Revolúcia v 3D tlačiarňach sa začína teraz — zoznámte sa s mocným voxelom HP

Vy a táto malá vecička čoskoro zmeníte svet zásadným spôsobom.

Prehrať video Prehrať video

Čo je voxel?

Voxel v 3D tlači predstavuje hodnotu na pravidelnej mriežke v trojrozmernom priestore. Predstavte si ho ako priestorový pixel. Každý voxel obsahuje volumetrické informácie, ktoré v podstate stvoria produkt s požadovanými vlastnosťami.

Pretvorenie spôsobu vytvárania prototypov a výroby funkčných súčastí

Špičková a konzistentná kvalita súčastí

Vyrábajte funkčné súčasti s extrémnou rozmerovou presnosťou1 a optimálnymi mechanickými vlastnosťami.2

Spoločnosť HP pomocou technológie HP Multi Jet Fusion vytlačila článok reťaze za 30 minút. Článok váži 0,1 kg a má nosnosť až 4 500 kg.

Prelomová produktivita

Dosahujte 10-násobnú prelomovú rýchlosť3 s 30 miliónmi kvapiek za sekundu na každý palec pracovnej plochy.

Technológia HP Multi Jet Fusion dosahuje nové úrovne kvality súčastí pri prelomových rýchlostiach.

Najnižšie náklady na súčasti4

Znížte svoje náklady a vstúpte na pole malosériovej výroby.

3D tlač HP môže priniesť prelomovú úspornosť a tým spraviť z 3D tlače životaschopnú alternatívu ku konvenčnej výrobe.

Zoznámte sa s tlačovým riešením HP Jet Fusion 3D 4200/3200

Pretvorte spôsob vytvárania prototypov a výroby funkčných súčastí a poskytnite kvalitný výstup až 10 krát rýchlejšie3 za polovičnú cenu4.

Pozrite sa, ako to funguje Stiahnuť dátový hárok produktu
 1. Prelomová rýchlosť

  Zobraziť viac Zobraziť menej

  10-násobná prelomová rýchlosť3 s 30 miliónmi kvapiek za sekundu na každý palec pracovnej plochy

 2. Extrémna presnosť a jemné detaily1

  Zobraziť viac Zobraziť menej

  Tavivá a činidlá na dopracovanie detailov od spoločnosti HP spolupracujú s technológiou a materiálmi HP Multi Jet Fusion, aby poskytli jemné detaily a presné rozmery1

 3. Ovládanie na úrovni voxelov

  Zobraziť viac Zobraziť menej

  Presné tepelné ovládanie každej vrstvy umožňuje prediktívne opravy po jednotlivých voxeloch na dosiahnutie optimálnych mechanických vlastností2

 4. Maximálna kontrola počas procesu

  Zobraziť viac Zobraziť menej

  Interné kontroly kvality sú v tlačiarni oznamované na dotykovej obrazovke, čím pomáhajú minimalizovať chyby a umožňujú jednoduché a presné sledovanie procesov

 5. Skrátenie času práce

  Zobraziť viac Zobraziť menej

  Automatizované systémy zmiešavania a vkladania materiálov pomáhajú zjednodušiť pracovný postup a skrátiť čas práce

 6. Čistejšie používanie5

  Zobraziť viac Zobraziť menej

  Vďaka zabudovanému systému na rozbaľovanie a zber materiálu vrátane laminárneho krytu nie je potrebný žiadny ďalší priestor na odstraňovanie súčastí

 7. Viac súčastí za deň

  Zobraziť viac Zobraziť menej

  Modul rýchleho chladenia HP Jet Fusion 3D3 skracuje čas chladenia, čo má za následok kratší3 čas výroby súčasti a viac pripravených súčastí za deň

 8. Minimalizácia produktivity

  Zobraziť viac Zobraziť menej

  Konštrukčná jednotka HP Jet Fusion 3D Build Unit, ktorá sa nachádza v tlačiarni, sa presunie na chladenie hneď po dokončení úlohy, čím sa umožní nepretržitý proces tlače maximalizujúci produktivitu3

 9. Maximálna efektivita

  Zobraziť viac Zobraziť menej

  Optimalizujte náklady a kvalitu súčastí pomocou úsporných materiálov ponúkajúcich najlepšie možnosti opakovateľného použitia v odvetví.6 Plánujte časy výroby presnejšie a predvídateľne, aby ste zvýšili celkovú prevádzkovú efektívnosť.

