Najjednoduchší spôsob tlače zo smartfónu alebo tabletu

Multifunkčné
zariadenie


Kopírovanie, skenovanie, faxovanie,
obojstranná tlač a prístup na web
priamo z tlačiarne.

Mobilná tlač,
s ktorou vaša firma
zvládne každú úlohu


Pripojte bežné zariadenia a jednoducho
tlačte zo smartfónu, tabletu
alebo prenosného počítača.

Inovatívny dizajn pre maximálnu
produktivitu v kancelárii


Inovatívny HP Print Forward Design vám ušetrí miesto a pomôže dosiahnuť vysokú rýchlosť obojstranného skenovania a kopírovania.

Riešenia
distribuovaného podniku


Vďaka funkcii HP Web Jetadmin5, obojstrannej tlači a štedrému mesačnému pracovnému využitiu je rad HP Officejet Pro 8700 vybavený všetkými nástrojmi potrebnými na zvýšenie vašej produktivity a poskytovanie profesionálnej kvality tlače.

Rad HP OfficeJet Pro 8700
1. V porovnaní s väčšinou farebných multifunkčných laserových tlačiarní s cenou nižšou ako 500 EUR (údaje z augusta 2015). Podiel na trhu vychádza z údajov spoločnosti IDC z 2. štvrťroka 2015. Porovnania nákladov na stranu (CPP) pre spotrebný materiál laserových tlačiarní vychádzajú z výrobcami publikovaných špecifikácií kaziet s najvyššou kapacitou a spotrebného materiálu s dlhou životnosťou. Náklady na stranu založené na atramentoch HP s vysokou kapacitou vychádzajú z výrobcami publikovaných špecifikácií kaziet s najvyššou kapacitou. Náklady na stranu vychádzajú z odporúčanej maloobchodnej ceny atramentových kaziet s vysokou kapacitou a ich výťažnosti na stranu. Výťažnosť podľa normy ISO je založená na metóde nepretržitej tlače v predvolenom režime. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2. Údaje vychádzajú z výťažnosti atramentových kaziet HP 956/957/958/959XL v porovnaní s atramentovými kazetami HP 952/953/954/955A. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

3. Informácie o odolnosti voči vode, rozmazaniu, vyblednutiu a zvýrazňovačom sú založené na norme ISO 11798 a internom testovaní spoločnosti HP. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printpermanences.

4. Nezahŕňa prvú súpravu testovacích strán ISO. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims.

5. Vyžaduje sa kompatibilné mobilné zariadenie s podporou tlače cez NFC. Zoznam kompatibilných mobilných zariadení s podporou tlače cez NFC nájdete na stránke http://www.hp.com/go/nfcprinting.

6. Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené priamo k signálu Wi-Fi Direct® multifunkčnej alebo štandardnej tlačiarne podporujúcej technológiu Wi-Fi Direct. V závislosti od mobilného zariadenia sa môže vyžadovať aj aplikácia alebo ovládač. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®.

7. Bezdrôtové funkcie sú kompatibilné len so smerovačmi s frekvenciou 2,4 GHz. Môže sa vyžadovať aj aplikácia alebo softvér a registrácia konta HP ePrint. Niektoré funkcie si vyžadujú kúpu voliteľného príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/mobileprinting.

8. Súkromná tlač HP JetAdvantage Private Print je k dispozícii bezplatne a jej použitie si vyžaduje pripojenie tlačiarne k internetu s aktivovanými webovými službami. Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hpjetadvantage.com.

9. Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne na internet. Pri službách sa môže vyžadovať registrácia. Dostupnosť aplikácií sa líši v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hpconnected.com.

10. Funkcie nastavenia používania farieb sa na jednotlivých zariadeniach líšia.

11. Vyžaduje sa internetové pripojenie k tlačiarni podporujúcej službu HP ePrint. Tlačiareň vyžaduje registráciu konta ePrint. Môže sa vyžadovať aplikácia alebo softvér. Bezdrôtové funkcie sú kompatibilné len so smerovačmi s frekvenciou 2,4 GHz. Čas tlače a rýchlosť pripojenia sa môžu líšiť. Na používanie bezdrôtového širokopásmového pripojenia mobilných zariadení sa vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Informácie o dostupnosti a pokrytí vo svojej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/mobileprinting.

12. Rýchlosť tlače je až 22 str./min v prípade modelu 8710 a až 24 str./min v prípade modelov 8720, 8730 a 8740. Rýchlosť tlače meraná v súlade s normou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.


© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.