HP Inc. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Tento preklad vyhlásenia o ochrane osobných údajov sme vám poskytli kvôli vášmu pohodliu, v súčasnosti je však neaktuálna v dôsledku nedávnych zmien. Kým pracujeme na aktualizácii našich prekladov, najčerstvejšie informácie nájdete v anglickej verzii, kliknite sem, prosím.

0

Spoločnosť HP rešpektuje vaše súkromie

Spoločnosť HP a jej pobočky rešpektujú vaše súkromie. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov informuje o našich postupoch ochrany osobných údajov, ako aj o možných, vami vybratých, spôsoboch zhromažďovania informácií o vašich aktivitách online a spôsobe, ako spoločnosť HP tieto informácie používa. Toto vyhlásenie je dostupné na našej domovskej stránke a v spodnej časti každej webovej stránky spoločnosti HP.


Spoločnosť HP bola zakladajúcim podporovateľom programu ochrany osobných údajov online výboru Úradu pre lepší obchod (Council of Better Business Bureau – BBB) a patrí medzi jeho akreditované podniky. Postupy ochrany osobných údajov spoločnosti HP sú v súlade s pravidlami obchodných postupov BBB a sme veľmi radi, že môžeme svoje produkty prezentovať so známkou BBB.


Accredited Business non-HP site


Pri vytváraní zásad a noriem ochrany osobných údajov spoločnosť HP rešpektuje a zohľadňuje všetky dôležité princípy a rámce po celom svete vrátane smernice OECD o ochrane súkromia a cezhraničnom toku osobných údajov, smernice EÚ č. 95/46/ES, politiky ochrany súkromia organizácie APEC a madridského uznesenia o medzinárodných štandardoch na ochranu osobných údajov.


Spoločnosť HP spĺňa podmienky rámcových dohôd Safe Harbor medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou, resp. Švajčiarskom, v zmysle návrhu Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických, týkajúce sa zhromažďovania, využitia a uchovávania osobných údajov občanov z členských krajín Európskej únie a Švajčiarska. Spoločnosť HP potvrdzuje, že dodržuje podmienky dohody Safe Harbor týkajúce sa oznamovania, výberu, preposielania, bezpečnosti, celistvosti údajov, prístupu k údajom a ich vymáhania. Ak si želáte viac informácií o programe Safe Harbor a ak si chcete pozrieť certifikáciu spoločnosti HP, navštívte stránku http://www.export.gov/safeharbor/ non-HP site. Spoločnosť HP tiež vytvorila skupinu záväzných firemných pravidiel (binding corporate rules – BCR), ktoré boli schválené všetkými regulačnými orgánmi na ochranu údajov v krajinách EEA a Švajčiarsku s platnosťou od júna 2011. Regulačné orgány na ochranu údajov zaručujú, že osobné údaje dotknutých osôb v krajinách EEA sú počas spracovávania globálnymi subjektmi HP primerane chránené.


Spoločnosť HP sa zaväzuje riešiť sťažnosti týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, ich zhromažďovania alebo použitia v súlade s princípmi programu Safe Harbor a požiadavkami pravidiel BCR. Spoločnosť HP sa ďalej zaviazala postúpiť nevyriešené sťažnosti od občanov alebo obyvateľov EÚ, ktoré sa týkajú ochrany a prenosu osobných údajov v rámci princípov programu Safe Harbor, nezávislému mechanizmu na riešenie sporov, inštitúcii BBB EÚ Safe Harbor, ktorá funguje pod záštitou výboru Úradu pre lepší obchod. Ak včas nedostanete odpoveď na svoju sťažnosť alebo ak spoločnosť HP uspokojivo vašu sťažnosť nevybaví, môžete kontaktovať inštitúciu BBB EÚ Safe Harbor prostredníctvom stránky: http://www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints non-HP site.


Spoločnosť HP získala pečať ochrany osobných údajov APEC od spoločnosti TRUSTe na znak toho, že toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a naše postupy boli preskúmané a sú v súlade s programom spoločnosti TRUSTe, ktorý možno zobraziť na stránke overenia, dostupnej po kliknutí na pečať TRUSTe.

Postupy spoločnosti HP na ochranu osobných údajov, opísané v tomto vyhlásení sú v súlade so systémom pravidiel cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC (APEC Cross Border Privacy Rules System) vrátane transparentnosti, zodpovednosti a výberu, týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov.

Certifikácia CBPR sa netýka informácií, ktoré sa môžu zhromažďovať prostredníctvom softvéru na stiahnutie na platformách tretích strán.


