odoslaných spoločnosťou HP,
  • odstrániť reklamné ikony vopred nainštalované spoločnosťou HP na pracovnej ploche vášho počítača alebo neklikať na ne,
  • zmeniť konfiguráciu internetových klávesových skratiek v určitých modeloch počítača s cieľom spustiť vybratú cieľovú adresu URL podľa pokynov v počítači,

  Reklamy a ponuky spoločnosti HP na webových lokalitách tretích strán

  Spoločnosť HP sa s poskytovateľmi služieb zmluvne zaviazala umiestňovať reklamy na webové lokality vo vlastníctve tretích strán. Okrem toho môže poskytovateľ služieb ovládať niektoré webové lokality a ponúkať na nich produkty a služby spoločnosti HP v jej mene. Títo poskytovatelia služieb môžu odosielať súbory cookie z webových lokalít tretích strán a lokalít hp.com a používať na nich webové indikátory. Súbory cookie aj webové indikátory umožňujú spoločnosti HP zhromažďovať informácie o zobrazených stránkach a prepojeniach, na ktoré ste klikli.

  Ďalšie informácie o sieťovej inzercii a spôsoboch spravovania tohto procesu získate na lokalite Iniciatívy sieťovej inzercie.

  Nástroje na získavanie informácií

  Spoločnosť HP môže použiť nástroje na zhromažďovanie informácií o vašej aktivite na niektorých webových lokalitách spoločnosti HP. Medzi tieto nástroje nepatrí používanie webových indikátorov ani súborov cookie. Na serveri spoločnosti HP však zaznamenávajú vašu interakciu s webovou lokalitou spoločnosti HP. Určité nástroje používané v niektorých krajinách alebo oblastiach môžu umožniť spoločnosti HP prehrať webové relácie zákazníka. Tieto nástroje sa používajú najmä na riešenie problémov. Informácie zhromaždené prostredníctvom týchto nástrojov sa uložia len na istý čas.