 10. Flexibilita

  Zobraziť viac Zobraziť menej

  Tlačte s použitím rozličných materiálov.
  Externá nádržka HP Jet Fusion 3D External Tank umožňuje získať recyklovaný materiál zo stanice na spracovanie, takže môže byť nahradený iným materiálom.

3D materiály HP a ich využitie

Unikátna otvorená platforma spoločnosti HP podporuje široké prijatie 3D tlače rozširovaním dostupnosti nových materiálov, ktoré majú zabezpečiť viac druhov využitia, znižovaním materiálových nákladov, podporovaním zlepšovania výkonu a vytváraním nových možností pre vlastnosti súčastí, ktoré riešia špecifické potreby odvetvia.

Prášok HP 3D High Reusability PA 12

Znížte celkové náklady na vlastníctvo a vyrábajte kvalitné diely s technickým a silným viacúčelovým termoplastom, ktorý nie je klasifikovaný ako nebezpečný5 a ktorý umožňuje najlepšiu opakovateľnú použiteľnosť prebytočného prášku v odvetví.6

Zobraziť menej Zobraziť viac

Optimalizované pre technológiu HP Multi Jet Fusion

Prášok HP 3D High Reusability PA 12 je ideálny pre zložité zostavy, kryty, puzdrá a konektory, je optimalizovaný pre platformu HP Multi Jet Fusion na zvýšenie bezpečnosti a vytvára skutočne funkčné súčasti s vyváženými profilmi vlastností.

Najnižšie náklady na súčasti4

Teraz môžete optimalizovať náklady a kvalitu súčastí vďaka najlepším možnostiam opakovateľného použitia v odvetví.6 Prášok HP 3D High Reusability PA 12 ponúka minimálne plytvanie práškom medzi výrobnými cyklami a dosahuje konzistentnú výkonnosť iba s 20 % pomerom obnovy.6

Tavivá a činidlá na dopracovanie detailov od spoločnosti HP

Tavivá a činidlá na dopracovanie detailov od spoločnosti HP spolupracujú s technológiou a materiálmi HP Multi Jet Fusion, aby poskytli jemné detaily a presné rozmery.1

Softvér HP 3D — maximálna efektivita 3D tlače

Úplné a jednoducho použiteľné riešenia poskytujúce kvalitné súčasti a prelomovú produktivitu.

Zobraziť menej Zobraziť viac

Príprava a monitorovanie úloh

HP SmartStream 3D Build Manager

Všetko, čo potrebujete na začatie projektu 3D tlače — intuitívny a výkonný softvér so základnými funkciami na prípravu a odoslanie súčastí na tlač.

HP SmartStream 3D Command Center

Plne monitoruje tlačiarne HP Jet Fusion 3D z pracovnej plochy. Sledujte čas konštrukcie, kontrolujte spotrebný materiál a získajte upozornenia v reálnom čase.


Integrácia s poprednými riešeniami v odvetví

Autodesk® Netfabb® s HP Engine

Poskytuje pokročilý softvér na aditívnu výrobu súčastí vo výrobnej kvalite. Funkcie na riadenie kvality zabraňujú chybám zariadenia a zvyšujú celkovú spoľahlivosť a efektivitu procesu.

Ďalšie informácie

Procesor Materialise Build pre technológiu HP Multi Jet Fusion

Spojte priemyselný štandardný softvér Materialise Magics na profesionálnu 3D tlač s procesorom Materialise Build pre technológiu HP Multi Jet Fusion, aby ste získali plný potenciál 3D tlačiarne HP a riadili každý krok výrobného procesu.

Ďalšie informácie

Zakladajúci člen konzorcia 3MF

Spoločnosť HP je zakladajúcim členom konzorcia 3MF, ktoré pracuje na definovaní nového formátu 3D tlače, ktorý umožní návrhovým aplikáciam odosielať 3D modely s plnou presnosťou skupine iných aplikácií, platforiem, služieb a tlačiarní.

Ďalšie informácie

Využívanie potenciálu 3D tlače naplno

Pretransformujte vlastnosti súčastí po jednotlivých voxeloch a odhaľte budúcnosť s neobmedzenými možnosťami využitia, materiálov a farieb. Predstavte si budúcnosť, v ktorej môžeme vytvárať inteligentné súčasti so zabudovanou elektronikou, integrovanou sledovateľnosťou a inteligenciou. Spoločnosť HP pripraví vašu spoločnosť na budúcu éru digitálnej výroby.