Ak máte nevyriešené pochybnosti o ochrane osobných údajov alebo používaní údajov, týkajúce sa certifikácie APEC spoločnosti HP, na ktoré sme neposkytli postačujúcu odpoveď, skontaktujte sa so spoločnosťou TRUSTe non-HP siteAko spoločnosť HP používa nástroje na automatické zhromažďovanie údajov:


1

1. Rozsah tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Spoločnosť HP je globálnou organizáciou s nadnárodnými právnickými osobami, komerčnými procesmi, manažérskou štruktúrou a technickými systémami. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky webové lokality, domény, služby, aplikácie a produkty, ako aj pobočky, ktoré úplne vlastní spoločnosť HP (ďalej len „lokality alebo služby HP“), okrem prípadov, kedy toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nahrádzajú alebo dopĺňajú iné vyhlásenia konkrétneho programu, produktu alebo služby spoločnosti HP.


Prepojenia na iné webové lokality ako lokality spoločnosti HP

Lokality alebo služby HP môžu pre vaše pohodlie a informovanosť obsahovať prepojenia na aplikácie, produkty, služby alebo webové lokality tretích strán. Prechodom na tieto prepojenia opustíte lokalitu spoločnosti HP. Spoločnosť HP nespravuje tieto lokality tretích strán ani ich postupy pri ochrane osobných údajov, ktoré sa môžu odlišovať od postupov spoločnosti HP. Lokality tretích strán nepotvrdzujeme ani k nim nevydávame žiadne vyhlásenie. Vyhlásenie spoločnosti HP o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré poskytnete tretím stranám alebo ktoré tretie strany zhromažďujú. Odporúčame, aby ste si prezreli zásady ochrany osobných údajov všetkých lokalít, s ktorými prichádzate do styku, ešte predtým, ako im umožníte zhromažďovanie osobných údajov.


Poskytujeme tiež funkcie sociálnych médií, ktoré umožňujú zdieľanie informácií spoločnosti HP s vašimi sociálnymi sieťami, aj interakciu so spoločnosťou HP na rôznych lokalitách spoločenských sietí. V závislosti od funkcie môže jej použitie viesť k zhromažďovaniu alebo zdieľaniu informácií o vás. Odporúčame vám, aby ste si znova prezreli zásady ochrany osobných údajov a nastavenia lokalít sociálnych médií, ktoré používate, aby ste zistili, ktoré informácie sa na týchto lokalitách budú zhromažďovať, používať a zdieľať.


2

2. Zhromažďovanie osobných informácií

Spoločnosť HP zhromažďuje, exportuje a používa osobné údaje za účelom spravovania vášho vzťahu so spoločnosťou HP a zvýšenia kvality poskytovaných služieb a ich prispôsobenia vášmu kontaktu so spoločnosťou HP. Toto zhromažďovanie sa vykonáva s príslušným oznámením a súhlasom spolu s požadovanou evidenciou u autorít, ktoré sa zaoberajú ochranou údajov, ak sa takýto postup používa.


Spoločnosť HP môže zhromažďovať osobné údaje o vás v súvislosti s/so:

 • objednávkou produktov alebo služieb, aktiváciou a registráciou,
 • vytvorením profilu a overením používateľa pre služby online,
 • žiadosťou o poskytnutie informácií alebo sťažnosti,
 • prihlásením na odber marketingových, informačných alebo podporných materiálov,
 • vstupmi do súťaží alebo zúčastnením sa na prieskume,
 • žiadosťou o okamžitý úver,
 • žiadosťou o zamestnanie,
 • registráciou na podujatia,
 • návštevami alebo prezeraním webových stránok spoločnosti HP.

Medzi typy osobných údajov, ktoré nám poskytujete, patria:

 • osobné alebo obchodné kontaktné informácie, ako napríklad meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
 • v niektorých prípadoch môže vaše obchodné kontakty poskytnúť spoločnosti HP na to určená osoba vo vašej spoločnosti alebo podniku (ako napríklad pracovník vášho oddelenia IT);
 • finančné informácie, ako napríklad číslo vašej kreditnej alebo debetnej karty alebo iné účtovné údaje;
 • rodné číslo a mzda;
 • ďalšie jedinečné informácie, ako napríklad identifikácie používateľa a heslá, funkčnosť produktov, preferencie týkajúce sa produktov a služieb, kontaktné preferencie, informácie o vzdelaní a zamestnaní, ako aj údaje o pracovnom mieste, o ktoré máte záujem;
 • údaje týkajúce sa polohy, ako napr. vaša IP adresa alebo fyzická poloha, keď žiadate o poskytnutie služieb založených na fyzickej polohe.

