Produktivita podniku s bezkonkurenčnými možnosťami

Rozšírené možnosti


Poskytnite pracovným skupinám to, čo potrebujú
pre úspech. Jednoducho si vyberte a inštalujte
viac než 180 riešení od HP a tretích strán.

Viac strán,
menej zásahov


Originálne kazety HP PageWide s vysokou výťažnosťou
vám umožnia tlačiť 20 000
čiernobielych a 16 000
farebných strán. Navyše môžete minimalizovať čas
a rozpočet na údržbu a používať
menej vymeniteľných dielov než na laserových tlačiarňach.8

Bezkonkurenčné zabezpečenie a správa zariadení2


Spoľahnite sa na silnú ochranu zariadení, údajov a dokumentov vďaka najhlbšiemu zabudovanému zabezpečeniu tlačiarne od spoločnosti HP,2 a jednoducho spravujte všetky zariadenia centrálne.

Najlepšia produktivita vo svojej triede


S funkciami, ako sú najlepšia tlač vo svojej triede a najlepšia rýchlosť podávania stránok, rýchle jednoprechodové obojstranné skenovanie a intuitívna 4,3-palcová farebná dotyková obrazovka ovládaná gestami, je rad HP PageWide Enterprise vybavený všetkými nástrojmi, ktoré váš tím potrebuje pri dodávaní dokumentov v profesionálnej kvalite.

1. Vyhlásenie o nákladoch na stranu (CPP) sa porovnáva s väčšinou farebných laserových AiO s viacerými prechodmi do 300 USD bez DPH podľa údajov z februára 2014 na základe podielu na trhu podľa údajov IDC za 4. štvrťrok 2013. Náklady na stranu pre spotrebný materiál na laserovú tlač sú založené na publikovaných údajoch výrobcov o kazetách s najvyššou kapacitou. Náklady na stranu založené na predpokladaných koncových cenách atramentových kaziet HP 934XL/935XL, publikovanej výťažnosti a nepretržitej tlače. Skutočné ceny sa môžu líšiť. Skutočné výťažnosti sa môžu líšiť na základe tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Pozrite si stránku http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2. Ak je tlač v režime bežnej kancelárie.

3. Porovnanie na základe výrobcami publikovaných údajov o najrýchlejšom možnom farebnom režime (podľa údajov z augusta 2013) zahŕňa farebné laserové multifunkčné tlačiarne.

4. Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a pripojenie tlačiarne na internet. Služby vyžadujú registráciu. Dostupnosť aplikácie sa môže líšiť v závislosti od krajiny, jazyka a zmlúv a môže vyžadovať inováciu firmvéru. Podrobnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/eprintcenter.

5. Aplikácia HP Web Jetadmin je zadarmo a je možné ju prevziať na adrese . http://www.hp.com/go/webjetadmin.

6. Porovnané s nasledujúcimi tlačiarňami: Rad Officejet Pro X: Väčšina farebných laserových multifunkčných tlačiarní do 1 000 USD a farebných laserových tlačiarní do 800 USD podľa údajov z augusta 2012. Rad Officejet Pro 200: Väčšina farebných laserových AiO do 500 USD a farebných laserových tlačiarní do 300 USD podľa údajov zo septembra 2012. Officejet Pro 8610/20/30: Väčšina farebných laserových AiO do 600 USD a farebných laserových tlačiarní do 300 USD podľa údajov z októbra 2013. OJ Pro s kazetami s najvyššou kapacitou. Spotreba energie podľa testov HP. Podrobnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/go/officejet.

7. Rad Officejet Pro X: Väčšina farebných laserových multifunkčných tlačiarní do 1 000 USD a farebných laserových tlačiarní do 800 USD podľa údajov z augusta 2013. Rad Officejet Pro 8600: Väčšina farebných laserových AiO do 500 USD, august 2013. Rad Officejet Pro 200: Väčšina farebných laserových tlačiarní do 300 USD a farebných laserových AiO do 500 USD, jún 2013. Na základe podielu na trhu podľa údajov IDC z 2. štvrťroka 2013. Rad Officejet Enterprise X: Väčšina farebných laserových multifunkčných tlačiarní do 3 000 USD podľa údajov z novembra 2013 na základe podielu na trhu podľa údajov IDC z 3. štvrťroka 2013. Podrobnosti nájdete na stránke http://www.hp.com/officejet. Porovnania nákladov na stranu pre laserový spotrebný materiál sú založené na údajoch o kazetách s najvyššou kapacitou publikovaných výrobcami. Náklady na stranu pre HP Officejet sú založené na predpokladaných koncových cenách vysokokapacitných atramentových kaziet HP 970XL/971XL, 950/951 XL a kaziet so štandardnou kapacitou HP 980, publikovanej výťažnosti pre farebnú tlač a nepretržitej tlači v predvolenom režime. Aktuálne ceny a výťažnosť sa môžu líšiť. Pozrite si stránku http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

8. Kompletný zoznam aktuálnych oprávnených tlačiarní nájdete na adrese http://www.hpinstantink.com. Tlačiarne vyžadujú priame pripojenie na internet pre zapojenie programu. Pripojenie na internet sa predáva samostatne.


© HP Inc. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručných dokumentoch, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za technické alebo vydavateľské chyby, či vynechané informácie uvedené v tomto dokumente.

Porovnanie celkových nákladov vychádza z 90 000 strán pre PageWide Pro a 150 000 strán pre PageWide Enterprise, výrobcami publikovaných špecifikácií výťažnosti strán a spotreby energie, výrobcami odporúčaných maloobchodných cien hardvéru a spotrebného materiálu a nákladov na stranu na základe výťažnosti podľa normy ISO pri nepretržitej tlači v predvolenom režime pomocou kaziet s najvyššou kapacitou. Na základe porovnania s farebnými podnikovými tlačiarňami a multifunkčnými farebnými tlačiarňami v cene 300 až 1 000 USD podľa údajov zo septembra 2015 a s farebnými podnikovými multifunkčnými tlačiarňami A4 v cene 500 až 3 000 USD podľa údajov z novembra 2015 s výnimkou produktov, ktoré dosahujú maximálne 1 % podielu na trhu, podľa údajov spoločnosti IDC z 3. štvrťroku 2015. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/learnaboutsupplies. Na základe porovnania celkových nákladov na vlastníctvo modelov radov PageWide Pro a PageWide Enterprise 400 a 500.

Porovnanie rýchlosti nájdete na stránke hp.com/go/printerspeeds.

Tvrdenie o najlepšom zabezpečení a správe zariadení v danej triede vychádza z porovnania vstavaných funkcií všetkých firemných farebných tlačiarní v cene od 300 do 800 EUR a multifunkčných tlačiarní v cene od 400 do 1 000 EUR podľa údajov z novembra 2015 s výnimkou produktov s najviac 1 % podielom na trhu podľa údajov IDC za 3. štvrťrok 2015. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/printersecurityclaims.

Informácie o spotrebe energie vychádzajú z porovnania údajov zverejnených na stránke energystar.gov pre väčšinu farebných firemných tlačiarní v danej triede v cene od 300 do 800 EUR a multifunkčných tlačiarní v cene od 400 do 1 000 EUR podľa údajov z novembra 2015. Podiel na trhu podľa údajov IDC z 3. štvrťroku 2015. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/printersecurityclaims.

Rýchlosti tlačiarní HP PageWide sú založené na režime bežnej kancelárie a nezahŕňajú prvú stranu. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/printerspeeds.