Neustále inovovaná podniková tlač

Pozrite si video
×

Predstavujeme nové multifunkčné tlačiarne A3.

Technológia ďalšej generácie zákazníkom aj servisným profesionálom úplne zmení pohľad na kopírovacie stroje.
Ďalšie informácie
Predstavujeme nové multifunkčné tlačiarne A3.

Máte pred sebou veľkú výzvu?

Spoločnosť HP ponúka najširšie spektrum tlačových riešení na trhu – od vykresľovania CAD/GIS až po obaly, od veľkoformátových značiek až po veľkoobjemovú tlač.

 

† Porovnanie celkových nákladov na vlastníctvo vychádza z tlače 90 000 strán v prípade tlačiarní PageWide Pro a 150 000 strán v prípade tlačiarní PageWide Enterprise, výrobcami publikovaných špecifikácií výťažnosti strán a spotreby energie, výrobcami odporúčaných maloobchodných cien hardvéru a spotrebného materiálu HP, priemerných maloobchodných cien konkurenčných zariadení a nákladov na stranu na základe výťažnosti podľa normy ISO pri metóde nepretržitej tlače v predvolenom režime použitím kaziet s najvyššou dostupnou kapacitou a spotrebného materiálu s dlhou životnosťou na všetkých farebných podnikových tlačiarňach A4 v cene od 300 do 1 249 EUR a na multifunkčných tlačiarňach v cene od 400 do 3 000 EUR podľa údajov z novembra 2015 s výnimkou produktov, ktoré dosahujú maximálne 1 % podielu na trhu, podľa údajov spoločnosti IDC z 3. štvrťroka 2015. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/learnaboutsupplies.

† Rýchlosť tlačiarní HP PageWide: Porovnanie vychádza z výrobcami publikovaných špecifikácií najrýchlejšieho dostupného režimu farebnej tlače na všetkých podnikových farebných tlačiarňach A4 v cene od 300 do 1 249 USD a multifunkčných tlačiarňach A4 v cene od 400 do 3 000 USD podľa údajov z novembra 2015 s výnimkou produktov, ktoré dosahujú maximálne 1 % podielu na trhu, podľa údajov spoločnosti IDC z 3. štvrťroka 2015. Rýchlosti tlačiarní HP PageWide sú založené na režime bežnej kancelárie a nezahŕňajú prvú stranu. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/printerspeeds.

† Informácie o spotrebe energie vychádzajú z porovnania z údajov o typickej spotrebe elektrickej energie (TEC) uvedených na stránke energystar.gov. Údaje boli normalizované na určenie energetickej efektívnosti väčšiny profesionálnych farebných podnikových tlačiarní v cene od 300 do 800 EUR, podnikových farebných laserových multifunkčných tlačiarní v cene od 1 000 do 3 000 EUR a farebných laserových tlačiarní v cene od 500 do 1 249 EUR k novembru 2015. Podiel na trhu bol zistený podľa údajov spoločnosti IDC v 3. štvrťroku 2015. Výsledky závisia od nastavení zariadenia. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/pagewideclaims.