Ak žiadate o okamžitý úver, môžeme od vás žiadať poskytnutie ďalších osobných údajov, ako napríklad informácie o mzde, rodnom čísle, o banke a účte a ďalšie informácie potrebné na overenie vašej osoby a schopnosti splácať úver. Tieto informácie použijú naši poskytovatelia finančných služieb pri rozhodovaní o predĺžení vášho úveru a lehote predĺženia.


Ak sa na našej lokalite rozhodnete použiť program „Povedať priateľovi“, alebo podobný program s odporúčaním, požiadame vás o uvedenie priateľovej e-mailovej adresy, prepojenia na sociálnu sieť, telefónneho čísla, alebo iných kontaktných informácií, aby sme vášmu priateľovi mohli odoslať pozvánku kvôli účasti na programe.


Ak uverejňujete, komentujete, prejavujete záujem, alebo sa sťažujete, alebo zdieľate osobné informácie, vrátane fotografií v rámci ľubovoľného verejného fóra na lokalite spoločnosti HP, v sociálnej sieti, blogu alebo na inom podobnom fóre, uvedomte si, že všetky odovzdané informácie ktoré odošlete, môžu iní používatelia týchto fór čítať, prezerať, zhromažďovať alebo používať. Tiež ich môžu použiť s cieľom kontaktovať vás, odoslať vám nevyžiadané správy či použiť ich na účely, nad ktorými nemáte ani vy, ani spoločnosť HP kontrolu. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za osobné informácie, ktoré ste sa rozhodli v rámci týchto fór poskytnúť.


Okrem informácií, ktoré poskytnete, môže spoločnosť HP zhromažďovať informácie aj počas vašej návštevy webovej lokality spoločnosti HP, alebo webovej aplikácie, alebo webovej lokality, ktorú riadi iná spoločnosť v mene spoločnosti HP prostredníctvom nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov, vrátane webových indikátorov, súborov cookie a vložených webových prepojení. Tieto nástroje zhromažďujú určité informácie o prenose, ktoré prehliadač odosiela na webovú lokalitu, ako napríklad typ a jazykovú verziu prehliadača, časy prístupu a adresu webovej lokality, z ktorej ste prišli. Môžu tiež zhromažďovať informácie o vašej adrese IP, jedinečnom identifikátore zariadenia, údaje o postupnosti kliknutí (t. j. prezerané stránky, prepojenia, na ktoré kliknete a iné akcie, ktoré vykonávate v súvislosti s webovými lokalitami spoločnosti HP alebo ovládanými lokalitami) a informácie o produktoch. Spoločnosť HP môže tiež použiť niektoré nástroje na automatické zhromažďovanie údajov v súvislosti s určitými e-mailmi, ako aj komunikáciou odoslanou zo spoločnosti HP. Pomocou týchto nástrojov tak môže zhromažďovať informácie, keď otvoríte e-mail alebo kliknete na prepojenie nachádzajúce sa v e-maile. Ďalšie informácie získate v časti Ako spoločnosť HP používa nástroje na automatické zhromažďovanie údajov.


Spoločnosť HP tiež zhromažďuje informácie z verejne alebo komerčne dostupných zdrojov, ktoré považuje za dôveryhodné. Medzi takéto informácie patrí vaše meno, adresa, e-mailová adresa, preferencie, záujmy a demografické údaje alebo údaje z profilu. Informácie, ktoré spoločnosť HP zhromažďuje zo svojich verejných alebo komerčných zdrojov, možno použiť spolu s informáciami, ktoré spoločnosť HP zhromažďuje pri vašej návšteve lokalít spoločnosti HP. Spoločnosť HP môže napríklad porovnať geografické informácie získané z komerčných zdrojov s adresou IP získanou prostredníctvom nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov, aby zistila vaše geografické umiestnenie.


Tam kde je to nevyhnutné, spoločnosť HP môže tiež použiť informácie poskytnuté vami alebo vašim zamestnávateľom, spolu s informáciami z verejne dostupných alebo iných zdrojov online alebo offline, za účelom vykonania kontroly splnenia povinností vo vzťahu k obchodným kontaktom, ako súčasť protikorupčného programu spoločnosti HP.