Technológia
HP Multi Jet Fusion

Využívanie potenciálu 3D tlače naplno

Náš proces Multi-Agent transformuje vlastnosti súčastí na úrovni voxelov, čím vám dáva bezprecedentnú kontrolu už dnes. V budúcnosti vám zas poskytne neobmedzené využitie, farby a objekty s unikátnymi a doteraz nepredstaviteľnými vlastnosťami.

Otvorená platforma
HP Multi Jet Fusion

Spoločnosť HP rúca bariéry brániace prijatiu 3D tlače v rozličných odvetviach prostredníctvom partnerskej spolupráce s otvorenou platformou Multi Jet Fusion spoločnosti HP.

Spoločnosť HP je na čele inovácií v odvetví 3D tlače prostredníctvom podpory rozvoja nových materiálov na 3D tlač, ktoré spájajú nižšie náklady s vylepšenými vlastnosťami. Otvorená platforma spoločnosti HP bude podporovať transformáciu z tradičnej výroby na digitálnu výrobu, ako aj viesť inováciu softvéru a štandardov, ako napríklad 3MF, vylepšeného formátu súborov 3D tlače.

Chcete sa stať partnerom spoločnosti HP v oblasti materiálov pre 3D tlač?


„Vďaka tomu, že môžeme priamo vyvíjať materiály na 3D tlač s využitím platformy HP Multi Jet Fusion Open Materials Platform, spoločnosť Arkema verí, že budeme môcť vyvinúť materiály pre konkrétnych používateľov a nájsť nové možnosti využitiapre našich zákazníkov a vedúce priemyselné spoločnosti. Táto úžasná koncepcia zrýchli zavádzanie 3D tlače a sprístupní jej plný potenciál. Spoločnosť Arkema ako globálny návrhár inovatívnych ekologických riešení technických polymérov pre širokú škálu priemyselných odvetví je nadšená, že môže spolupracovať so spoločnosťou HP na zmene spôsobu navrhovania a výroby produktov a že môže stáť na čele ďalšej priemyselnej revolúcie.“

Adrien Lapeyre

Manažér pre globálny trh – technické polymérové prášky
spoločnosť Arkema

Menej informácií Viac informácií

„Spoločnosť BASF má jedno z najširších portfólií 3D materiálov v chemickom priemysle, a preto sme radi, že sa môžeme pripojiť k otvorenej platforme HP Multi Jet Fusion. Spoločnosť BASF je zakladajúcim členom tejto otvorenej platformyNaše skúsenosti s potrebami zákazníkov a využitím týchto materiálov, ako aj rozsiahle znalosti o nich, nás motivujú k tejto spolupráci. Otvorená platforma HP je vynikajúcim základom na vývoj nových materiálov a zníženie nákladov v dôsledku vyššej produkcie. To zlacní materiály a umožní vytváranie prototypov, ako aj využívanie potenciálu 3D tlače vo výrobe.“

Dietmar Geiser

Vedúci manažér pre stratégiu a plánovanie 3D tlače
spoločnosť BASF New Business GmbH

Menej informácií Viac informácií

Zrýchlenie inovácie
materiálov

Spoločnosť HP rúca bariéry brániace prijatiu 3D tlače v rozličných odvetviach prostredníctvom inovácie materiálov.

Spoločnosť HP bude v budúcnosti ponúkať širší rad termoplastov vrátane materiálu PA 11, sklenených guľôčok PA 12 a materiálov s vlastnosťami spomaľujúcimi vznietenie, ako aj elastoméry. Vďaka otvorenej platforme HP Multi Jet Fusion a sieti partnerov inovujúcich materiály plánuje spoločnosť HP pokračovať v ďalšom rozširovaní ponuky materiálov. Zrýchlená inovácia materiálov prostredníctvom otvorenej platformy HP Multi Jet Fusion je kľúčová na to, aby sa aj doteraz nepredstaviteľné využitie stalo možným.


Viac informácií nájdete v Pokynoch spoločnosti HP týkajúcich sa vývoja materiálov pre 3D tlač.