3

3. Ako používame informácie o vás

Informácie, ktoré spoločnosť HP zhromažďuje s cieľom porozumieť vašim požiadavkám a potrebám, jej pomáhajú poskytovať kvalitné produkty a služby podľa vašich predstáv. Spoločnosť HP môže napríklad prostredníctvom vašich údajov

 • riadiť náš vzťah s vami,
 • poskytnúť pomoc pri dokončovaní vašej transakcie alebo objednávky,
 • zistiť hrozby zabezpečenia, podvody a iné škodlivé aktivity a predchádzať im,
 • komunikovať s vami o produktoch a službách spoločnosti HP,
 • poskytovať služby a technickú podporu a zvyšovať ich kvalitu,
 • aktuálne informovať o nových službách a výhodách,
 • poskytovať individuálne upravené reklamné ponuky,
 • vybrať obsah, ktorý sa vám bude zasielať,
 • prispôsobiť niektoré webové lokality spoločnosti HP,
 • zistiť účinnosť marketingových iniciatív, reklám a webových lokalít ovládaných inou spoločnosťou v mene spoločnosti HP,
 • umožniť vašu účasť v súťažiach a prieskumoch.

Poskytneme vám príležitosť vybrať si nastavenia ochrany osobných údajov v rámci komunikácie, ktorú zasielame (pozrite si tému Vaše možnosti nastavenia a výber nastavení ochrany osobných údajov).


Informácie o kreditnej karte sa používajú len na spracovanie platby a prevenciu pred podvodmi. Informácie o vašej mzde, rodnom čísle a iné citlivé osobné informácie, ktoré sa vyžadujú na spracovanie rozhodnutia o poskytnutí úveru, nepoužijú naši poskytovatelia finančných služieb ani spoločnosť HP na žiadne iné účely. Ak nás nepožiadate, aby sme uchovali informácie o vašej kreditnej karte pre ďalšie nákupy, tieto informácie nebudú uložené dlhšie, ako je potrebné na poskytnutie týchto služieb.


4

4. Ako zdieľame informácie o vás

Spoločnosť HP nepristúpi k predaju, prenájmu ani nájmu vašich osobných informácií iným osobám okrem výnimiek, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení. Spoločnosť HP zdieľa osobné informácie týmito spôsobmi:


Spoločnosť HP má od poskytovateľov služieb a dodávateľov zmluvne zabezpečené poskytovanie obchodných činností, dodanie kompletných produktov, služieb a riešení pre zákazníkov, ako aj pomoc spoločnosti HP v oblasti marketingových a komunikačných iniciatív. Medzi týchto poskytovateľov služieb a dodávateľov patria napríklad spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním údajov z kreditných kariet, poskytovatelia podpory zákazníkom a zákaznícke kontaktné centrá, marketingové spoločnosti, poskytovatelia elektronických služieb, spoločnosti zaoberajúce sa automatizovaným spracovaním údajov a prepravcovia. Od dodávateľov a poskytovateľov služieb sa zmluvne vyžaduje, aby dodržiavali dôvernosť a zabezpečenie informácií, ktoré prijali v mene spoločnosti HP a nepoužili ich na iné účely ako na vykonávanie služieb, ktoré realizujú pre spoločnosť HP.


Spoločnosť HP sa príležitostne zúčastňuje na marketingových iniciatívach iných spoločností vrátane webových lokalít prevádzkovaných inou spoločnosťou v mene spoločnosti HP. V rámci týchto iniciatív sa niektoré služby a marketingové oznámenia spoločnosti HP poskytujú, respektíve odosielajú naraz so službami a oznámeniami iných spoločností. Niektoré z týchto služieb a oznámení vám ponúkajú možnosť zdieľať osobné informácie so spoločnosťou HP aj inými spoločnosťami, ktoré sa zúčastňujú na týchto iniciatívach. Môžete napríklad prijímať marketingové oznámenia od spoločnosti HP a iných spoločností alebo budete mať príležitosť zaregistrovať sa online pre softvérové produkty viacerých spoločností. Ak sa rozhodnete poskytnúť osobné informácie len spoločnosti HP, tieto informácie nebude spoločnosť HP zdieľať s inými spoločnosťami, ktoré sa zúčastňujú na tejto marketingovej iniciatíve. Ak sa rozhodnete poskytnúť osobné údaje iným spoločnostiam, tieto osobné údaje sa spracujú podľa zásad ochrany osobných údajov týchto spoločností, pričom sa môžu líšiť od zásad a postupov spoločnosti HP.


Spoločnosť HP môže previesť vaše osobné informácie na iné obchodné entity, ktoré vlastní spoločnosť HP v Spojených štátoch a v iných krajinách. Prístupom na webové lokality spoločnosti HP, registráciou konta alebo služby, alebo iným poskytnutím osobných informácií spoločnosti HP, vyjadrujete súhlas s týmto prenosom svojich osobných informácií prostredníctvom globálnej siete entít spoločnosti HP.


Okrem spôsobov uvedených v tomto Vyhlásení, nebude spoločnosť HP zdieľať osobné informácie, ktoré poskytnete spoločnosti HP s tretími stranami bez vášho súhlasu, ak nepôjde o: (i) odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácií kompetentných orgánov polície alebo štátnych orgánov, (ii) dodržanie zákona, právneho predpisu, predvolania alebo súdneho príkazu, (iii) vyšetrovanie a pomoc pri prevencii pred hrozbami zabezpečenia, podvodmi a inými škodlivými aktivitami, (iv) vynútenie alebo ochranu práv a majetku spoločnosti HP alebo jej pobočiek, alebo (v) o ochranu práv alebo osobnej bezpečnosti spoločnosti HP, našich zamestnancov a tretích strán, ktoré sa týkajú používania majetku spoločnosti HP v prípade povolenia a súhlasu s požiadavkami príslušného zákona.


V niektorých krajinách alebo oblastiach môžu nastať určité okolnosti, za ktorých sa spoločnosť HP môže zo strategických alebo iných komerčných dôvodov rozhodnúť predať, kúpiť, zlúčiť alebo inak usporiadať podnikateľskú činnosť. Súčasťou takejto transakcie môže byť poskytnutie osobných informácií potenciálnym alebo skutočným kupujúcim alebo ich prijatie od predávajúcich. Jedným z postupov, ktoré uplatňuje spoločnosť HP, je zabezpečenie primeranej ochrany informácií pri týchto typoch transakcií.


5

5. Ochrana osobných údajov detí

Spoločnosť HP vedome nezhromažďuje informácie od detí mladších ako 13 alebo 14 rokov v Kórei a svoje webové lokality nesmeruje na deti pod touto vekovou hranicou. Odporúčame rodičom a osobám vykonávajúcim dohľad, aby prevzali aktívny prístup pri aktivitách a záujmoch svojich detí na internete a pri používaní mobilných zariadení.


6

6. Možnosti a výber nastavenia ochrany osobných údajov

Spoločnosť HP vám dáva možnosť rozhodnúť sa, či chcete prijímať spektrum informácií, ktoré dopĺňajú naše produkty a služby. Môžete sa prihlásiť na odber určitých informácií špecifických pre daný produkt a službu, prípadne sa rozhodnúť pre prijímanie všeobecných oznámení spoločnosti HP. Dávame vám možnosť výberu, pokiaľ ide o doručovanie všeobecných oznámení spoločnosti HP – môžeme vám ich zasielať poštou, e-mailom, telefonicky na pevnú linku alebo mobilný telefón.


Môžete si vybrať alebo zmeniť svoj výber, pokiaľ ide o prijímanie objednaných alebo všeobecných oznámení v bode zhromažďovania údajov alebo využitím iných metód, ktoré sú uvedené v nasledujúcich častiach. Táto možnosť sa nevzťahuje na oznámenia, ktoré slúžia najmä na správu dokončenia objednávok, zmlúv, podporu, bezpečnostné upozornenia k produktom, aktualizácie ovládačov alebo iné administratívne oznámenia a oznámenia o transakciách, kde prvotným cieľom týchto oznámení nie je propagácia.


Objednané oznámenia


Medzi objednané oznámenia zaraďujeme e-mailové bulletiny, aktualizácie softvéru atď., o ktoré ste výslovne požiadali alebo ste súhlasili s ich zasielaním. Potom ako požiadate o takéto oznámenia, môžete explicitne nesúhlasiť s ich prijímaním jedným z týchto spôsobov:

 • Vyberte prepojenie „nesúhlasím so zasielaním“ alebo „zrušiť odber“ v e-mailovej správe alebo sa riaďte pokynmi uvedenými v každom e-mailovom objednanom oznámení.
 • Ak chcete zrušiť odber správ doručovaných do mobilných zariadení, odpovedzte na správu použitím slov STOP alebo KONIEC.
 • Vráťte sa späť na webovú stránku, na ktorej ste pôvodne zaregistrovali svoje nastavenia, a riaďte sa pokynmi na vyjadrenie nesúhlasu so zasielaním. Mnohé prihlásenia na odber od spoločnosti HP sú dostupné na webovej stránke Možnosti účastníka.
 • Napíšte Oddeleniu ochrany osobných údajov spoločnosti HP. V tejto správe uveďte svoje meno, relevantné kontaktné informácie a špecifické relevantné informácie o prihláseniach na odber od spoločnosti HP, o ktoré už nemáte záujem.