Stiahnuť súbor vo formáte PDF

„Spoločnosť Evonik vyvíja nové materiály využívajúce platformu HP Multi Jet Fusion Open Materials. Spoločnosť Evonik verí, že program Open Materials spoločnosti HP je jedinečnou príležitosťou na rozšírenieprijatia 3D tlače a vytvára novú platformu na podporu inovácie materiálov prostredníctvom vývoja materiálov vhodných konkrétne na tento proces. Nová technológia MJF spoločnosti HP vytvára nové spôsoby využitia 3D tlače tým, že nám umožňuje vyvíjať nové materiály pre budúcnosť.“

Dr. Matthias Kottenhahn

Sr. VP & GM, High Performance Polymers
Evonik Resource Efficiency GmbH

Menej informácií Viac informácií

„Spoločnosť Lehmann&Voss&Co. verí, že platforma Open Materials spoločnosti HP je vynikajúca koncepcia a že s týmto prístupom môže spoločnosť HP uspokojiť potreby trhu, ktoré doteraz obmedzovali rozvoj trhu s 3D tlačou. Táto platformapodporí prijatie 3D tlače a poskytne spoločnostiam spôsob na podporu inovácie materiálov pomocou technológie HP Multi Jet Fusion. Spoločnosť Lehmann&Voss&Co. plánuje, že bude spolupracovať so spoločnosťou HP a teší sa na uvádzanie nových materiálov na tejto platforme.“

Dr. Marcus Rechberger

Market Development LUVOSINT©
Lehmann&Voss&Co

Menej informácií Viac informácií

„Spoločnosť HP má potenciál na vyvolanie revolúcie v 3D tlači. Vďaka jej novej technológii bude každý víťazom. Spoločnosť Shapeways ju môže ponúknuť komunite a komunita môže vytvoriť úžasné produkty.“

Peter Weijmarshausen

Výkonný riaditeľ, spoločnosť Shapeways

„Digitálna technológia transformuje výrobné procesy v celom cykle životnosti produktu. 3D tlač je dôležitým pilierom v digitálnej stratégii spoločnosti Jabil a tlačové riešenie Jet Fusion 3D spoločnosti HP je prvým riešením prinášajúcim rýchlosť a kvalitu potrebnú na prechod 3D tlače z nástroja na výrobu prototypov na výrobné riešenie. Tešíme sa na odhalenie skutočnej hodnoty aditívnej výroby spolu so spoločnosťou HP.“

John Dulchinos

Viceprezident digitálnej výroby spoločnosti Jabil

„Táto nová technológia vyzerá ako skutočne vzrušujúci skok vpred v priemyselnej 3D tlači. V spoločnosti Proto Labs sa tešíme na spoluprácu so spoločnosťou HP pri rozvoji tejto novej platformy, ktorá by mohla priniesť výrazne vyššiu produktivitu, lepšiu kvalitu súčastí a nižšie náklady.“

Rob Connelly

Viceprezident aditívnej výroby, spoločnosť Proto Labs

Technické služby a podpora spoločnosti HP

Pomocou exkluzívnej inštalácie, školení a služieb podpory spoločnosti HP, ako aj znalostí najlepšieho využitia na trhu, môžete optimalizovať výkon, priepustnosť, kvalitu súčastí a výťažnosť 3D tlačiarní.

 • Podpora u zákazníka na ďalší pracovný deň7
 • Dostupnosť náhradných dielov na ďalší pracovný deň8 vďaka globálnemu dosahu spoločnosti HP
 • Produktivita a profesionálne služby 3D tlače na zrýchlenie vášho obchodného rastu
Stiahnuť PDF súbor a získať ďalšie informácie

Získajte ďalšie informácie o tlačovom riešení HP Jet Fusion 3D

 • Blog
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter

1. Na základe rozmerovej presnosti ±0,2 mm meranej po pieskovaní. Ďalšie informácie o špecifikáciách materiálov nájdete na stránke hp.com/go/3Dmaterials.

2. Na základe nasledujúcich mechanických vlastností: Pevnosť v ťahu pri 45-50 MPa (XYZ), modul 1 600-1 900 MPa (XYZ). Štandardné testy ASTM s materiálom PA 12. Ďalšie informácie o špecifikáciách materiálov nájdete na stránke hp.com/go/3Dmaterials.