Ak vyjadríte nesúhlas s prijímaním určitých objednaných oznámení, môže to ovplyvniť služby od spoločnosti HP, ktorých poskytovanie je podmienené prijímaním týchto oznámení.


Všeobecné oznámenia spoločnosti HP

Všeobecné oznámenia spoločnosti HP poskytujú informácie o produktoch, službách alebo podpore. Môžu zahŕňať informácie o nových produktoch, mimoriadne ponuky alebo pozvánky na účasť v marketingovom prieskume.


V mnohých prípadoch môžete svoje rozhodnutie o prijímaní všeobecných oznámení od spoločnosti HP oznámiť prostredníctvom služby HP Passport. Služba HP Passport je služba s jednorazovým prihlásením, ktorá vám umožní zaregistrovať sa na webových lokalitách podporujúcich túto službu pomocou jedinečného identifikátora používateľa a hesla podľa vlastného výberu. Na ukladanie základných osobných informácií používa služba HP Passport súbory cookie. Keď teda neskôr navštívite niektorú z mnohých webových lokalít spoločnosti HP, nemusíte tieto informácie znova zadávať. Služba HP Passport vám takisto umožňuje nastaviť možnosti ochrany osobných údajov. Vaše nastavenia sa budú aplikovať na všetkých stránkach spoločnosti HP, e-mailoch a iných nástrojoch komunikácie, ktoré využívajú službu HP Passport.


Ak nemôžete používať službu HP Passport, môžete zrušiť prijímanie tejto všeobecnej komunikácie pomocou jedného z nasledujúcich spôsobov:

 • Vyberte prepojenie „nesúhlasím so zasielaním“ alebo „zrušiť odber“ v e-mailovej správe alebo sa riaďte pokynmi uvedenými v každom e-mailovom oznámení.
 • Ak chcete zrušiť odber správ doručovaných do mobilných zariadení, odpovedzte na správu použitím slov STOP alebo KONIEC.
 • Napíšte Oddeleniu ochrany osobných údajov spoločnosti HP. Nezabudnite uviesť svoje meno, relevantné kontaktné informácie a špecifické relevantné informácie o nastaveniach ochrany osobných údajov.

7

7. Prístup k informáciám o vás a ich presnosť


Spoločnosť HP sa usiluje o to, aby boli vaše osobné informácie zaznamenané presne. Využívame technológie, manažérske procesy a zásady, ktoré pomáhajú zachovať presnosť údajov. Spoločnosť HP poskytuje jednotlivcom primeraný prístup k osobným informáciám, ktoré poskytli spoločnosti HP, a dostatočné možnosti na ich kontrolu a opravu. V prípade záujmu možno požiadať o neuvedenie mena, blokovanie alebo odstránenie, ak je to za daných podmienok možné. S cieľom ochrany vašich osobných údajov a bezpečnosti taktiež uskutočňujeme primerané opatrenia na overenie vašej identity, ako napríklad vyžiadanie hesla a identifikačných údajov používateľa pred udelením prístupu k vašim údajom. Ak si chcete prezrieť a zmeniť osobné údaje, ktoré ste priamo poskytli spoločnosti HP, môžete sa vrátiť na webovú stránku, na ktorej ste svoje údaje pôvodne zadali. Postupujte podľa pokynov na tejto webovej stránke a v prípade, že to stránka podporuje, využite službu HP Passport alebo sa obráťte na Oddelenie ochrany osobných údajov spoločnosti HP.


8

8. Zabezpečenie vašich osobných údajov

Spoločnosť HP si váži dôveru, ktorú ste jej prejavili. S cieľom predchádzať neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu informácií, zachovať presnosť údajov a zabezpečiť ich primerané použitie využíva spoločnosť HP na ochranu zhromaždených informácií náležité fyzické, technické a administratívne postupy. Spoločnosť HP uchováva údaje len v rozsahu, v akom je to vyžadované alebo povolené miestnymi zákonmi a v prípade, že slúžia na legitímne obchodné účely.


Pri zhromažďovaní alebo prenose citlivých informácií, ako sú napríklad informácie o kreditných kartách, používame rôzne dodatočné technológie a postupy zabezpečenia, ktoré prispievajú k ochrane vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Osobné informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené v počítačových systémoch umiestnených v kontrolovaných priestoroch s obmedzeným prístupom. Pri prenose veľmi dôverných informácií (ako sú napríklad čísla kreditných kariet alebo heslá), prostredníctvom internetu ich chránime pomocou šifrovania, napríklad použitím protokolu SSL (Secure Socket Layer).


Čísla kreditných kariet sa používajú len na spracovanie platby. Na iné účely sa nepoužívajú. V rámci spracovania platieb v reálnom čase sa spoločnosť HP prihlásila na odber služieb na správu podvodov. Táto služba zabezpečí vám aj spoločnosti HP mimoriadne vysokú úroveň zabezpečenia pred zneužitím kreditnej karty a chráni vaše finančné údaje.


9

9. Zmeny tohto vyhlásenia

Ak príde k zmene vyhlásenia o ochrane osobných údajov, upravené vyhlásenie uverejníme na tomto mieste spolu s dátumom revízie. V prípade významných zmien v našom vyhlásení vám zmenu oznámime aj inými prostriedkami, napríklad odoslaním e-mailu alebo uverejnením oznámenia na webovej lokalite spoločnosti alebo na stránkach sociálnych médií ešte pred uskutočnením zmien.


10

10. Kontakt

Vážime si váš názor. Ak máte komentáre alebo otázky týkajúce sa nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo si želáte podať sťažnosť pošlite ich Oddeleniu ochrany osobných údajov spoločnosti HP alebo nám napíšte na niektorú z nasledujúcich adries:


HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

HP Inc.
Office of General Counsel– ATTENTION PRIVACY
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.


Revidované: November 2015


utca

Ako spoločnosť HP používa nástroje na automatické zhromažďovanie údajov

Nasledujúce časti obsahujú ďalšie informácie o bežne používaných webových technológiách.


Súbory cookie

Súbor cookie je malý údajový súbor, ktorý webová lokalita prenáša na pevný disk vášho počítača. Spoločnosť HP alebo jej poskytovatelia služieb odosielajú súbory cookie, keď prehľadávate našu lokalitu alebo lokality s našimi reklamami, nakupujete, požadujete alebo prispôsobujete informácie alebo sa registrujete v určitých službách. Prijatím súborov cookie z našej lokality, z lokalít ovládaných inou spoločnosťou v mene spoločnosti HP alebo z lokalít zobrazujúcich naše reklamy poskytujete prístup k informáciám o svojom prehľadávaní, ktoré môžeme použiť na prispôsobenie vašim potrebám. Súbory cookie možno zaradiť do dvoch skupín: súbory cookie vzťahujúce sa na konkrétnu reláciu a trvalé súbory cookie.

 • Súbory cookie vzťahujúce sa na konkrétnu reláciu nezostávajú po zatvorení prehliadača v počítači.
 • Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači až do ich odstránenia alebo uplynutia ich platnosti. Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie v predvolenom nastavení, no zmenou nastavení prehliadača môžete súbory cookie odmietnuť, prípadne prijať len vybraté súbory cookie. Ak vypnete súbory cookie, niektoré funkcie našej lokality nemusia byť k dispozícii a niektoré webové stránky sa nemusia zobrazovať správne.

V určitých krajinách môžete tiež nastaviť svoju lokalitu HP.com a príslušné nastavenia súborov cookie pomocou nástroja správca nastavení v rámci tohto vyhlásenia, ktorý je dostupný na lokalite, na ktorej sa nachádzate.


Ďalšie informácie o populárnych prehliadačoch a spôsoboch zmien nastavení súborov cookie nájdete v sekcii pomoc a podpora vášho prehliadača.


Spoločnosť HP príležitostne používa lokálne zdieľané objekty pamäte Flash (local shared objects – LSO) na ukladanie informácií a nastavení obsahu pamäte Flash. Objekty LSO vykonávajú podobné funkcie ako súbory cookie HTML prehliadača a zanechávajú v počítači malé súbory, spoločne nazývané súbory cookie pamäte Flash. Súbory cookie pamäte Flash sa líšia od súborov cookie prehliadača. Nástroje na správu súborov cookie, ktoré poskytuje prehliadač, neodstránia súbory cookie pamäte Flash. Ďalšie informácie o súboroch cookie pamäte Flash ako aj informácie o spôsoboch spravovania súvisiacich nastavení ochrany osobných údajov a ukladania nájdete na webovej lokalite systémov Adobe non-HP site.