3. Rýchle chladenie umožňuje stanica HP Jet Fusion 3D Processing Station s rýchlym chladením dostupná v roku 2017. Na základe testov uskutočnených v apríli 2016 stanica HP Jet Fusion 3D Processing Station s rýchlym chladením skracuje čas chladenia súčastí v porovnaní s časom odporúčaným výrobcom tlačových riešení SLS poskytovaných v cenách od 100 000 USD do 300 000 USD. FDM sa neuplatňuje.
Nepretržitá tlač vyžaduje ďalšiu konštrukčnú jednotku HP Jet Fusion 3D Build Unit (štandardná konfigurácia tlačiarne obsahuje jednu konštrukčnú jednotku HP Jet Fusion 3D Build Unit). Na základe interného testovania a simulácie je priemerný čas tlače tlačového riešenia HP Jet Fusion 3D až 10x kratší ako pri tlačových riešeniach FDM a SLS v cenách od 100 000 USD do 300 000 USD dostupných na trhu k aprílu 2016. Testovacie premenné: Množstvo súčastí – 1 plná tlačová komora súčastí z HP Jet Fusion 3D pri 20 % hustote balenia vs rovnaký počet dielov na vyššie uvedených konkurenčných zariadeniach. Veľkosť súčasti: 30 g. Hrúbka vrstvy: 0,1 mm.

4. Na základe interného testovania a verejných údajov sú priemerné náklady na súčasť tlačového riešenia HP Jet Fusion 3D polovičné ako pri porovnateľných tlačových riešeniach FDM a SLS v cenách od 100 000 USD do 300 000 USD dostupných na trhu k aprílu 2016. Analýza nákladov vychádza z: ceny štandardnej konfigurácie riešenia, ceny zásob a nákladov na údržbu odporúčanú výrobcom. Nákladové kritériá: tlač 1 tlačová komora 30 gramových súčastí pri 10 % hustote balenia za deň, 5 dní v týždni počas jedného roka s využitím pomeru opakovaného použitia prášku odporúčaného výrobcom.

5. Výraz „čistejšia“ sa nevzťahuje na žiadne požiadavky na kvalitu vzduchu v interiéri a neberie do úvahy príslušné nariadenia alebo testovanie, ktoré sa môžu uplatňovať. Prášok a činidlá spoločnosti HP nespĺňajú kritériá na zaradenie medzi nebezpečné látky podľa nariadenia (EC) 1272/2008 v platnom znení.

6. Tlačové riešenie HP Jet Fusion 3D s práškom HP 3D High Reusability PA 12 s 80 % opakovanou použiteľnosťou má najvyššiu opätovnú použiteľnosť nadbytočného prášku po produkcii v porovnaní s akoukoľvek inou technológiou 3D tlače využívajúcou materiál PA 12. Konzistentný výkon iba s 20 % pomerom obnovy prášku.

7. V rámci záruky alebo pokrytia Care Pack.

8. Dostupnosť súčastí na ďalší pracovný deň vo väčšine krajín.

Vyhlásenia týkajúce sa budúcich plánov
Táto prezentácia obsahuje vyhlásenia týkajúce sa budúcich plánov v zmysle ustanovení programu Safe Harbor podľa Zákona o reforme vedenia súdnych konaní týkajúcich sa súkromných cenných papierov z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act). Tieto vyhlásenia sa týkajú rizík, nejasností a predpokladov. Ak sa takéto riziká alebo nejasnosti prejavia alebo ak sa takéto predpoklady ukážu byť nesprávne, výsledky spoločnosti HP a jej zlúčených pobočiek sa môžu výrazne líšiť od výsledkov, ktoré sú vyjadrené alebo naznačené vo vyhláseniach týkajúcich sa budúcich plánov a v predpokladoch. Za vyhlásenia týkajúce sa budúcich plánov sa môžu považovať všetky vyhlásenia s výnimkou vyhlásení o historických faktoch vrátane všetkých vyhlásení o očakávaniach alebo presvedčeniach a všetkých vyhlásení o predpokladoch vyplývajúcich z bodov uvedených vyššie. Z rizík, nejasností a predpokladov vyplýva možnosť, že očakávané výhody sa nemusia prejaviť podľa očakávaní a ďalšie riziká popísané v správach Komisie pre cenné papiere a burzu spoločnosti HP vrátane, nie však výlučne, rizík popísaných vo výročnej správe spoločnosti HP na formulári 10-K za fiškálny rok ukončený 31. októbra 2015 a v štvrťročnej správe spoločnosti HP na formulári 10-Q za fiškálny rok ukončený 31. januára 2016. Spoločnosť HP neočakáva žiadne povinnosti a neplánuje aktualizovať tieto vyhlásenia týkajúce sa budúcich plánov.