Webové indikátory

Na niektorých webových stránkach HP.com, webových stránkach tretích strán, aplikáciách a v e-mailových spravodajoch vo formáte HTML sa spolu so súbormi cookie používajú aj webové indikátory, ktoré umožňujú získavať informácie o používaní webovej lokality alebo e-mailu. Tiež merajú výkon lokalít hp.com a webových lokalít ovládaných inou spoločnosťou v mene spoločnosti HP. Webový indikátor je elektronický obrázok nazývaný aj jednopixlový (1x1) alebo prázdny obrázok GIF. Webové indikátory dokážu v počítači rozpoznať určité typy informácií, ako napríklad súbory cookie, čas a dátum zobrazenia stránky a popis stránky, na ktorej je webový indikátor umiestnený. V závislosti od kontextu môžu webové indikátory odkazovať aj na obsah serverov tretích strán a poskytovatelia služieb ich môžu použiť na doručovanie inzercie.


Webové indikátory v e-mailových správach môžete vypnúť tak, že neprevezmete obrázky v rámci prijatej správy (táto funkcia závisí od e-mailového softvéru používaného v osobnom počítači). Týmto však nemusíte vždy vypnúť webový indikátor ani iné nástroje na automatické zhromažďovanie údajov, ktoré sa nachádzajú v e-mailovej správe, a to z dôvodu špecifických vlastností e-mailového softvéru. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v informáciách od svojho poskytovateľa e-mailového softvéru alebo služieb.


Ak sa rozhodnete prijímať marketingové e-maily alebo bulletiny od spoločnosti HP, ako je uvedené v časti Možnosti a výber nastavenia ochrany osobných údajov, spoločnosť HP môže automaticky zhromažďovať vaše osobné údaje. Prostredníctvom webových indikátorov a prispôsobených adries URL vložených do týchto e-mailových správ alebo bulletinov môže spoločnosť HP napríklad sledovať, či ste už otvorili tieto správy a klikli na prepojenia nachádzajúce sa v nich. Ďalšie informácie o vložených webových prepojeniach nájdete nižšie.


Vložené webové prepojenia

E-maily od spoločnosti HP, internetové klávesové skratky vopred nakonfigurované spoločnosťou HP a reklamné ikony vopred nainštalované na pracovnej ploche počítača často využívajú prepojenia, ktoré vás majú nasmerovať na relevantnú oblasť na webe po presmerovaní prostredníctvom serverov spoločnosti HP. Systém presmerovania umožňuje spoločnosti HP v prípade potreby zmeniť cieľovú adresu URL týchto prepojení a určiť účinnosť našich marketingových iniciatív.


V rámci e-mailov môžu takéto webové prepojenia tiež umožniť spoločnosti HP zistiť, či ste v e-maile klikli na prepojenie, a informácie o tejto interakcii sa môžu použiť na vašu identifikáciu. Ak nechcete, aby spoločnosť HP zhromažďovala informácie o prepojeniach, na ktoré kliknete, môžete:

 • zmeniť svoje rozhodnutie o spôsobe prijímania oznámení od spoločnosti HP (tzn. vybrať verziu správy na základe textu, ak je takáto možnosť k dispozícii) alebo neklikať na prepojenia v e-mailoch odoslaných spoločnosťou HP,
 • odstrániť reklamné ikony vopred nainštalované spoločnosťou HP na pracovnej ploche vášho počítača alebo neklikať na ne,
 • zmeniť konfiguráciu internetových klávesových skratiek v určitých modeloch počítača s cieľom spustiť vybratú cieľovú adresu URL podľa pokynov v počítači.

Reklamy a ponuky spoločnosti HP na webových lokalitách tretích strán

Spoločnosť HP sa s poskytovateľmi služieb zmluvne zaviazala umiestňovať reklamy na webové lokality vo vlastníctve tretích strán. Okrem toho môže poskytovateľ služieb ovládať niektoré webové lokality a ponúkať na nich produkty a služby spoločnosti HP v jej mene. Títo poskytovatelia služieb môžu odosielať súbory cookie z webových lokalít tretích strán a lokalít hp.com a používať na nich webové indikátory. Súbory cookie aj webové indikátory umožňujú spoločnosti HP zhromažďovať informácie o zobrazených stránkach a prepojeniach, na ktoré ste klikli.


Ďalšie informácie o sieťovej inzercii a možnostiach zrušenia jej prijímania získate na lokalite http://www.aboutads.info non-HP site.


Pôvodná verzia tejto politiky je v angličtine na lokalite http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html. Rovnako tu nájdete aj preklady do iných jazykov.


Naspäť na začiatok
12

13

Linky týkajúce sa ochrany osobných údajov: